اعتقادات

08/20/1396 - 17:49

بخاری که نام کتاب خود را «صحیح»! نام نهاده در درون کتاب خویش روایاتی را آورده که قائل به جسمانیت خداوند دارد و قطعا مردود می‌باشند.

08/15/1396 - 11:59

سلفیه تکفیری به جای اینکه آمریکا و اسرائیل را دشمن اصلی خود بداند به دشمنی با حاکمان و مردم کشورهای اسلامی پرداخته است. از این رو بیشترین آسیب را به مسلمانان زده است.

08/09/1396 - 11:40

روایتی از پیامبر اکرم (ص) در کتاب صحیح بخاری نقل شده که حضرت فرمود: اگر مسلمانی با کافری مبارزه کرد و در این مبارزه دست مسلمان قطع شد و سپس مسلمان بر او غالب شد و در این هنگام آن شخص کافر اسلام آورد، کشتن او جایز نیست.

08/09/1396 - 11:33

جلسه استاد حضرت آیت الله العظمی سبحانی«دامت برکاته» در دانشگاه «آل البیت اردن» به مناظره‌ای پر چالش و تنش تبدیل می‌شود. اما استاد با چیرگی کامل ودقیق، حتی بر متون اصلی اهل سنت با بیان شواهد و دلایل و احادیث مندرج در صحاح و سنن بحث را به خوبی اداره و طرف مقابل را خلع سلاح می‌کند.

07/29/1396 - 10:49

یکی از گرایش‌های فکری سلفیه، مکتب دیوبندیه در شبه قاره هند است که پیرو افکار شاه ولی الله دهلوی است. با اینکه مکتب دیوبندیه در بیشتر اعتقادات شبیه به سلفیه وهابی است، اما بر خلاف وهابیت جشن میلاد برای پیامبر را جایز می‌داند. سهارنپوری در این باره می‌گوید: هیچکس مخالف ذکر و جشن تولد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست.

06/25/1396 - 11:31

ابن تیمیه از اشخاصی است که سرسختانه مخالف با توسل به انبیا و اولیا است. اما وی به صورت ضمنی توسل سلف به قبر پیامبر را می‌پذیرد. وی می‌گوید: عده‌ای از مردم، جواب سلام پیغمبر را از قبر ایشان یا دیگر قبور صالحین شنیده‌اند و یا اینکه سعید بن مسیب صدای اذان را از قبر می‌شنید و امثال این قضایا؛ همه اینها حقیقت دارد ودرست است!

05/22/1396 - 12:59

حضرت علی (علیه السلام) در بین سلفیه مقامی بالا دارد. حضرت علی جزء خلفای راشدین و عشره مبشره است. بنابر اعتقاد سلفیه هر کس به صحابه توهین کند اهل بدعت، بلکه کافر است. با این اوصاف قطعا باید ابن تیمیه اهل بدعت و کافر باشد، زیرا ابن تیمیه معتقد است که امام علی در 17 مورد اشتباه کرده است، که این اشتباه مخالف صریح قرآن بوده است.

04/28/1396 - 11:17

ابن تیمیه می‌گوید: همه احادیث فضایل معاویه دروغ هستند. ابن قیم نیز در کتابش تعدادی از فضائل جعلی معاویه را آورده و گفته: برخی از جهله اهل سنت در مورد فضل معاویه اینها را جعل کرده‌اند، و قول اسحاق بن راهویه در مورد عدم فضیلت معاویه درست نیست، چون روایاتی که در مورد صحابه و قریش است، به دلیل صحابی بودن معاویه در مورد او نیز هست.

03/28/1396 - 13:15

از اعتقادات سلفیه این است که باید طبق بینش و فهم سلف عمل کرد، زیرا سلف یا همان کسانیکه در سه قرن اول اسلام زندگی می‌کردند بهترین مردم هستند و بهتر مسائل را می‌فهمند، لذا فهم آنان برای متأخرین نیز حجت است. اکنون به سلفیه می‌گوییم چگونه بهترین قرن‌ها سه قرن اول اسلام است، در حالیکه جنگ جمل، صفین و نهروان در قرن اول هجری رخ داد؟

03/13/1396 - 15:07

از مهمترین ویژگی‌های مذهب سلفیه، نفی مذاهب اسلامی است. آنها مدعی‌اند که همه مسلمانان باید دست از تقلید مذاهب اربعه برداشته و به سلف مراجعه کنند. آنان مسلمانان را به اسلام بلامذهب دعوت می‌کنند. سلفیان در حالی مسلمانان را به کنار گذاشتن مذاهب خود دعوت می‌کنند که خودشان مذهبی جدید به نام «سلفی گری» ایجاد کرده‌اند.

02/02/1396 - 11:33

دین اسلام شهادتین ظاهری افراد را نیز قبول می‌کند و هر فردی که اظهار اسلام کند، مسلمان است، حتی اگر زبانی باشد. این در حالی است که گروه‌ها و جریان‌های تکفیری مثل وهابیت، داعش، جبهه النصره، لشکر جهانگوی، لشکر صحابه و...  با نام اسلام به جنگ اسلام آمده و مسلمانانی را که شهادتین می‌گویند، بی‌باکانه به شهادت می‌رسانند!

02/02/1396 - 10:39

جریان سلفی گری که بنای بر تکفیر دیگران دارد به دنبال این است که هر کس را به هر عنوان مورد تکفیر قرار دهد. یکی از راه‌های تکفیر، تکفیر با استناد با عملکرد اهل سنت در باب اجتهاد و تقلید است. اهل سنت قرن ها روششان پیروی از مذاهب اربعه بوده است. این روش توسط  سلفی ها کفر و ضلالت نامیده شده است.

02/02/1396 - 10:38

یک اندیشه نمی‌تواند تمامی اندیشه‌های دیگر را با تعاریف خود کافر قلمداد کند. این اتفاقی است که در اندیشه سلفی گری افتاده است. تعریف عبادت در اندیشه سلفی‌گری با عدم توجه به حقیقت‌شرعیه و متشرعه بودن آن از مسیر خود خارج شده و باعث نتایجی مرگبار شده است. نتیجه تکفیر و ارتداد همه مسلمانان.

02/02/1396 - 10:37

جریان سلفی گری از قرن هشتم هجری با اندیشه‌ی ابن تیمیه بروز‍ کرده است. این اندیشه خود را بر حق و دیگر اندیشه‌ها را ناحق می‌داند. البته این اندیشه توانایی برخورد با اندیشه‌ها و فرق اسلامی را ندارد و با فرقه ناجیه خواندن خود، خود را بر دیگر فرق برتری می‌دهد. یکی از مبانی این فکر در دل تعریف سلفی گری است.

صفحه‌ها