استاد زرینکوب: حاکمان مسلمان بهتر از حاکمان زرتشتی با مردم رفتار می‌کردند

  • 1398/06/02 - 07:17
استاد زرینکوب در کتاب «تاریخ مردم ایران»: حاکمان عرب مسلمان، غالبا با آهستگی و آرامشی ییش از حاکمان ساسانی با شهروندان حوزه حکمرانی خویش سلوک می‌کردند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استاد زرینکوب در کتاب «تاریخ مردم ایران» می‌نویسند: «عامل خلیفه هم در سراسر کشور هر جا بود اگر نماینده یک حجاج خونخوار از بنی ثقیف یا خویشاوند یک والی بی بند و بار وابسته به آل مروان یا آل ابوسفیان نبود غالبا با آهستگی و آرامشی ییش از یک حاکم یا عامل عهد ساسانی با شهروندان حوزه حکمرانی خویش سلوک می‌کرد». (عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران، ص 16).

مأخذ: زرینکوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، 1377. 

تولیدی

دیدگاه‌ها

جالبه ایشون در دوقرن سکوت همیشه از ظلم حاکمان مسلمان میگفتند!

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.