شبه معنویت های روانشناختی

12/19/1394 - 23:52

به نظر می‌رسد تفکری که انسان‌های بالغ از آن سخن می‌گویند، بیشتر به تفکر ثانوی فروید شباهت دارد و بر اساس اصل واقعیت است و با آن می‌توان زندگی واقعی را سامان داد و اهداف واقعی را دنبال کرد، اما تفکری که در قانون جذب از آن سخن گفته می‌شود بیشتر با تفکر اولیه که بر اساس اصل لذت عمل می‌کند، سازگار است و خاصیت آن ایجاد احساس خوشایند و رضایت خیالی است.

12/11/1394 - 14:46

در قانون جذب انسان کانون عالم است و فرمان می‌دهد و محقّق می‌شود. کائنات غلام حلقه به‌گوش و غول چراغ جادو هستند و انسان باید مثل فرمانروای نیرومندی آرزوهای خود را بطلبد. نیروی برآوردن آرزوها، قدرت تصور و تجسم اوست و آن‌چه انسان بخواهد، همان خواهد شد.اما در دعا، خداوند کانون هستی است. فرمان، فرمان اوست و اراده، اراده او. کائنات به اذن او عمل می‌کنند.

12/11/1394 - 00:09

قدرت اندیشه و تأثیر تفکر انسان قابل انکار نیست. انسان می‌تواند با اندیشه مسائل بزرگ را حل کند و پدیده‌های شگفت‌آفرینی را کشف کند. با همین نیروی اندیشه، انسان تاکنون اختراعات و اکتشافات بسیار چشم‌گیری انجام داده است، اما آیا تصاویر ذهنی انسان مستقیم بر کائنات اثر می‌گذارند؟ و شغل و ثروت و قرض و ماشینی که سوار می‌شویم را مثل آهن‌ربا جذب می‌کند؟

12/25/1393 - 20:38

آرمان شهری که والش در پی آن به تئوری‌های بی‌اساس روی آورده است، آرمان انسان کمال طلب رهرو حقیقت نیست. بلکه آرمان سازمان‌های استکبار جهانی است تا بتوانند هویت انسانی او را گرفته و چون برده‌ای سربه‌زیر بر او مسلط شوند؛ به همین دلیل والش عرفان سرخ‌پوستی و آیین‌های یوفوئی را جزو فرهنگ‌های متکامل نام می‌برد...

12/25/1393 - 10:04

عصر نوین در دایرة المعارف‌های ادیان تعاریف خاصی دارد که حکایت از دوره‌ای با باورهای مختلف و در ظاهر جدا از هم می‌باشد که افراد و گروه‌هایی در فرایند شکل‌گیری این شبکه فعالیت می‌کنند. هینلز در فرهنگ ادیان، جهان عصر جدید را چنین تعریف می‌کند: «عصر جدید یک اصطلاح چتری است که بر شبکه گسترده‌ای از...

12/24/1393 - 17:51

جنبش تفکر نوین با حمایت سازمان‌های سیاسی غرب، سعی دارد برنامه‌ریزی‌های استکبار جهانی برای سلطه بر ملت‌ها را امری تکوینی جهت رشد و تکامل انسانی القا کند. در این صورت پذیرش تغییرات صورت گرفته امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که جامعه جهانی ناگزیر از پذیرش آن به عنوان طی مسیر تکامل است...

12/24/1393 - 14:40

دونالد والش الهیات پیچیده کابالیستی را با ادبیاتی شاعرانه بیان می‌کند، طوری که فرصت تعقل و تأمل را از صاحبان خرد می‌گیرد. وی به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که مجال از متکلمان و عقل‌ورزان می‌گیرد تا خدای وهمی را بدون هیچ برهان روشنی نسبت به ساحت متعالی خداوند، پذیرا باشند. «من نور و تاریکی هستم. که آفریننده نور است. من برکت و خوبی بی‌پایانم...

