تاریخچه

شیخیه زمینه ساز بابیت
05/10/1392 - 23:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مهمترین موضوعی که در این میان باید به آن اشاره کرد و اگر به سادگی از کنار آن بگذریم خیانت به تاریخ شده اینست که نقش استعمار روس و انگلیس در ایجاد این فرقه ها و مسلک ها میباشد اینها که تا قبل از این دشمن هم محسوب میشدند اما در این موضوع با هم تفاهم اساسی داشتند انگلیسی ها از تحریک و تربیت و تقویت احمد احسایی که طرح رکن را رابع را به وجود آورد حمایت کردند و روسها آن روی سکه را نقش زده و در تقویت سید کاظم رشتی در شروع و ظهور و بروز امام زمان ها حمایت کردند و این حمایت ها زمینه ایجاد بابیت شد

abdolbaha
05/09/1392 - 19:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مقاله ی سیاح کتابی است از کتب استدلالی بهائی که توسط عبدالبهاء نوشته شده و بقول خود او، این یک کتاب بی طرف در تاریخ باب و بهاء است. اما در واقع مولف آن تا می توانسته است در تحریف مطالب و تاویل حقائق و تغییر و تصرف در وقایق مسلمه تاریخ کوتاهی نکرده است.

baha
05/07/1392 - 22:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ حسینعلی نوری کتابی به نام ایقان تالیف کرده و این کتاب را در عراق قبل از ادعای من یظهره الهی نوشته است، و چون تالیف این کتاب قبل از ادعا بوده است، در نوشته هایش علی محمد باب را رب العلی الاعلی خطاب می کند.

پرنس دالگورکی
05/07/1392 - 00:01

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دالگورکی جاسوس بزرگ روس پس از ورود به کربلا و حضور در درس سید کاظم رشتی به مطالعه افراد مشغول میشود و علیمحمد باب را شناسایی و به پرورش و آموزش او مشغول میشود

بابیت و بهاییت
05/04/1392 - 01:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از رسیدن سید کاظم رشتی به مقام جانشینی احمد احسایی و مطرح کردن دوباره مدعایت او مبنی بر وجود رکن رابع و انسان کاملی که بتواند رابط بین امام و مردم باشد استعمار فهمید که بهترین زمان نفوذ در بین علمای شیعه و ایجاد اختلاف مذهبی در بین شیعیان فرا رسیده است برای این منظور یکی از زبردست ترین جاسوسان خود به نام کینیاز دالگورکی را برای ایجاد اختلاف مذهبی و ساخت مسلک های دینی به ایران که خواستگاه علمای شیعه بود روانه میسازند.

سید کاظم رشتی
04/31/1392 - 17:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از فرار شیخ احمد احسایی و فوت او در نجف بین شاگردانش بر سر جانشینی بحث هایی شروع شد که در این بین یکی از شاگردان شیخ به نام سید کاظم رشتی که پیشینه و حسب و نسب او نامعلوم و فردی مرموز بود با مطرح کردن بعضی دعاوی خود را جانشین او اعلام میکند

بهاییت
04/29/1392 - 19:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ روش او آنگونه بود که علاوه بر اغفال و جلب توجه عوام ،از نظر فقهي در رابطه با احاديث و روايات خويش را اخباري وانمود مي‏کند به علم اصول و فقه بي‏ اعتنائي مي‏نمايد و فقها را که تنها سد راه اغفال او مي‏باشند نمي‏ پذيرد و به بهانه‏ ي اين که به ظاهر شريعت بسنده کرده ‏اند انتقاد مي‏کند و سبب اختلاف بین علمای دین میشود

بهاییت
04/27/1392 - 02:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیخ احمد احسایی نقش محوری در توطئه استعماری اختلاف بین علمای شیعه را بازی کرد و از اندیشه های او بر خلاف آنچه در اسلام به عنوان اصول عقائد رايج بود گفت و حتي نوشت که دين اسلام بر چهار رکن استوار است: خدا، پيغمبر، امام، باب امام که رکن رابع نامش گذاشته شد.

بهاییت
04/26/1392 - 23:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چون شب اين را برايم حكايت كرد درصدد تحقيق حالش بر آمديم معلوم شد ميرزا ابوالفضل مشهور همين آقا است لذا با او از در صحبت به عنوان تحقيق وارد شديم در ابتدا فحاشي كرد و حتي سخناني گفت كه مفهومش انتقاد از امر بها بود

عباس افندی
04/26/1392 - 23:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ چنانكه خودش در طي لوح ديگرش كه در 12 ماه جولاي 1912 در خانه خودش ادا كرده مي گويد اين تلگراف و... نبوده و از خصائص اين قرن است ثانيا استدعا از قارئين محترم مي شود كه اين بيانات عبدالبهاء را كرارا مطالعه نمايند و در حسن يا قبح بيان او تعمق فرمايند

تقلب بها الله
04/26/1392 - 01:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بساط بهائي جز تقلب چيزي نيست و با اغنام ميرزا زوركي مذهب درست نمي شود از تشبث به دامن اجانب هيچ چيز حاصل نمي شود حتی اگر صد سال در ممالك خارجه جاسوس شوند.

شیخ احمد احسایی
04/24/1392 - 18:03

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمارگران برای تغییر مذهب و در پي رسيدن به نتيجه‏ اي قابل اعتنا و کارساز با مشکل مهمتري مواجه مي‏شوند، و آن اينکه چنين نقشي را هر کس نمي‏تواند به عهده گيرد و نتيجه مطلوب را فراهم آورد. بلکه فرد انتخاب شده بايد داراي ويژگي ‏هاي زيادي باشد.

جنگل در خطر
04/24/1392 - 14:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يكي از افرادی که در بین بهائيان عشق آباد معروف است ميرزا كوچك می باشد كه بهائيان او را به تقلب ياد مي كنند ولي در عين تقلب در نزد رؤساي بهائي تقرب داشته و دارد نخستين هنر اين ميرزا كوچك آن بود كه تقريبا در چهل سال قبل در عشق آباد شركتي تأسيس كرده بود

بهاییت
04/23/1392 - 00:15

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استعمارگران تصميم گرفتند به هر شکلي شده است با ايجاد تفرقه‏ ي مذهبي در ايران راه را براي خويش هموار سازند. در بررسي خود به اين نتيجه رسيده بودند که در ايران تا قبل از نهضت مشروطه دو اقتدار اصلي وجود دارد: اقتدار شاه که دربار و دولت را اداره مي‏کند. ديگري اقتدار مراجع و روحانيون وابسته به مرجعيت شيعه که ملت و شاه را رهبري مي‏نمايد.

الصفحات