افزودن نظر جدید

کمبوجیه خونخوار بوده و متجاوز ولی تازی و ایین اسلامش متجاوز نبوده!!!؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.