فرق

وفق و مدارای پیامبر(ص) با یهودیان
12/19/1400 - 10:45

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود، عطوفت، رفق و مدارا با آنان بوده است. البته فتنه گری های آنان سبب شد به مرور شیوه برخورد پیامبر(ص) با آنان دچار تغییر گردد.

لابی های فعال صهیونیستی
12/17/1400 - 11:55

كریف یا شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه یكی از بانفوذترین لابی های فعال صهیونیستی در اروپا است که در حوزه سیاست داخلی و خارجی و حاکمیت فرانسه نفوذ بسیار گسترده‌ ای ایجاد کرده است. سیاست مداران عالی رتبه فرانسه، برای به دست آوردن مناصب یا باقی ماندن بر آن، به دنبال تأمین خواسته های آنان هستند.

سیاست ضد و نقیض فرانسه
12/17/1400 - 09:38

علت اینکه دولت فرانسه در برخورد با آرمان عادلانه ملت فلسطین، سیاست های دوگانه به کار می گیرد، یکی به نفوذ لابی اقتصادی و سیاسی موسسه «شورای نمایندگی موسسات یهودی در فرانسه» و دیگری به نگرش و رفتار یهودستیزی مردم فرانسه برمی گردد.

سیاست‌ دوگانه فدراسیون های ورزشی جهان
12/17/1400 - 09:01

اقدام فدراسیون های ورزشی جهان علیه روسیه، نشان داده است که این فدراسیون ها در ادعایشان مبنی بر «جدایی ورزش از سیاست» خلاف ادعاهایشان عمل می‌ کنند. شواهد حاکی از آن است که از نگاه این سازمان ‌ها، سیاست از ورزش جدا است تا زمانی که منافع غرب در خطر نباشد.

مرگ در ساحل نیل
12/17/1400 - 07:01

شهروندان و برخی از مسئولان تونسی مخالف عادی سازی روابط فرهنگی، گردشگری و سیاسی با رژیم صهیونیستی هستند. از این رو با هرگونه طرح عادی‌ سازی نظیر نمایش فیلم های سینمایی که با این موضوع انجام شده است، شدیداً مقابله می کنند.

یهودیان در حکومت پیامبر(ص)
12/16/1400 - 10:49

با عهدنامه هایی‌ که پیامبر اکرم (ص) با یهودیان مدینه و نواحی اطراف به امضا رساند، مال و جان و دینداری یهودیان در حکومت رسول خدا (ص) محترم و آزاد تلقی شد و آنها تحت حمایت و یاری اسلام و مسلمانان قرار گرفتند.

توطئه های ﻳﻬﻮدیان
12/16/1400 - 08:13

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) اﻗﺪاﻣﺎت اقتصادی نظیر درآمد نامشروع، در محاصره اقتصادی قرار دادن مسلمانان و واداشتن آنان به بخل داشته اند.

عوامل توطئه های یهود
12/15/1400 - 12:24

دنیا طلبی، حسادت، جاه طلبی، لجاجت، عدم ایمان راسخ به آخرت، بغض و کينه توزی و نژاد پرستی، مهم‌ترین عوامل توطئه ها و انحرافات یهودیان در جهت منع از گسترش اسلام در دوران پیامبر(ص) بوده است.

 «یعقوب هرتزوگ»
12/15/1400 - 12:20

طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود و عبور تمام صهیونیست ها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی دارند، به ایران ممنوع بوده و از لحاظ قانونی محکوم به حبس تعزیری و اخراج از کشور هستند. بر این اساس، ورود یعقوب یسرائیل هرتزوگ، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده، از لحاظ قانونی محکوم به مجازات بیان شده است.

کارشکنی ﻳﻬﻮدیان در حوزه های  اعتقادی
12/12/1400 - 08:57

ﻳﻬﻮدیان در دوران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) جهت جلوگیری از گسترش و پیشرفت اسلام، مرتکب خطاهای جدی فکری و اعتقادی نظیر ضعف در خداشناسی، ترجیح بت پرستی بر خداپرستی و انکار اصل نزول وحی به حضرت موسی(ع) شده اند.

توطئه های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻬﻮدیان
12/11/1400 - 07:13

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) به کارشکنی های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ نظیر اصیل نشان دادن دین خود، کتمان حقایق موجود در تورات، انتشار اسرائیلیات، تلاش برای ارتداد و تضعیف باورهای مسلمانان اقدام کرده اند.

 یعقوب یسرائیل هرتزوگ
12/09/1400 - 12:17

با توجه به نگرش حضرت امام خمینی (ره) می توان گفت یعقوب یسرائیل هرتزوگ در حکم مهره های رژيم غاصب صهیونیستی است که بایستی متفاوت از دیگر یهودیان با او مواجه شد.

 ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص)
12/07/1400 - 13:21

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎسی دیگری نظیر نفوذ در حکومت پیامبر اکرم (ص) نفاق، پیمان شکنی و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰی در مواجهه با مسلمانان داشته اند. اینها عوامل اصلی برخورد پیامبر با آنان بوده است.

توطئه های سیاسی ﻳﻬﻮدیان
12/07/1400 - 09:46

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ نظیر ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی، ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﻜنی، دشمنی و جاسوسی در مواجهه با مسلمانان کرده اند.

Pages