بهائیت وشیخیه

مبلّغ بهائی در بیان تفاوت اسلام با بهائیت مدعی شد هدف این ظهور، رساندن بشر به اوج کمال انسانیست. در پاسخ به این ادعا می‌گوییم چگونه آیینی که پیشوایانش مخالفین خود را حیوان می‌پندارند و به اقوام گوناگون توهین می‌کنند و حتی برادر خود را طرد و با زشت‌ترین القاب خطاب می‌کنند؛ می‌توانند بشر را به اوج کمال انسانی برسانند؟!

خانه‌ی پدری حسینعلی نوری که روزگاری به عنوان مرکز ترویج بابیت به شمار می‌رفت، اکنون در گرو درخواست تشکیلات بهائیت، برای بازگشایی مجدد و استفاده‌ی تبلیغاتی از آن است. اما بدون شک تخریب این بنا و یا تبدیل آن به موزه‌ای برای شناخت عقاید پوچ و ماهیت استعماری بهائیت، مناسب‌ترین راه‌کارها برای خواباندن این فتنه است.

خانه‌ی پدری حسینعلی نوری (سرکرده‌ی بهائیان) در سال 1385 در سایه‌ی غفلت مسئولین، به ثبت ملّی رسید و پس از مدتی پلمپ شد. اکنون نیز در کانال‌های وابسته به تشکیلات بهائیت، شاهد مطالبه‌ی این تشکیلات برای بازگشایی مجدد آن هستیم. البته همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «آزادی برای افرادی که مضرّ به حال مملکت هستند، داده نخواهد شد».

یکی از شعارهای فریبنده‌ی بهائیت، تساوی حقوق زن و مرد است. اما فریبنده از آن جهت است که بهائیت، حتی در امور تشکیلاتی خود هم حاضر به اجرای آن نبوده و از عضویت زن‌ها در بیت‌العدل جلوگیری می‌کند. مبلّغان بهائی نیز در یکی از توجیهات این تناقض آشکار، شایستگی زن‌های بهائی را زیر سؤال برده و آنان را به عقب‌ماندگی محکوم کرده‌اند.

پیشوایان بهائی همواره حجاب را مانع پیشرفت دانسته و به مخالفت با آن پرداخته‌اند. اما با ملاحظه‌ی ماجرای حضرت آدم و حوا و اولین اقدام آنان (هنگام از بین رفتن لباس‌های بهشتی‌شان) در پوشش خود، درمی‌یابیم که میل فطری به پوشش در انسان وجود دارد. بی‌شک مخالفت پیشوایان بهائی با فطرت انسانی و متون الهی، نشان از ساختگی بودن مسلک آنان دارد.

سایت آیین بهائی در یکی از مقالات خود، به بررسی نهی پیشوایان بهائی از غیبت پرداخت. آری؛ هرچند که برای غیبت قُبحی ذاتی و عقلی متصور است و خداوند متعال در قرآن، از آن به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر نموده است؛ اما چگونه پیشوایان بهائی به عنوان مظاهر غیبت و بدگویی می‌توانند توصیه به پرهیز از آن داشته باشند؟!

جناب معصومی تهرانی، روحانی‌نمایی است که به خاطر حمایت بی‌حد و حصرش از فرقه‌ی ضالّه‌ی بهائیت، توسط آنان، آیت الله خطاب می‌شود. اما با توجه به فاجعه‌ی خون‌بار میرزا اولنگ و سکوت معصومی تهرانی در قبال این جنایت؛ جا دارد از این روحانی‌نما پرسید، آیا در ادبیات شما، تنها جاسوسان اسرائیل در ایران، انسان و سزاوار ترحمند؟!

سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی مدیران بهائیت در ایران مدام در تلاش‌اند. اما گویا تنها این بهائیان ایران‌اند که شایسته‌ی برخورداری از حقوق انسانی‌اند! چرا که با گذشت چندین روز از جنایت تروریست‌ها در میرزا اولنگ افغانستان، که به قتل‌عام و به اسارت رفتن غیر نظامین انجامید، هنوز صدایی از این مجامع به اصطلاح حقوق بشری به گوش نمی‌رسد.

کانال‌های تبلیغی بهائیت، با نقل سخنی از عباس افندی، به زشتی ریا پرداخته و دوری از ریا را شرط قبولی اعمال برشمردند. این در حالیست که پیش‌تر آموزه‌های اسلامی به زشتی این عمل ناپسند تصریح داشته‌اند. حال سؤال اینست که بهائیت چگونه تعالیم خود را بدیع معرفی می‌کند در حالی که تمام آن‌ها را از سایر ادیان کپی‌برداری کرده است؟!

در سخنانی از عباس افندی که از کانال تلگرامی تبلیغی بهائیت به انتشار درآمد، پرهیز از «ریا کاری» در اعمال، به عنوان اصلی مهم در این فرقه برشمرده شد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عباس افندی تمام عمر خود را به ریاکاری و مسلمان جاز زدن خود مشغول بود. حال چگونه سخنان اسطوره‌ی ریاکاری برای توصیه به پرهیز از ریا، منتشر می‌شود؟!

کانال تبلیغی بهائی با اشاره به رهبری «بهائیه خانم» و «روحیه ماکسول» بر بهائیت، مدعی حس روشنفکری بهائیان شد. در پاسخ می‌دانیم که: اولاً: جناب عبدالبهاء، جنس مرد را برتر از زن دانسته. ثانیاً: بهائیت اجازه‌ی عضویت زنان در بیت‌العدل را نمی‌دهد. ثالثاَ: ریاست این دو زن بر بهائیان، موقتی و به دلیل عدم حضور مردی واجد شرایط بوده است.

نهاد رهبری بهائیت در پیام خود خطاب به مردم جهان، تحریم سلاح‌های کشتار جمعی را جزء موانع بروز جنگ‌ها نمی‌شمارد. این در حالیست که بهائیت از یک‌سو خود را حامی صلح عمومی معرفی می‌کند و از سویی دیگر حاضر به تحریم این سلاح‌ها نمی‌شود. اما مسئله آن‌جا جالب می‌شود که بدانیم عمده سازندگان این سلاح‌ها، از حامیان بهائیت به شمار می‌آیند.

در راستای ابراز دشمنی تشکیلات بهائیت با علمای اسلامی، کانال‌های تلگرامی منتسب به این تشکیلات، اقدام به توهین و تمسخر روحانیت شیعه نمودند. اما به علاوه‌ی ویژگی‌هایی نظیر: دفاع از حاکمیّت اسلام، حمایت از نظام ارزشی و شکل‌دهی نهضت‌های اسلامی؛ مهم‌ترین عامل دشمنی بهائیت با علمای اسلامی، پرورش روحیه‌ی استکبارستیزی توسط آنان می‌باشد.

کانال‌های تلگرامی بهائیت با انتشار استفتایی از آیت الله صافی گلپایگانی مبنی بر عدم توارث کافر از مسلمان، مدعی صدور فتوی جدید بهائی‌ستیزانه شدند. این در حالیست که اولاً: عدم توارث کافر از مسلمان مسئله‌ی جدیدی نیست و ثانیاً: اگر ارث نرسیدن از مسلمان به کافر، بهائی‌ستیزانه است، پس ارث نبردن دختر بهائی از خانه‌ی پدری خود، زن‌ستیزانه است.

صفحه‌ها