جایگاه غلو در میان اهل حق

  • 1396/12/06 - 21:42
سرسپردگان فرقه اهل حق از اینکه «غالی» خطاب شوند خرسند نیستند. درحالی‌که بخشی از سروده‌های یارسان که به شرح‌حال و کرامات پیشوایان و بزرگان یارسان می‌پردازد یا بزرگان این فرقه از وصف خود سخن می‌گویند، حاکی از وجود عقاید غلوآمیز در این فرقه است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– پیروان فرقه اهل حق از اینکه «غالی» خطاب شوند خرسند نیستند. [تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 229] و حال‌آنکه بخشی از سروده‌های یارسان که به شرح‌حال و کرامات پیشوایان و بزرگان یارسان می‌پردازد یا بزرگان این فرقه  از وصف خود سخن می‌گویند، نمایانگر وجود غلو و عقاید باطل در این فرقه است. مانند اینکه بابا حیدر، سرسلسله خاندان بابا حیدری در وصف خود چنین می‌گوید:
عرشو فَرشه اِز لوحم نیانی
ایدیمو آدیم مَدیش سامانی
یعنی: من لوح را در آسمان و زمین قرار داده‌ام و نظم خاصی در آنها به وجود آورده‌ام.[یار وریا، ص 24]
حال به اهل حق باید گفت آیا این اوصاف در شان بزرگان اهل حق با توحید سازگار است؟ برفرض اینکه این سخنان را توجیه و تأویل ببرید، باز جای این سؤال باقی است که مگر این افراد به چه مقاماتی دست پیداکرده‌اند که چنین ادعاهای مطرح می‌کنید؟ این مطالب حاکی از وجود غلو در میان بزرگان این مسلک جهت سوءاستفاده از عوام مردم بوده است.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت  یعقوبی، 1396، ص 229  
حسینی سید محمد؛ آژرنگ، سید حشمت، یار وریا هفتاد و دو شرط یاری، چاپ اول، اقلیم کردستان عراق، سلیمانیه، کارو، 2011، ص 24

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.