تاریخچه

قلعه چهریق،زندان باب
03/11/1392 - 20:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله‏ ي سياست‏هاي غلط محمد شاه رويه‏ اي بود که درباره‏ ي باب و بابيان پيش گرفت. حتما اگر باب را آزاد مي‏گذاشت و مردم مي‏توانستند با وي ملاقات کرده و سخنانش را بشنوند رفته رفته دانسته مي‏شد که اين مهدي موعود يا پيامبر تازه به دوران رسيده يا خداي از عرش فرود آمده هيچ بهره ‏اي از فضل و کمال ندارد

علیمحمد باب
03/11/1392 - 20:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حکومت مرکزي براي فرونشاندن آتش انقلاب و آرامش مردم کوششها مي‏ نمود ولي اين اقدامات دور از تدبر نه تنها سودي نبخشيد بلکه نتيجه‏ ي معکوس داد،
در مراحل نهائي زمامداران چاره را در اين ديدند

ازدواج و معاشرت
03/10/1392 - 18:24

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يزيديان تيغ بر صورت نمي گذارند و ريش را نشانه ي مردي مي دانند بهاء و عبدالبهاء هم چنين بودند ولي شوقي بر خلاف ايشان تيغ را از صورت بر نمي دارد و اگر برداشت بند به جاي آن مي گذارد تا با زن هيچ فرقي ملحوظ نگردد

بهاییت  و یزیدیان
03/10/1392 - 18:16

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بايد دانست كه اگر خانه مرد يزيدي گاهي يك مرتبه پاتوق مي شود خانه ي شخص بهائي هر هفته و ماه پاتوق است و امير شيخان اهل بها تاديري حاجي ابوالحسن امين بود كه نذورات ايشان را مي گرفت و براي شيخ عادي ايشان مي فرستاد و اگر رؤساي يزيدي صريحا مطالبه نمي كنند حاجي امين بهائي ها بالصراحه مطالبه مي كرد

baha
03/09/1392 - 15:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا حسینعلی نوری از یاران درجه دوم و یا سوم باب بوده و وقتی که سید علی محمد باب برادر حسینعلی را جانشین خود قرار می دهد، در اول کار آنرا قبول کرده اما بصورت تدریجی و پس از گذشت چند سال برادر خود را کنار زده و ادعای من یظهره اللهی می کند.

bab
03/09/1392 - 11:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سید علی محمد باب در طول زندگیش ادعاهای بسیاری کرده است، ادعای بابیت، امام زمانی، پیغمبری و الوهیت تمام ادعاهای او بوده است که هر کدام نسبت به دیگری در تناقض است. اما هر موقع به میز محاکمه کشیده میشد بدون هیچ فشاری از ادعای خود برائت می جست و توبه می کرد.

احکام یزدی ها
03/05/1392 - 10:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اين عيد از نصف شب شروع مي شود و همان نيم شب بايد زنانشان بهترين لباس خود را بپوشند و به نيكوترين پيرايه ها خود را بيارايند و با مردان به رقص پردازند و تصنيف هاي مذهبي بخوانند

علیمحمد باب
03/01/1392 - 18:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_اين مرد با همه‏ ي اين فضائل و مناقبش به تنهائي در صف مقابل دولت و ملت ايستاد و از باب حمايت بي‏ دريغ نمود. همه‏ ي اقداماتي را که عليه باب مي‏ شد خنثي مي‏کرد حتي از دستورات مرکز نيز درباره‏ ي وي سرپيچي مي‏نمود. چرا؟

بها الله
02/28/1392 - 23:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ موضوع از این قرار است جناب بها الله قبل از اعلام رسمی دعوی من یظهره اللهی به مدت دوسال از میان بابیان غایب شده و به سلیمانیه عراق که خاستگاه فرقه یزیدیه می باشد می رود تا دوره صوفیت و طریقیت را در آنجا بیاموزد

کشف الحیل
02/28/1392 - 17:22

در اول كه ميرزا لقائي اين را ديد بسيار مسرور شده گفت ها كار تمام است و چون در ذوب ثاني معلوم شد كه اين كيميا اثر معكوس دارد و نقره را مس مي كند (مثلا) نه مس را طلاء لهذا خيلي محزون شد. ولي باز هم نوميد نشده گفت اين رنگ هنوز ثابت نيست و بايد در دوره ي سوم اين را ثابت نمائيم.

کشف الحیل
02/28/1392 - 13:07

از جمله اضافاتي كه در جلد دوم خواهيد خواند تاريخ كرد به زيدي است كه از جهات عديده تناسب و تشابه دارد به عوائد و قواعد بهائيها لهذا از مطالعه ي آن غفلت نشود كه اين تاريخ با مدارك معتبره به زحمت به دست آمده و در كتب ديگر نخواهيد يافت.

مدعیان دروغین
02/28/1392 - 12:23

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ باب که خود را در حمايت خان حاکم و در خانه‏ ي امام جمعه از مخاطرات مصون ديد حس موفقيت طلبيش برانگيخته شد و توجه فراواني در تعقيب هدفش مبذول داشت، در نتيجه در اصفهان نيز مانند شيراز ، سخن او بر سر زبانها افتاد و احساسات مردم مسلمان عليه اش تحريک شد.

baha
02/24/1392 - 23:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا یحیی صبح ازل برادر حسینعلی نوری شخصی بود که وصایت علی محمد باب را بر عهده گرفت. اما طولی نکشید که حسینعلی نوری حق برادر را خورد، او را کنار زده و به تیرگی بطلان این آیین رنگ بیشتری بخشید.

علیمحمد باب
02/23/1392 - 23:58

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ افاضات گهر بار و گرانسنگ "رب اعلی " اولین خدای بهاییت: بسم الله الفرد ذي الافراد، بسم الله الفرد ذي الافراد؛ بسم الله الفرد ذي الفرده بسم الله ذي الفوارد، بسم ذي الفرادين، بسم ذي المتفارد، بسم ذي الفرداء، بالله الله ذي الافرداء.

الصفحات