مأموریت حضرت موسی

مأموریت اصلی حضرت موسی(ع)
10/28/1401 - 18:48

از نگاه قرآن کریم، مأموریت اصلی حضرت موسی (ع) نجات فرعون و قوم او و در ادامه، نجات بنی‌اسرائیل بوده است؛ ولی تورات، نجات بنی‌اسرائیل را تنها مأموریت حضرت موسی (ع) می‌داند.