افزودن نظر جدید

دروغ پردازی کار افرادی است که خونخواران هخامنشی را به عنوان هویت ایران و ایرانی مطرح می کنند. کسی که آخر جمله سوالی به جای علامت سوال، سه تا علامت تعجب میذاره، همان کمبوجیه پسر دیوانه کوروش باید الگوی او باشه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.