بابیت اولین ادعای علیمحمد باب

  • 1391/09/21 - 15:33
سيد علي محمد شيرازي با کمترین بضاعت علمی نیز مدعي این جایگاه گردید که البته داعيه او بسیار فراتر از جانشینی سید کاظم رشتی بود چرا که ادعای او بابيت و نيابت خاصه امام دوازدهم شيعه بود
مدعيان شياد

سيد علي محمد شيرازي با کمترین بضاعت علمی  نیز مدعي این جایگاه گردید که البته داعيه او بسیار فراتر از جانشینی سید کاظم رشتی بود چرا که ادعای او بابيت و نيابت خاصه امام دوازدهم شيعه بود ، البته بهائیان می کوشند او را برتر از آنچه او خود را معرفی کرده است معرفی نمایند فاضل مازندرانی در داستانی که برای اثبات صحت آن هیچ سندی ارائه نمیکند مي نويسد:
«تا سيدباب به محضر سيدرشتي ورود فرمودند با اينكه حضرت باب جواني بود بيست و چهارساله و سيد (رشتي) مردي پنجاه ساله، اين تاجري محقر و آن عالمي موقر، درس را احتراماً له موقوف نمود و توجه تلاميذ را به صحبت حضرت باب معطوف فرمود و در حين صحبت چنان احترامات فائقه و تكريمات لائقه از مورود نسبت به وارد ظاهر مي شد كه همگي در شگفت و حيرت افتادند و مسائلي از آثار ظهور موعود در ميان آوردند كه پس از اين مقدمات و بروز داعيه ايشان همگي طلاب آن مسايل را راجع به سيد باب دانسته و غرض سيدكاظم رشتي از اين مسايل و اذكار آن بود كه به طلاب بفهماند حضرت باب قائم موعود و مهدي منتظر است. . . »( 1)
وي در حضور ملاحسین بشرویه ای در شب شصت وپنجم نوروز مطابق با شب ششم خرداد از سال نهنگ و پنجم جمادی هزار و دويست و شصت هجری( 2) در نخستین اثر خود به نام تفسير سوره‌ي يوسف ( 3)مدعی بابيت امام دوازدهم شیعه حضرت حجة بن الحسن المهدي شد وی در آن کتاب چنین آورده است  :
الله قد قَدَّرَ أنْ يخرجَ ذلك الكتاب في تفسير أحسنِ القصص من عند محمّد بن الحسن بي عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبٍ، علي عَبْدِهِ، ليكونَ الحجّة الله من عند الذّكر علي العالمين بليغاً،( 4)
همانا، خدا مقدّر كرده كه اين كتاب، از نزد محمّد، پسر حسن، پسر علي، پسر محمد، پسر علي، پسر موسي، پسر جعفر، پسر محمد، پسر علي، پسر حسين، پسر علي، پسر ابي طالب، بر بنده‌اش برون آيد تا از سوي ذكر (سيّد علي محمّد) حجت بالغه‌ي خدا بر جهانيان باشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت:

1.اسدالله فاضل مازندراني، رهبران و رهروان درتاريخ اديان، جلددوم، تهران، مؤسسه ملي مطبوعات امري، صص 31-.28
2.تلخیص تاریخ نبیل ص49
3.البته باب آثار دیگری نیز قبل از این اثر داشته است اما این تفسیر در واقع اولین اثری است که او آشکارا در آن مدعی شده  است
4.سید علی محمد باب ، تفسیر سوره یوسف ، نسخه خطی 17سطری 274صفحه ای، با شماره عمومی 6745 کتابخانه آستان قدس رضوی ، ص 3
 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.