برتری بزرگان اهل حق بر انبیاء الهی

  • 1396/12/29 - 13:28
بنا بر اندیشه اهل حق، قبل از شریعت اسلام از زمان حضرت آدم ابوالبشر (علیه‌السلام) تا بعثت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) خداوند با تجلی صفاتی در جامه انبیاء و اولیاء الهی، تجلی پیداکرده است و آنان مجاز به بیان اسرار الهی نبوده‌اند درحالی‌که بعد شریعت اسلام و بعد از امام علی (علیه‌السلام)، ذات حق در جامه اشخاص دیگری که هیچ‌کدام معصوم نبوده‌اند، تجلی پیداکرده است و آنان متولیان بیان اسرار الهی بوده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اعتقاد به مَظهریت و تجلی ذات الهی در انسان که وظیفه بیان اسرار الهی برعهده آن انسان‌ها بوده است، یکی از  ارکان و عقاید مهم فرقه اهل حق است. بنا بر اندیشه اهل حق اولین تجلی اعظم و آشکار خداوند متعال در انسان، در عصر شریعت اسلام و در جامه حضرت علی (علیه‌السلام) بوده است و قبل از شریعت اسلام از زمان حضرت آدم ابوالبشر (علیه‌السلام) تا بعثت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) خداوند با تجلی صفاتی در جامه انبیاء و اولیاء الهی، تجلی پیداکرده است و آنان مجاز به بیان اسرار الهی نبوده‌اند. [تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 217] حال به اهل حق باید گفت: شما که معتقد هستید بعد از حضرت علی (علیه‌السلام) ذات حق در جامه اشخاص دیگر مثل "شاه خوشین لرستانی"، " بهلول ماهی"، "بابا سرهنگ"، "سلطان اسحاق" و ... تجلی پیداکرده است، درحالی‌که هیچ‌کدام معصوم نبوده‌اند، پس چگونه آنان را متولیان بیان اسرار الهی می‌دانید؟ درحالی‌که انبیاء و اولیاء الهی که برترین انسان‌ها بوده‌اند را مظهر صفات الهی می‌دانید که مجاز به بیان اسرار الهی نبوده‌اند. بنابراین مطالب مذکور نشانگر فاصله بسیار زیاد اندیشه‌های اهل حق با واقعیت‌های موجود است.     

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 217

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.