فقط 10 درصد ژن آریایی !

  • 1396/05/13 - 15:59
فرضیات نژادی و نژادگرایی امروزی دیگر جایگاهی نزد خردمندان عالم ندارد. اما اندکی نابخرد وجود دارند که در دنیا (و نیز در کشور ما) ذهن آشفته‌ی خود را گرفتار توهماتی چون «نژاد پاک آریایی» کرده اند! لکن رهآورد تحقیقات علمی در جهان، به ویژه نتیجه پایان‌نامه دکتری تخصصی سرکار خانم زهرا لشگری، فارغ التحصیل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال 1389 نشان می‌دهد که سهم هاپلوگروپ (نشانگرهای ژنتیکی) منتسب به اقوام آریایی در کل جمعیت ایران، فقط 10 % است.

شنیده اید که نژادپرستان آریاگرا می‌گویند: «ما از نژاد پاک آریایی هستیم! و به زودی عرب‌ها و ترک‌ها و ... را از ایران بیرون می‌کنیم!» در این مسیر بسی بر عبارت «نژاد پاک آریایی» اصرار دارند و بدین طریق به تفرقه افکنی و خوش‌رقصی برای استعمار مشغولند. اما در این نوشتار کوتاه، نتیجه یک بررسی علمی را ارائه خواهیم کرد که یقبیناً رشته‌ی توهمات این جماعت نژادپرست بیچاره را پاره خواهد کرد.
نتیجه پایان‌نامه دکتری تخصصی سرکار خانم زهرا لشگری، فارغ التحصیل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سال 1389:
«بر اساس نتایج بدست آمده تحقیق حاضر... سهم هاپلوگروپ (ژنتیکی) منتسب به اقوام آریایی در کل جمعیت ایران 10/2 % به دست آمده است. همچنین تفاوت های قابل ملاحظه ای در نوع و فراوانی هاپلوگروپ‌ها میان جمعیت های مختلف ایران مشاهده گردید... نتایج تحقیق حاضر تصویری از تنوع اجداد پدری جمعیت‌های مختلف ساکن ایران را در پیش روی ما گذاشته است. بر اساس آن نمی‌توان اجداد جمعیت‌های مختلف ایران را از لحاظ ژنتیکی در یک گروه غالب قوم آریایی منظور نمود.» (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، عنوان نوشتار: بررسی تنوع ژنتیکی کروموزوم Y در جمعیت ایران، کد نوشتار : 223720)

برچسب‌ها: 
تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.