فرق

اسارت بابلی
01/20/1401 - 12:04

در تورات، هیچ سخن صریحی درباره ماشیح موعود وجود ندارد. پس از ویرانی شهر اورشلیم با حمله نبوکَد نصِّر، تخریب معبد بزرگ به دست تيتوس و پراکندگی یهودیان از اسرائیل به بابل، اعتقاد به ماشیح در میان آنان رایج شد. از این رو در پیشگویی‌ های انبیا در این زمینه مطالبی دیده می ‌شود.

 ماشیح در یهود
01/20/1401 - 12:02

ویژگی های ماشیح موعود عبارت از خاکی و مادی بودن، از نسل داوود، زاده بیت لحم، اشراف زاده، عادل، بلا كشیده، دارای علم الهی است. ایشان حکومتی از طریق معجزه و قدرت خارق ‌العاده خدا تشکیل می دهد.

 زنان در مناطق اشغالی صهیونیست ها
01/14/1401 - 10:39

در مناطق اشغالی، مردان دست به هر کاری می زنند و دادستان غالباً به سود شوهر حکم می دهد. کتک زدن زن از دلایل جواز و درخواست طلاق نیست. نماز خود را با دعايی از تلمود شروع می کنند که مي گويد: «خدا را شکر می کنم که مرا زن خلق نکرد.» در تابلويی در ورودی منطقه «ميئا شعاريم» عبارت «ورود زنان و سگ ها به اين منطقه ممنوع است ... لطفا از يک خيابان ديگر عبور کنيد»، درج شده است.

 زن در متون یهود
01/05/1401 - 22:46

در متون تورات و تلمود غالباً زن دارای آفرینش تبعی و نگاهی غیرمنطقی است. برتری طبیعت مرد از طبیعت زن، استیلای مرد بر زن، تفاوت دخترزایی و پسرزایی، نابرابرى نذر سلامتى پسر و دختر، محرومیت زنان از مشاغل اجتماعی شواهدی برای این موضوع هستند.

نبرد پیامبر(ص) با بنی نضیر
01/05/1401 - 22:41

خیانت یهودیان، نقض پیمان و تؤطئه قتل پیامبر(ص) توسط آنان موجب شد تا پیامبر(ص) قلعه های آنها را محاصره و آنان را وادار به تسلیم و تبعید از مدینه کند.

 طایفه بنی نضیر
01/05/1401 - 22:38

پس از شدت گرفتن توطئه ها و تهدیدهای بنی نضیر، رسول‌ خدا(ص) فرمان محاصره قلعه آنان را صادر کرد و این محاصره چند روز به طول انجامید. آنها وقتی دیدند از وعده های منافقان خبری نشد و سایر یهودیان مدینه نیز قدمی برای حمایت آنان برنداشتند، به ناچار تسلیم اسلام شدند.

 بنی قینقاع
01/05/1401 - 22:35

اتحاد پنهانی بنی قینقاع با ابوسفیان و کفار مکه و اهانت بنی قینقاع به زنی مسلمان در بازار یهودیان از عوامل بی واسطه کارزار پیامبر(ص) با قبیله بنی قینقاع بوده است.

 بنی قینقاع
01/05/1401 - 22:27

پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ادامه دشمنی و تعرض یهودیان بنی قینقاع ناچار به مقابله مستقیم با آنان شده است. البته این مقابله به پیکار نظامی و کشتار منتهی نشد و پیامبر به تنبیه حداقلی یهودیان، نظیر تبعید اکتفا کرد.

 ماشيح
12/26/1400 - 11:00

عالمان يهود درباره هويت شخصی ماشيح به حضرت داوود، حزقیا، ذریه داوود و داوود دیگر اشاره کرده اند.

نام های ماشیح
12/26/1400 - 10:59

فقرات تنخ بیانگر نام های مختلفی نظیر داوود، ابن داوود، شیلّو، یینون، مِناحِم، حنینا، مبروص، صِمَح، بَر نَفلِه برای ماشیح است.

افشاگری فتنه یهود
12/22/1400 - 10:11

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود و توطئه های آنان، افشاگری و برملا ساختن اهداف نادرست آنها و آگاهی بخشی امت خویش بوده است.

مقاومت پیامبر(ص)
12/22/1400 - 10:00

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود و توطئه های آنان، صبر و مقاومت بوده است؛ ولی با رشد روزافزون خیانت های یهودیان، رسول خدا(ص) ناچار شد با تأسی از فرمان الهی برخورد قاطعی با آنان نماید.

دعوت به توحید و رسالت
12/22/1400 - 09:51

رسول خدا (ص) یهود را به توحید واقعی و رسالت خویش دعوت کرده است. ایشان برای تحقق این مسأله، نشانه های پيامبری خود که در تورات آمده بود را به آنان یادآوری می کرد.

برخوردهای مسالمت آمیز رسول خدا
12/19/1400 - 10:50

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود، همزیستی مسالمت آمیز با آنان نظیر پذیرش هدایای یهود و داد و ستد مالی با آنان بوده است.

Pages