تاریخ

11/25/1396 - 03:26

.

11/24/1396 - 15:40

ذهبی خطاب به ابن تیمیه می‌گوید: به خدا سوگند در میان دشمنانت، افراد صالح، شایسته، عاقل و دانشور، چنان که در میان دوستان تو افراد آلوده، دروغ‌گو، نادان و بی‌عار زیاد به چشم می‌خورد.

11/19/1396 - 22:24

وهابیت با نقاب اسلامی و تلاوت قرآن مجید در جامعه اسلامی حضور دارند ولی طبق فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بهره‌ای از قرآن نمی‌برند و این تلاوتها تاثیری در اعماق وجود ایشان ندارد.

11/15/1396 - 16:05

حاکمان عربستان سعودی با استفاده از گروه های موجود در کشور و خارج از کشور به دنبال تقویت حکومت خود هستند. از سوی دیگر نیز ایشان با استفاده از منابع طبیعی که به صورت فزاینده بر تبادلات آن ها با دیگر کشورها تاثیر گذار است، نظام خود را مستحکم می کنند.

10/18/1396 - 15:50

ممنوعیت نقل حدیث در صدر اسلام و محرومیت از علوم اهل بیت (علیهم السلام) که در مذهب اهل تسنن به وقوع پیوست باعث ناتوانی وهابیت در پاسخگویی به احکام دینی گردید و بدین سان فقه اهل بیت با ارائه پاسخ مناسب روز به روز درخشان‌تر گردید.

10/18/1396 - 14:56

با توجه به شناسنامه وهابیت می‌توان گفت احکام خلاف اسلامی و سخت گیرانه ای که در این فرقه ضاله می‌بینیم برگرفته از احادیث و روایاتی است که عموما از ظواهر قرآن در دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده است.

10/18/1396 - 14:15

حدود یک قرن ممنوعیت نقل حدیث، محروم ماندن از معارف غنی اهل بیت، ایجاد شبهه در معصومیت پیامبر (صی الله علیه و آله و سلم) و... باعث وارد شدن احادیث جعلی و پیدایش فرقه وهابیت گردیدد.

10/16/1396 - 16:00

با توجه به مستند بودن ورود اسرائیلات و نقل آن در کتب مقبول وهابیت سزاوار این است که برای اطمینان از پیروی دینی به کتاب خدا و عترت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که برگرفته از حدیث ثقلین است تمسک جوییم.

10/16/1396 - 14:32

ابن کثیر می‌گوید: این‌گونه مضامین و روایات گرفته شده از یهود و نصارا می‌باشد که توسط کعب الاحبار و وهب بن منبّه از صفحات کتابهای تحریف شده بنی‌اسرائیل گرفته و با تحریف و تبدیل نقل شده، در حالی که مسلمانان هیچ نیازی به این روایات نداشته [است.]

10/16/1396 - 13:43

کعب الاحبار ... دانشمند یهودی مذهبی بود که پس از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و در دوران حکومت عمر بن خطاب از یمن به مدینه آمد و مسلمان شد و از اسرائیلیات خود برای صحابه نقل روایت کرد.

10/14/1396 - 01:53

کهب الاحبار که جزء تابعین به شمار می‌رود و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را ندید و در زمان عمر اسلام آورده بود روایت می‌کرد و اصحابی مانند ابوهریره و معاویه از او نقل روایت می‌کردند. او نیز فرصت را مغتنم شمرده و یهود را در قالب اسلام به خورد جامعه داد که به اسرائلیات معرون گشتند.

10/12/1396 - 11:49

با توجه به اقرار ابوحنیفه نسبت به وجود اشتباه در روایات، این سئوال درباره پیروان وهابیت مطرح است که با روایات پر از اشتباه موجود در کتب مورد قبول ایشان،در راه رسیدن به کمال، مسیر درستی را انتخاب کردند؟

10/12/1396 - 10:55

وهابیت به خاطر پیروی از مذاهب چهارگانه و یا حداقل یکی از آنها، دچار محدودیت و عدم دسترسی به روایات صحیح نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) گردیدند و از این رو در بیان پاسخ به سئوالات احکامی و ... نسبت به پیروان خود عاجز ماندند.

10/10/1396 - 12:16

واقعه‌ی ممنوعیت نقل حدیث در زمان خلفاء سبب گشت تا احادیث جعلی و دروغین ساخته شود و به جای احادیث صادق و پر بار نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در دسترس پیروان آن دو خلیفه قرار بگیرد.

الصفحات