تحریف قرآن

05/16/1398 - 15:10

محمد محمد المدنی، از علمای تقریبی اهل سنت در مقاله‌اش در مجله رسالةالاسلام شیعه را از تهمت اعتقاد به تحریف قرآن مبرا دانست: امامیه معتقد به کاستی قرآن نیستند، آن‌چه هست روایاتی است که در کتب روایی ایشان آمده است، همان‌گونه که در جوامع روایی ما نیز چنین روایاتی یافت می‌شود.

05/26/1397 - 01:49

قرآن یگانه کتاب آسمانی تحریف نشده است که هم اکنون به همان صورت اولیه در اختیار همه مسلمانان جهان قرار دارد. قرآن تنها کتابیست که سراسر آن صحیح است و غیر از آن، همه کتاب‌ها بدون استثناء قابل نقد و بررسی هستند. قرآن سند عقیده و شریعت است که باید مسلمانان هر دو این‌ها را از آن کتاب دریافت کنند.

04/07/1397 - 16:02

محمد بن عبدالوهاب در کتاب «رسالة فی الرّد علی الرافضة» به انکار حقّانیت و اعتقادات شیعه پرداخته و مدعی می‌شود که شیعه قائل به تحریف و نقص قرآن است و هرکس اعتقاد به تحریف و نقص قرآن داشته باشد، کافر است. پاسخ:عالمان شیعه و سنی، معتقدند تحریفی در قرآن روی نداده است و قرآن به طور متواتر نقل شده است.

02/01/1397 - 12:08

از اعتقادات مهم شیعیان در مسائل دین، معتقد بودن به این موضوع است که قرآن این کلام بزرگ الهی که در میان دو جلد قرار گرفته است، تحریف نگشته و با قطع به یقین هم خودشان و هم بزرگان و علماء ایشان قائل به همین قول هستند، چرا که برای این کتاب الهی تقدّس خاصی را نسبت به آن قائلند. اما مخالفین تشیع به دروغ می‌گویند شیعیان معتقدند که قرآن تحریف شده است.

01/30/1397 - 10:25

مبلغان وهابیت همواره به دنبال متهم کردن شیعیان به تحریف قرآن هستند. این مساله در کلمات علی سالوس نیز به چشم می‌خورد که این بار علامه طباطبایی را معتقد به تحریف قرآن می‌داند. این در حالی است که این امر نشان از ناآگاهی وی است.

01/12/1397 - 21:34

از اتهامات وهابیون که همواره آن را تکرار کرده و در سطح وسیعی به آن دامن می‌زنند، اتهام وجود قرآن دیگری به نام «مصحف فاطمه نزد مهدی شیعیان» است. که در پاسخ می‌گوییم: مصحف فاطمه کتابی است به املاء جبرئیل و دست‌خط امیرمؤمنان که در آن تمام حوادث و اتفاقات آینده‌ی جهان تا روز قیامت ثبت شده و چیزی جز این نیست.

01/09/1397 - 21:28

مصحف فاطمه، سرچشمه جوشان معنویت و دانش‌ها که از طریق فرشته‌ای برای آن حضرت فرستاده شده؛ از دیگر اتهامات وهابیون که همواره آن را تکرار کرده و در سطح وسیعی به آن دامن می‌زنند اتهام وجود قرآن دیگری به نام «مصحف فاطمه نزد مهدی شیعیان» است که هنگام ظهور همراه خود می‌آورد و آیات آن غیر از قرآن موجود نزد مسلمانان است.

11/30/1396 - 00:26

یکی از تهمت‌های قدیمی و بزرگ، ( وهابیت ) به شیعیان، این است که می‌گویند : شیعیان به قرآنی غیر از قرآن موجود در دست مسلمانان معتقدند ، چرا که شیعه معتقد است حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا به جمع آوری قرآنی اهتمام ورزید که مصحف علی نامیده می‌شد

08/08/1396 - 20:04

بزرگان جریان مکتب در فرقه اهل‌حق همواره سعی داشته اند افکار و اندیشه‌های خود را مطابق قرآن و تفکر شیعه معرفی نمایند اما قائل به تحذیف قرآن کریم هستند که خلاف مسلم اندیشه شیعه است. نور علی الهی بنیانگذار جریان "مکتب" کتاب سرانجام که حاوی اندیشه‌های ذهنی یاران سلطان اسحاق است را عین قرآن می داند.

08/07/1396 - 13:44

امام خمینی: در قرآن هیچ گونه تحریفی راه نیافته است و برای تمام مسلمانان قابل اعتماد و اعتبار است.

01/05/1394 - 08:53

یکی از شبهاتی که مغرضین و متعصبین از اهل سنت به شیعه وارد می‌کنند و با آن حکم به تکفیر و شرک شیعه می‌دهند، مسأله تحریف قرآن است که آن‌ها به تبع از افراد معلوم الحالی مثل ابن تیمیه و تابعین او چنین نسبت‌های ناروایی را به شیعه وارد می‌کنند. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة آورده است: «(یکی دیگر از شباهت‌های یهود با رافضه این است که) یهود تورات را...