12/24/1393 - 09:28

شناخت خدا یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در آموزه‌های دین اسلام مورد توجه قرار گرفته است؛ از این رو انبیای الهی بشر را به شناخت مبدأ هستی خود دعوت می‌کند. شناخت حقیقت صرف که از نور تعقل آغاز شده تا منبع فیض‌بخش هستی مشخص می‌گردد. کسی‌که بهره‌ای از نور فطرت داشته باشد ناخودآگاه در برابر این نور سر تعظیم فرو خواهد آورد. از این‌رو معرفت...

12/23/1393 - 12:55

والش هم‌سو با دیگر جنبش‌های معنوی نوپدید با انکار معاد، فرجام آدمی را در چرخه تناسخ محبوس می‌داند. باور به تناسخ که ریشه در ادیان کهن شرقی دارد، شاخصه‌هایی چون تولد پیاپی، حلول از کالبدی به کالبدی دیگر و قانون کرمه (بازتاب اعمال) را در خود دارد. او با تغییر عنوان سعی دارد این باور کهن الحادی...

12/19/1393 - 10:33

با نیم نگاهی به آثار رهبران جنبش تفکر نوین و مطالعه گزارش‌های سازمانی این جنبش، با حرکتی حساب شده در جهت تغییر باورها مواجه خواهیم شد. هریک از رهبران معنوی وظیفه‌ای را در انجام این هدف به دوش می‌کشند. دونالد والش در کتاب «ابداع زندگی» پرده از مأموریت خویش بر می‌دارد؛ مأموریتی که در کتاب‌هایش به خوبی ایفا کرده است...

12/14/1393 - 22:45

قانون جذب به عنوان یکی از مفاهیم فریبنده توانسته است بخش عظیمی از جوامع و فرهنگ‌های مختلف را همراه خود کند. در این قانون ادعا می‌شود انسان با تصور سازی‌های ذهنی می‌تواند واقعیت‌های خارجی را به سوی خود جذب کند. در این قانون برای جذب پدیده‌های خارجی هیچ محدودیتی وجود ندارد. سلامتی، شادی، دوست، پول، ماشین و هرچه که بر ذهن...

12/14/1393 - 17:50

شرایع، قلمرو الهی است که هرکس از آن عبور کند، نه‌تنها به معنویت نمی‌رسد بلکه به ورطه ظلمت و تاریکی خواهد افتاد. بنابراین شریعت، مقدمه وصول توحید است. آدمی با عمل به شریعت در پرتو رحمت و هدایت الهی قرار می‌گیرد و هنگامی که انسان در پرتو تعالیم پیامبران الهی به بالاترین مراتب حیات عقلی رسید، به نورانیت و معرفتی دست می‌یابد که نه تنها خطاپذیر...

12/14/1393 - 09:29

والش آموزه‌های ادیان را به دو گونه تحلیل می‌کند. اول، ناکارآمدی ادیان گذشته، دیگر آن‌که تمام ادیان، از تجربه عرفانی رهبران و مبلغان آن دین نشأت گرفته است. به همین دلیل مفهوم «استاد معنوی» جایگزین مقام رسالت و نبوت می‌شود که بر اساس این مفهوم‌سازی، ایده «همه پیامبری» شکل می‌‌گیرد؛ بدین صورت که ندای درون هر فرد برای هدایت وی کافی است...

12/14/1393 - 09:06

تفکر نوین سعی داشته است با توصیف‌های انسان‌انگار از خدا به راحتی خدا را دست‌یافتنی و قابل تجربه کند. آدمی برای درک نور الهی نیاز به تزکیه نفس و روشنایی درون دارد تا بتواند قابلیت شهود الهی را دارا باشد. به همین دلیل هر کس نمی‌تواند چنین تجربه‌ای داشته باشد. تفکر نوین برای همگانی کردن معنویت به طوری که گنه‌کار و بی‌گناه، دین‌دار و بی‌دین بتوانند...

الصفحات