سلفیت و وهابیت

وهابیون قسم خوردن به غیر خدا را شرک می‌دانند، ولی در صحيح مسلم آمده که پيامبر در مورد شخصی فرمود: «سوگند به پدرش که رستگار شد، اگر راست بگويد.» از اين روايت مشخص می‌شود که پيامبر به غير خدا قسم خورده است، پس نمی‌توان ادعا کرد که قسم خوردن به غير خدا شرک است، و اگر شرک بدانند به پيامبر اتهام شرک زده‌اند.

جریان منحرف احمد الحسن فرقه‌‌ای ضاله است که خود را به شیعه منتسب می‌سازد و جریان وهابیت و سلفیت ضد شیعی نیز از این جریان منحرف، حمایت فراگیر می‌کند و این حمایت به معنای مُهر تایید بر عقاید و عملکرد جریان یمانی نیست، بلکه فقط این جریان را ابزاری برای وصول هدفشان در ایجاد تفرقه میان شیعیان و منحرف نشان دادن اصل تشیع قرار دادند.

جریان یمانی از جریاناتی است که وهابیتِ ضد شیعه از آنان حمایت می‌کند؛ نه از آن‌رو که این فرقه منحرف، مورد تایید و پسندیده‌ی وهابیت باشد، بلکه از آن‌رو که وهابیت می‌خواهد در جماعت تشیع ایجاد تفرقه، و در مهدویت ایجاد انحراف نماید و با تبلیغات وسیع بر روی انحرافات این فرقه، در میان جمعیت اهل سنت، رویکرد آنان را ضد شیعی سازد.

تاریخ مغول و حمله چنگیز خان به عنوان تاریخی ننگین در زندگی بشریت و مایه خجالت نوع بشر است. رفتاری همه خون و همه غارت و از بین بردن اموال و هتک نوامیس باعث شد قطعه‌ای تاریک برای تاریخ انسان ساخته شود. وهابیت نیز در تاریخ خود نمونه‌های از این رفتا‌ها را بروز داده است که در حقیقت مایه شرمساری ابنا بشر است.

گاهی انسان برای رسیدن به یک هدف بر اساس اصول عمل می‌کند و گاهی برای رسیدن به هدف مورد نظر خود از هر راهی اقدام می‌کند. دومین حالت اگر توسط مدعیان دین باشد زشتی و پلیدی بیشتری از خود نمایش می‌دهد. جریان وهابیت برای رسیدن به هدف خود با داشتن رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی همیشه موجبات شرمساری مسلمانان را فراهم می‌کند.

حمزه عموی پیامبر از افرادی است که نزد ایشان بسیار محترم و ارزشمند بود. او در جنگ احد شهید شد و پیامبر با وجود اینکه هر دو شهید را در یک قبر می‌گذاشت، اما برای حمزه قبر جدایی قرار داد. او را محترمانه به خاک سپرد و نماز بر وی خواند. لقب سید الشهدا را به وی داد. اما آل‌سعود با قبر سیدالشهدا همان کاری را کردند که امویان با وی کردند.

در تاریخ چه بسیارند افرادی که ادعایی دارند ولی در عمل به نحو دیگری رفتار می‌کنند. این چهره متفاوت در گفتار و کردار نوعی نفاق و دروغ‎گویی است که در چهره برخی دیده می‌شود. نفاقی که برای مقاصد دنیایی و منافع سیاسی در برخی نهادینه شده است. این فرهنگ منافقانه در شخصیت‌ها و سردمداران سعودی به خوبی پیداست.

ابن تیمیه می‌گوید: همه احادیث فضایل معاویه دروغ هستند. ابن قیم نیز در کتابش تعدادی از فضائل جعلی معاویه را آورده و گفته: برخی از جهله اهل سنت در مورد فضل معاویه اینها را جعل کرده‌اند، و قول اسحاق بن راهویه در مورد عدم فضیلت معاویه درست نیست، چون روایاتی که در مورد صحابه و قریش است، به دلیل صحابی بودن معاویه در مورد او نیز هست.

آیا تا کنون فکر کرده3اید که چرا خداوند در قرآن دستوراتی داده است که تکه سنگی منسوب به پیامبر توحید محترم شمرده شود؟ چرا باید نماز در حرم امن الهی پشت سر مقام ابراهیم(ع) برپاشود؟ اینها نشان از توجه به مقام منادیان توحیداست. این که بدانیم و جایگاه ایشان را فراموش نکنیم. اما فکر وهابیت با این موضوع مشکل جدی دارد!

آیین اسلام دارای نمادهایی است که نشان دهنده هویت و تاریخ اسلام است. تقریبا هیچ دینی مانند اسلام دارای تاریخ مستند و دقیق نیست. ما حتی کوچه‌هایی که پیامبرعزیزمان در آنها عبور می‌کرده و حتی خانه‌ای که در آن بدنیا آمده و یا نزدیکانش در آن زیسته‌اند را با اسناد معتبر تاریخی داشتیم تا اینکه وهابیت اختیار مکه و مدینه را در دست گرفت.

اندیشه‌ای که تمامی مسلمانان تاریخ و تمدن اسلامی را کافر می‌کند و همگی را در بستر تاریخی خود دارای نقص ایمانی و اندیشه‌ای قرار می‌دهد، لابد از جایی اشکال دارد. هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که اندیشه تمام مسلمانان اشتباه است. اندیشه وهابیت، همه مسلمانان را در طول تاریخ خارج از دین دانسته و فقط خود را در مسیر دینی می‌داند.

تخریب آثار تاریخی یکی از راه‌های از بین بردن هویت یک اندیشه است. اندیشه دینی و اسلامی دارای تاریخی متقن و بسیار دقیق و حتی مستند است. بسیاری از آثار منتسب به صدر اسلام در مکه و مدینه پا برجا بود تا اینکه وهابیت نادان و آل سعود مکار با هدف استیلا بر این منطقه و از بین بردن اسلام بنای بر تخریب آن گرفت.

وهابیان در حالی‌که شیعیان را به اتهام غلو، تکفیر می‌کنند و آنان را مشرک می‌دانند، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان و بزرگان خود، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداخته‌اند. آنان می‌گویند: پیامبر اکرم فرمود: «افراد امین در پیشگاه خداوند، تنها سه نفر هستند: من، جبرئیل و معاویه.»

وهابیان در حالی‌ که شیعیان را به اتهام غلو، مشرک می‌دانند، برای بالا بردن پیشوایان و علمای خود، با جعل مطالب غیر واقعی به غلو در حق آنان پرداخته‌اند. آنان می‌گویند: جبرئیل به پیامبر فرمود: «ای پیامبر! خداوند معاویه را برای نوشتن قرآن انتخاب کرد و تو حق نداری با اوامر الهی مخالفت کنی و معاویه را کنار بگذاری.»

صفحه‌ها