افزودن نظر جدید

سلام. هیچ دلیلی بر پیامبری زرتشت وجود ندارد. هیچ روایتی مبنی بر پیامبری زرتشت وجود ندارد. حتی طبق قرآن، زرتشتیان اهل نجات نیستند. مطالعه این مقاله را پیشنهاد میکنم: https://www.adyannet.com/fa/news/22017
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.