جایگزینی الفاظ دیگر به جای تناسخ در اندیشه اهل حق

  • 1396/11/02 - 08:29
اکثر پیروان فرقه اهل حق که علیرغم اینکه خود را مسلمان معرفی می‌نمایند معتقد به دونادون=تناسخ هستند اما برخی از سرسپردگان مذکور هرچند با صراحت لفظ تناسخ را انکار کرده‌اند اما با بکار بردن الفاظ دیگر مثل "دُون به دُون"،"دونادون"، "جامه عوض کردن"، "سیر تکامل" و...این عقیده را مطرح نموده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اکثر پیروان فرقه اهل حق که علیرغم اینکه خود را مسلمان معرفی می‌نمایند[برهان الحق، ص 10؛ مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] معتقد به (دونادون=تناسخ) هستند که باعث کم‌رنگ جلوه دادن معاد و خارج کردن برزخ از دایره اعتقادات است و این برخلاف دین آسمانی و معارف و شرایع الهی است و هرچه برخلاف وحی باشد قابل‌قبول نیست. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 70] اما برخی از سرسپردگان مذکور هرچند با صراحت لفظ تناسخ را انکار کرده‌اند اما با بکار بردن الفاظ دیگر مثل "دُون به دُون"،"دونادون"، "جامه عوض کردن"، "سیر تکامل" و...این عقیده را مطرح نموده‌اند.[برهان الحق، ص 172؛ مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] اما باید به اینان گفت که اولاً ماهیت تناسخ و دونادون یا هر واژه دیگر، به معنای خروج روح از بدن و ورود آن در بدن دیگر است وثانیا‍ً برخی از نویسندگان هم‌نظر شما، که اهل حق را مسلمان و از پیروان مذهب تشیع معرفی می‌نمایند[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 146] به‌صراحت می‌گوید که اهل حق تناسخ را قبول دارد و می‌نویسد:" مردم اهل حق معتقد به سیر تکامل بشر در اثر گردش‌های متوالی تناسخی است."[آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، ص 112] بنابراین واژه تناسخ و دونادون یا کلمات دیگر در منابع اهل حق یکی است و جایگزین کردن الفاظ دیگر به‌جای تناسخ ماهیت آن را عوض نمی‌کند.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 و 172  
القاضی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 112 
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی،  دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 660 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 70 و 146  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.