فرق

 تیسیر الخطیب و اﺻﻮل اﺳﺎسی ﺟﻨﺒﺶ صهیونیستی
10/30/1400 - 09:20

تیسیر الخطیب پژوهشگر فلسطینی 9 اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎیه ﻫﺎی اﺳﺎسی ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮمیﺷﻤﺮد که ﻫﻮﻳﺖ دینی و ﻗﻮمی، ارﺗﺒﺎط دائمی ﺑﺎ ﻳﻚ اﺑﺮ ﻗﺪرت، اﺧﺮاج اﻋﺮاب از ﻓﻠﺴﻄین و مشروعیت هر وسیله ای برای رسیدن به هدف، از جمله آن اصول است.

یهودیان حریدی
10/30/1400 - 09:14

مسأله اتهام یهودیان حریدی به آزار جنسی کودکان که توسط رسانه ها و روزنامه های صهیونیستی انجام گرفت، هر چند دارای شواهد غیر قابل انکار است اما افشای آن و اتهام گسترده‌ی آن خصوصاً به یهودیانی که مخالف صهیونیست ها هستند، مشکوک است و حتی شاید ایده‌ی توطئه بودن و حمله به آنان را تقویت کند.

سیاست رژیم صهیونیستی
10/29/1400 - 08:44

ادعاهای رژیم غاصب صهیونیستی در میانه مذاکرات هسته ‌ای وین، تأثیرگذاری منفی بر روند مذاکرات و ایجاد مانع و دست اندازی برای رسیدن ایران به اهداف و منافع خویش است. زیرا از موفقیت ایران در مذاکرات هراسان است و می ترسد از اینکه ایران ادعای نابودی تل آویو و حیفا را محقق کند.

اخراج رژیم صهیونیستی
10/29/1400 - 08:33

ایران در نخستین مواضع تقابلی، رژیم صهیونیستی را به خاطر ستم به حقوق حقه فلسطين و جنایت آن رژیم در نسل کشی دیر یاسین، صبرا و شتیلا محکوم کرد و از سازمان ملل رسميت فلسطين و اخراج رژیم صهیونیستی از عضویت این سازمان را درخواست کرد. حمایت از حزب الله لبنان و گروه حماس نیز بر اساس همین مواضع بوده است.

 محضر الشهود في رد اليهود
10/29/1400 - 08:25

«محضر الشهود في ردّ اليهود» نوشته‌ی "حاج بابا قزوينی يزدی از علمای بزرگ يهود است كه در دوران قاجار به آيين اسلام و مذهب تشیع مشرف شده است. ایشان این کتاب را برای ردّ ادعاهای یهود، اثبات پیامبری خاتم الانبیا(ص) و پاسخ به شبهات یهودیان تدوین کرده است.

صهیونیسم مسیحی
10/26/1400 - 10:59

مسیحیت صهیونیستی، به تفکر مسیحی طرفدار صهیونیسم گفته می شود که با تکیه بر عهدین، خواهان تأسیس دولت یهودی در فلسطین و بنای مجدد معبد، به عنوان مقدمه‌ ظهور مجدد مسیح در صهیون هستند. این گروه در آغاز مذهبی بوده و زندگی زاهدانه داشتند ولی در قرن 17 شدیداً سیاسی شده‌اند. برخی از مهم ترین فرقه‌های پروتستانی در انگلستان و آمریکا بر اساس این تفکر بوجود آمدند.

لُرد شافتسبری هفتم
10/20/1400 - 19:09

تا پیش از قرن 19م اندیشه صهیونیسم در قالب دینی و فرهنگی در یهود مطرح بود اما در این قرن با تلاش و نفوذ لرد ارل شافتسبری هفتم به شکل سیاسی درآمده است.

شومر ایمونیم
10/20/1400 - 13:16

گروه حسیدی شومر ایمونیم در غرب اورشلیم ساکن هستند و به پیروی از "ربی حاخام آهارون راث" به شدت ضد صهیونیست هستند.

صهیونیسم فرهنگی
10/20/1400 - 13:13

صهیونیسم دینی و فرهنگی ریشه در خود یهودیت دارد و بر خلاف نگرش صهیونیسم سیاسی، بیانگر آن هستند که استقلال سیاسی، بنای معبد و بازگشت به فلسطین باید به دست خود ماشیح صورت گیرد.

معنای سنتی صهیونیسم
10/20/1400 - 12:51

مفهوم «صهیونیسم» در سنت دینی یهود ریشه دارد و به این معناست که برای آخرین بار، شخصی از نسل حضرت داوود(ع) دولت یهودی- مسیحایی خود را در آخرالزمان در تپه صهیون برقرار می ‌کند و و یهودیان را به سرزمین موعود وارد می کند.

اسرائیل
10/20/1400 - 12:50

مهم ترین مبانی الاهیاتی رژیم صهیونیستی از اعدام میدانی، اندیشه قومِ برگزیده و نژادپرستی، سوء ظن شدید آنان به بيگانگان و عَمالقه دانستن دشمنان این رژیم است.

 اعدام میدانی
10/20/1400 - 12:48

رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از اجرای عملیات های مقاومتی فلسطینیان و جذب آراء شهرک نشینان صهیونیستی رسماً مجوز اعدام میدانی فلسطینیان را صادر کرده است. رعایت اموری نظیر ایمان و امید به خدا، استقامت، دعا و شهادت‌ طلبی باعث مقاومت فلسطینیان و نترسيدن آنان از مكر و نيرنگ آنان می شود.

اشغالگری جولان
10/20/1400 - 12:18

عوامل اصلی تداوم اشغالگری جولان توسط رژیم صهیونیستی، سیطره بر منابع وسیع آبی آن و واقع شدن جولان در سرزمین موعودشان است.

بلندی های جولان
10/20/1400 - 12:15

رژیم صهیونیستی از سال ۱۸۹۶ تا ژوئن ۱۹۶۷ برای کسب جولان تلاش کردند اما سرانجام در یک حمله شش روزه در این سال، سرزمین جولان را اشغال کرده و به‌ منظور جدا کردن‌ جولان‌ از سوریه سیاست‌ ساخت‌ شهرک‌های‌ یهودی نشین‌ در مناطق‌ مرکزی‌ جولان‌ را در دستور کار خود قرار داده است.

Pages