فرق

محمدرضا شاه و کوروش کبیر
12/07/1400 - 09:42

محمد رضا شاه، رژیم صهیونیستی را یک قوم مظلوم و آواره می دانست و سعی می کرد همچون کوروش هخامنشی منجی قوم یهود باشد. از این رو اسحاق رابین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او را میراث دار کوروش خواند.

مخالفت جامعه کلیمیان ایران با سفر هرتزوگ
12/04/1400 - 11:24

جامعه کلیمیان ایران همانند گذشته که در وقایع مربوط به ارزش های انقلاب همگام با سایر ایرانیان بودند، در واقعه سفر اخیر حاخام صهیونیستی، یعقوب یسرائیل هرتزوگ به ایران، مخالفت خود با او را به طور علنی اظهار کردند.

 «یعقوب یسرائیل هرتزوگ»
12/04/1400 - 09:48

حضور «یعقوب یسرائیل هرتزوگ» حاخام صهیونیستی در عربستان در 25 سال گذشته، نتایج مثبت اقتصادی و فرهنگی برای صهیونیست ها داشته است. اخیراً ایشان در ایران نیز آزادانه حضور پیدا کرد که واکنش‌ ها و سوال هایی را در میان کاربران شبکه ‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

برابرانگاری رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 12:57

در گفتمان امام خمینی(ره) اعمال غیر انسانی رژیم پهلوی و طرفدارانش به رژیم غاصب صهیونیستی منسوب شده است.

 رژیم پهلوی و رژیم صهیونیستی
11/28/1400 - 09:29

رژیم صهیونیستی به عنوان منبع مهم رژیم پهلوی در تقویت و تجهیز ساواک فعالیت داشت که مهمترین عرصه همکاری ساواک و موساد، آموزش نیروهای ساواک توسط موساد بود.

 رژیم صهیونیستی
11/27/1400 - 12:47

با توجه به ویژگی های فساد گستریِ برنامه ریزی شده‌ و بی سابقه‌ی ناشی از دشمنی سرسختانه که قرآن کریم برای بنی اسرائیل برشمرده است، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطبق بر آیات قرآن و مورد تأیید آن است.

کلیمیان ایران
11/27/1400 - 11:36

برخی از بزرگان کلیمی، امام خمینی(ره) را نظریه پرداز واقعی می دانند که این انقلاب، بدون اندیشه های ایشان پیروز نمی شد. آنان معتقدند یهودیان ایران تنها جامعه یهودی دنیای اسلام هستند که امروزه با سهولت بیشتری به انجام عبادت ‌های خود نسبت به قبل از انقلاب می ‌پردازند و كنیسه‌، گورستان و مدرسه ‌های خود را دارند و تعلیمات دینی ‌شان را به جا می ‌آورند.

 طلاق
11/25/1400 - 13:07

با اینکه در قانون یهود طلاق برای مردان بسیار آسان است اما برخی از یهودیان ارتدوکس سرسختی خاصی دارند و درخواست طلاق از همسر خویش را نمی پذیرند؛ زیرا بر اساس تلمود طلاق را بسیار مذموم می دانند.

یهودیان و امام
11/25/1400 - 13:05

«جامعه روشنفکران یهودی ایران» مهم ترین سازمان انقلابی کلیمیان ایران است که در سال 1357 طی ملاقات های مکرر با آیت الله طالقانی، حمایت خویش از امام خمینی(ره) و همبستگی با انقلابیون را با تدوین یک اعلامیه کتبی علنی کردند.

جامعه انقلابی کلیمیان
11/25/1400 - 13:03

«جامعه روشنفکران یهودی ایران»، مهم ترین سازمان انقلابی کلیمیان ایران بود که به دلیل نارضایتی کلیمیان از رژیم استبدادی شاه، همکاری با مسلمانان انقلابی و فعاليت علنی انقلابی، در سال 1357 تأسیس شد.

گسترش غده سرطانی
11/21/1400 - 08:12

با توصیفاتی که قرآن کریم از ویژگی های زشت بنی اسرائیل ارائه فرموده است، نظیر تلاش سریع و بی وقفه آنان در گسترش فساد و فساد گستری از موضع حق به جانب، تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی منطقی است.

رژیم صهیونیستی و غده سرطانی
11/21/1400 - 08:08

تشبیه رژیم صهیونیستی به غده سرطانی از سوی امام خمینی(ره) با توجه به ویژگی های غده سرطانی در علم پزشکی درست است؛ زیرا اگر با این رژیم همانند غده سرطانی مقابله نشود، گسترش پیدا کرده و در جهت نابودی تمام مناطق اسلامی به پیش می رود.

گوشمالی سخت مردان یهودی
11/21/1400 - 07:41

طلاق در یهود بایستی با اختیار کامل شوهر انجام شود، از این رو اگر زنی به دلایل معقول از شوهرش درخواست طلاق دهد و مرد موافقت نکند در این صورت دادگاه شرعی یهود، شوهر را با اموری نظیر زدن یا زندان مجبور می ‌کند با «رضایت کامل» زنش را طلاق دهد.

 یهودیان میانه رو
11/16/1400 - 09:01

قرآن کریم بین جامعه یهودِ میانه‌رو و گروه یهودی ستمگر که مصداق امروزی آن صهیونیست ها هستند، تفکیک قائل شده و توصیه می کند بایستی جهت در امان بودن از ظلمشان، بر آن ها مسلط باشید.

Pages