فرق

وضعیت یهودیان ایران
11/10/1400 - 09:58

نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، در واکنش به مخالفت ایران با قطعنامه محکومیت تلاش برای انکار هولوکاست گفته است که چنین کشورهایی یهودیان را تهدید به یک نسل‌ کشی دیگر می‌ کنند. این سخن، یاوه گویی آشکار است؛ زیرا وضعیت مناسب یهودیان در ایران از جهاتی نظیر برخورداری از کرسی نمایندگی در مجلس و برخورداری از کنیسه ها، مدارس و... ابطال کننده بسیاری از این تهمت هاست.

معاد
11/10/1400 - 09:48

برخی بر اساس آﯾﻪ 154 سوره انعام، عدم اعتقاد یهود به معاد را استفاده کردند و حال آنکه با توجه به ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن، آنان به معاد اعتقاد داشتند و خدا ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را برای ایمان آوری قوم بنی اسرائیل به معاد نازل کرد.

معاد در یهود
11/10/1400 - 08:59

برخی به اشتباه معتقدند آموزه‌ی معاد در دوره اﺳﺎرت ﺑﺎبلی و از آیین زرتشت وارد یهود شده است. در حالی که در قرآن کریم اشاراتی از حضرت موسی(ع) وجود دارد که معاد را متذکر می شود و بیانگر اعتقاد بنی اسرائیل به معاد در زمان این پیامبر الهی است.

شکست مشروعیت سازی
11/06/1400 - 13:12

رژیم صهیونیستی از آغاز شکل گیری، شیوه های مختلفی را برای مشروعیت سازی تجربه کرد که بر اساس شواهد، «ورزش» یکی از این شیوه‌ ها برای آماده کردن افکار عمومی در جهت عادی سازی رابطه با این رژیم اشغالگر است.

موضع گیری در برابر صهیونیست ها
11/06/1400 - 12:51

افزایش و تکرار حمایت و همبستگی با فلسطینی ها توسط بیش از چهل نفر از ستاره های سینمای هالیوود در روزهای اخیر، بیانگر افزایش آگاهی و درک در میان این هنرمندان در جهت موضع گیری در برابر رژیم غاصب صهیونیستی است.

موضع گیری ورزشکاران علیه صهیونیست ها
11/06/1400 - 11:54

موج حمایت اخلاقی از مردم فلسطین توسط دیگر ورزشکاران کشورهای جهان، بیانگر افزایش آگاهی در میان آنان در جهت موضع گیری در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و فراگیری نسبی این مسأله است. حتی اعمال جریمه و محرومیت آنان را از اقدام و تصمیم درست شان پشیمان نکرد.

جشنواره سیدنی» 2022
11/06/1400 - 11:37

حمایت مالی سفارت رژیم صهیونیستی از جشنواره فیلم و هنر سیدنی، از سوی اقلیت یهودی آمریکا، هنرمندان، شرکت های هنری شرکت کننده در جشنواره، احزاب و مردم با اعتراضات همراه بوده است، به حدی که برگزار کنندگان این جشنواره دچار آشفتگی و سرگردانی شده اند.

یهود ستیزی
11/03/1400 - 11:40

ادعای صهیونیست ها مبنی بر شکل گیری صهیونیسم، پاسخی به ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰی است، ادعایی بی اساس و غیر قابل اثبات می باشد؛ زیرا از این حربه برای مظلوم نمایی، شتاب بخشیدن به مهاجرات یهودیان و تأسیس دولت یهودی سوء استفاده کردند. افزون بر این، مردم آفریقا و ایران رنج هایی بیشتر از یهودیان متحمل شده اند ولی هیچ سخنی از اینها گفته نشده است. در ضمن صهیونیست ها خودشان هم یهود آزاری دارند.

غلط بودن منطق صهیونست ها
11/03/1400 - 11:34

برای صهیونیست ها مصائب و رنج های خیالی یهودیان بر مصائب حقیقی دیگر انسان ها نظیر مردم آفریقا و ایران برتری دارد از این رو به دفع بلای یهود ستیزی و یهود آزاری اقدام کردند اما بلای دیگر انسان ها برایشان اهمیتی ندارد.

ادموند جیمز روچیلد
11/03/1400 - 11:31

ادموند جیمز روچیلد بانک‌‌دار ثروتمند یهودی‌ الاصل فرانسوی است که به‌خاطر تأسیس شهر ریشون لِتسیون، انجمن اسکان یهودیان فلسطین، ۴۰ دهکده اشتراکی و تلاش برای مهاجرت یهودیان به فلسطین و تأسیس دولت صهیونیستی «پدر اسکان یهودیان در فلسطین» لقب گرفت.

جنبش صهیونیستی
11/03/1400 - 11:12

رژیم صهیونیستی برای مقبولیت و مشروعیت رفتارهای ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴـﺰ خود در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرجی، آموزه های مذهبی و فقرات مرتبط با صهیون و صهیونیسم در عهد عتیق را بازیچه قرار داده است. زیرا طلایه‌ داران اصلی این رژیم نظیر هرتصل منکر خدا و بی ‌اعتقاد به ‌مذهب بوده اند.

لو طاهور
10/30/1400 - 09:57

گروه حریدی لِو طاهور در اورشلیم توسط حاخام شلومو هلبرانس تأسیس شد و دارای احکام سخت و افراطی هستند. آنها به دلیل مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و تا کنون تحت آزار و اذیت مکرر رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف قرار داشتند.

 تیسیر الخطیب و اﺻﻮل اﺳﺎسی ﺟﻨﺒﺶ صهیونیستی
10/30/1400 - 09:20

تیسیر الخطیب پژوهشگر فلسطینی 9 اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎیه ﻫﺎی اﺳﺎسی ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮمیﺷﻤﺮد که ﻫﻮﻳﺖ دینی و ﻗﻮمی، ارﺗﺒﺎط دائمی ﺑﺎ ﻳﻚ اﺑﺮ ﻗﺪرت، اﺧﺮاج اﻋﺮاب از ﻓﻠﺴﻄین و مشروعیت هر وسیله ای برای رسیدن به هدف، از جمله آن اصول است.

یهودیان حریدی
10/30/1400 - 09:14

مسأله اتهام یهودیان حریدی به آزار جنسی کودکان که توسط رسانه ها و روزنامه های صهیونیستی انجام گرفت، هر چند دارای شواهد غیر قابل انکار است اما افشای آن و اتهام گسترده‌ی آن خصوصاً به یهودیانی که مخالف صهیونیست ها هستند، مشکوک است و حتی شاید ایده‌ی توطئه بودن و حمله به آنان را تقویت کند.

Pages