افزودن نظر جدید

ممنون آقای پشیوتن که جواب دادید. ولی به نظرم در پاسخ‌های شما ایراداتی اساسی هست. 1- لطفاً به علت کشته شدن ملکه ایران به دست رستم فرخزاد هم اشاره کنید تا روشن بشود که مقصر چه کسی بود. 2- در یک جبهه بودند ولی با هم درگیر و اختلاف پیدا کردند. آیا این درگیری و اختلاف باعث زوال ایران نشد؟ 3- عرض کردم شورش مردم در قرقس. این به نظر شما نشان از ظلم رستم فرخزاد به مردم نبود؟ 4- اینکه رسم فرخزاد زنان شاه را جمع کرد و به زور از آنان اعتراف کرد در متن تاریخ آمده است. اگر دروغ است پس یزدگرد را چطور آر مخفیگاهش پیدا کردند؟ 5- به گفته دکتر گرشاسپ چوکسی، رستم فرخزاد این قضیه را به مردم هم گفت. آیا این به نظر شما خیانت نیست؟ فرماندهی که اسرار نظامی و نقاط ضعف خود رو جار میزنه خائن نیست؟ 6- سرپیچی رستم فرخزاد از پادشاه در شاهنامه هم اومده. اگر در این زمینه مطالعه‌ای ندارید توضیح بیشتری بدهم. 7- در تاریخ طبری به نقل از رستم فرخزاد اومده. طبری رو قبول ندارید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.