افزودن نظر جدید

اگر به جای اینکه این قدر درباره ی کسی دیگر نیست تا از خودش دفاع کند نظر می دادید درس می خواندید برای مملکت و خودتان مفید تر بودید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.