افزودن نظر جدید

سلام. صدای یکی از دوستان است. از قرار معلوم، اسکندر هم مشرک بود و هم اینکه ذوالقرنین چند هزار سال قبل از کوروش و ذوالقرنین زندگی میکرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.