تاریخچه

دین سازی
04/21/1392 - 02:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمار در راه سلطه خود بر تمام ممالک برای اینکه بتواند راحت تر بین مردم و حکومت جایگاه خود را به دست بیاورد باید از راهی وارد بشود که مردم به آن حساسیت نداشته باشند لذا از طریق ایجاد فرقه ها و مسلک های همسو و همرنگ با ادیان الهی بین مردم نفوذ میکند و با از بین بردن ریشه های اعتقادی مردم بر آنها با اعتقادات جدید حکومت میکند

از تهران تا عشق اباد
04/21/1392 - 00:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ كار به جائي رسيد كه صحت و سقم آن را موكول به نظر عبدالبها ساخته عريضه كردند و جواب مساعد آمده ميرزا منير و زنان متعلمات آسوده خاطر مشغول شدند و ديگر احدي جرأت نكرد حرف بزند مگر اينكه از بس اعمال منير بي پرده شد و حتي مردان در خانه هاي خود اعمال او را ديده بودند آهسته با هم مي گفتند ميرزا منير راسپوتين بهائي است

باب
04/21/1392 - 00:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اينجا بايد اين نكته را متذكر شد كه تا آن وقت امر باب اهميتي نداشت زيرا نه داعيه اش معلوم بود و نه چندان جمعيتي به هم زده بود و نه اتفاقات مهمي افتاده بود فقط زمزمه ي در پرده كرده بود بر اثر كلماتي كه مانند كلمات شخص خواب زده مبتدا و خبرش مجهول و كبري و صغري و نتيجه اش نامعلوم است

سعید العلماء مازندرانی
04/12/1392 - 13:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از ورود سعيد العلما به بابل، او جارچي در شهر انداخت و به مردم اعلان کرد که در مسجد حاضر شوند... بالاي منبر رفت... و گفت: اي مردم بيدار شويد، دشمنان ما در کمين هستند، مي‏خواهند اسلام را از بين ببرند، و مقدسات اسلامي را محو کنند

باب
04/09/1392 - 12:52

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ابتداي پيدايش باب دو نفر از دولتيان سوء سياستي بروز دادند كه هر يك از جهتي خسارت كلي به اين ملت وارد كردند و قضيه ي باب را كاملا به موقع اهميت گذاشتند اول - حاجي ميرزا آقاسي به صورت مخالفت دوم - منوچهرخان معتمدالدوله .

بها الله
04/07/1392 - 19:42

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يا وقتي كه سيد مهدي دهجي كه اعظم مبلغ حضرات بود و او را اسم الله خطاب كرده در حضورش نمي نشستند به قول خودش مطلع بر قضاياي سريه مي شود و به قول خود بهائي ها طمع در دختر عباس افندي مي كند و نمي دهند آن وقت است كه خبطهاي عباس افندي را روي كاغذ آورده نبذه هائي كه بعضي از مطلعين خوانده اند

برگی از تاریخ بهاییت
03/31/1392 - 18:44

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بالجمله برگرديم به اصل موضوع، ادوارد برون به قدري كه از تاريخ و قضاياي باب و ازل و بها خوب مطلع بوده و تأليفات مفيده دارد كه اگر خدماتش به ايران منحصر به همين قضيه باشد كافي است و نيز او تمام كتب و الواح بها و عبدالبها را به موزه ي بريتانيا رسانده است.

دین در تعریف ایتی
03/20/1392 - 23:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دين در لغت به معني جزاء است (كماتدين تدان) و در عرف متدينين عبارت است از يك سلطه احكام و قوانين و آداب و رسومي كه به توسط يكي از انبياء عظام و مهابط وحي و الهام در بين هيئت بشر به تشريع و تقنين و تأليف و تدوين شده باشد

kermani
03/20/1392 - 20:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حاجی محمد کریمخان متوفای 1288 هجری پسر ابراهیم خان قاجار کرمانی از بزرگان اصحاب شیخ احسائی و سید کاظم رشتی و صاحب تالیفات کثیره و دارنده ی دارائی و عنوان و مرجع اغلب شیخیه پس از سید رشتی و بزرگترین معارض و مزاحم سید علی محمد باب است.

bab
03/20/1392 - 20:50

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سید باب پس از آنکه خود باب امام زمان نامید، ادعای امامت کرده و کتبی هم در این مورد نوشت، اما پس از گذشته زمانی قناعت نکرده و به خود ارتقاء درجه داده و خود را پیغمبر معرفی کرد و برای آنکه نوشته هایش که معرف امام زمانی او بود بر ضدش نباشد،

estemar
03/12/1392 - 16:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در سال های 1260 دولت روس و انگلیس برای اینکه دولت ایران بار دیگر به شهرهای قفقاز متوجه نشده و نظر حمله به شهر هرات نداشته باشد، و هم بخاطر حفظ منافع مشترکه ای که در ایران داشتند صلاح در این می بینند

ادعای قائمیت
03/12/1392 - 15:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چون در روايات وارد شده که حضرت قائم از مکه خروج خواهد کرد باب هم که ادعای قائمیت داشت برای تظاهر به این روایت به مکه رفت اما چون به مکه رسيد از کثرت جمعيت مرعوب شده، اوضاع را نامساعد ديد، و از فکر خود به کلي منصرف گشت به طوري که نه در آنجا سخني به لب آورد و نه به عتبات مسافرت نمود بلکه راه ايران را پيش گرفت

afandi
03/11/1392 - 23:44

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شوقی افندی شخصی بود که بعد پدربزرگش عباس افندی رهبری بهائیان را به عهده گرفت و به قول آنها ولی امر بهائیان شد. او همانند جدش حسینعلی نوری غصب خلافت کرده و مسیر اشتباه بابیان و بهائیان را بار دیگر به ناکجا آباد هدایت کرد.

baha
03/11/1392 - 22:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا حسینعلی نوری در اواخر کار به دستور سید باب عمل نکرده و برادرش صبح ازل را کنار زده است. این باعث شد تا خود رهبری عده ای از بابیان را به عهده بگیرد. لذا پس از جدایی از برادرش و مخالفین در عکا اقامت یافت و شروع به نوشتن کتاب بدیع کرد.

الصفحات