فرق

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ یهود ﺑﺎ اﻣﺎم ﻋلی(ع)
01/21/1401 - 08:51

ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻛﻪ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) و ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ او ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺷﺨﺼﻴﺖ امام علی(ع) را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮفته و به تخریب شخصیت ایشان پرداختند.

 ﻣﻨﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص)
01/21/1401 - 08:48

خلیفه دوم اهل سنت تحت تأثیر و تلاش های ﻛﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر یهودی از ﻧﺸﺮ و ﻧﮕﺎرش اﺣادﻳﺚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اکرم (ص) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی کرد.

عید افسانه ای پوریم در یهود
01/20/1401 - 15:14

برگزاری جشن افسانه ای پوریم در یهود دو عامل دارد. عامل سیاسی آن، علاقه زیاد رژیم صیهویستی به این جشن برای رسیدن به اهداف خویش است و عامل مذهبی آن، عوام یهود هستند که به پوریم به مثابه یک آیین دینی می ‌نگرند.

 سیزده به در
01/20/1401 - 14:49

در منابع کهن ایرانی به فرخندگی روز «سیزدهم فروردین» اشاره شده است. همچنین با توجه به اینکه تاریخ پوریم با تاریخ جشن سیزده به در هماهنگ نیست، افسانه پوریم نمی تواند دلیل و مبنای جشن سیزده به در باشد.

 افسانه پوریم
01/20/1401 - 12:42

در منابع تاریخی ایران نامی از هامان و اعدام وی به دست خشایارشاه آن طور که در کتاب استر آمده است، ذکر نشده است. بر اساس دایره المعارف ایرانیکا و دایره المعارف جهانی یهود داستان استر و شخصیت های مطرح در آن افسانه است.

 حکومت ماشیح
01/20/1401 - 12:05

حكومت ماشیح در دیدگاه یهود از ویژگی های برجسته نظیر نابودی شرک، برقراری عدالت، صلح جهانی، پایان بدی و گناه، آشکار شدن علم یهوه، پرستش و ستایش جهانی خداوند یکتا، گسترش برکت، رفاه، آسایش و آباداني در سراسر زمین، پایان غم، گرسنگی و تشنگی، گسترش امنیت فراگیر، تحقق حکومت ماشیح با اعجاز، یهودی شدن اهل دنیا و رستاخیز مردگان برخوردار است.

اسارت بابلی
01/20/1401 - 12:04

در تورات، هیچ سخن صریحی درباره ماشیح موعود وجود ندارد. پس از ویرانی شهر اورشلیم با حمله نبوکَد نصِّر، تخریب معبد بزرگ به دست تيتوس و پراکندگی یهودیان از اسرائیل به بابل، اعتقاد به ماشیح در میان آنان رایج شد. از این رو در پیشگویی‌ های انبیا در این زمینه مطالبی دیده می ‌شود.

 ماشیح در یهود
01/20/1401 - 12:02

ویژگی های ماشیح موعود عبارت از خاکی و مادی بودن، از نسل داوود، زاده بیت لحم، اشراف زاده، عادل، بلا كشیده، دارای علم الهی است. ایشان حکومتی از طریق معجزه و قدرت خارق ‌العاده خدا تشکیل می دهد.

 زنان در مناطق اشغالی صهیونیست ها
01/14/1401 - 10:39

در مناطق اشغالی، مردان دست به هر کاری می زنند و دادستان غالباً به سود شوهر حکم می دهد. کتک زدن زن از دلایل جواز و درخواست طلاق نیست. نماز خود را با دعايی از تلمود شروع می کنند که مي گويد: «خدا را شکر می کنم که مرا زن خلق نکرد.» در تابلويی در ورودی منطقه «ميئا شعاريم» عبارت «ورود زنان و سگ ها به اين منطقه ممنوع است ... لطفا از يک خيابان ديگر عبور کنيد»، درج شده است.

 زن در متون یهود
01/05/1401 - 22:46

در متون تورات و تلمود غالباً زن دارای آفرینش تبعی و نگاهی غیرمنطقی است. برتری طبیعت مرد از طبیعت زن، استیلای مرد بر زن، تفاوت دخترزایی و پسرزایی، نابرابرى نذر سلامتى پسر و دختر، محرومیت زنان از مشاغل اجتماعی شواهدی برای این موضوع هستند.

نبرد پیامبر(ص) با بنی نضیر
01/05/1401 - 22:41

خیانت یهودیان، نقض پیمان و تؤطئه قتل پیامبر(ص) توسط آنان موجب شد تا پیامبر(ص) قلعه های آنها را محاصره و آنان را وادار به تسلیم و تبعید از مدینه کند.

 طایفه بنی نضیر
01/05/1401 - 22:38

پس از شدت گرفتن توطئه ها و تهدیدهای بنی نضیر، رسول‌ خدا(ص) فرمان محاصره قلعه آنان را صادر کرد و این محاصره چند روز به طول انجامید. آنها وقتی دیدند از وعده های منافقان خبری نشد و سایر یهودیان مدینه نیز قدمی برای حمایت آنان برنداشتند، به ناچار تسلیم اسلام شدند.

 بنی قینقاع
01/05/1401 - 22:35

اتحاد پنهانی بنی قینقاع با ابوسفیان و کفار مکه و اهانت بنی قینقاع به زنی مسلمان در بازار یهودیان از عوامل بی واسطه کارزار پیامبر(ص) با قبیله بنی قینقاع بوده است.

 بنی قینقاع
01/05/1401 - 22:27

پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ادامه دشمنی و تعرض یهودیان بنی قینقاع ناچار به مقابله مستقیم با آنان شده است. البته این مقابله به پیکار نظامی و کشتار منتهی نشد و پیامبر به تنبیه حداقلی یهودیان، نظیر تبعید اکتفا کرد.

الصفحات