آمریکا مهمترین متولی ترویج بهائیت

  • 1395/04/03 - 00:28
کودتای 28 مرداد از مواردی است که می توان با اشاره به آن به ارتباط مستقیم بهائیت با استکبار استناد کردنقطه آغازین این فتنه‌ها و خیانت به کشور عزیزمان ایران توسط آمریکای جهانخوار بود که برای تثبیت محمدرضا پهلوی انجام شد و افرادی برای نفوذ به این حکومت ازاعضای فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت ماموریت یافتند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آمریکا از زمانی که به قدرت پوشالی جهانی شدن دست پیدا کرد کشور‌های جهان سومی که سرشار از منابع انرژی سودمند بودند را پله‌ای برای رسیدن به قله پیشرفت اقتصادی تصور کرده و از عناصر دست ساخته و پرداخته روباه پیر برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد. از جمله این کشور‌های هدف، کشور عزیزمان ایران و از مهمترین عناصر خائن، اعضای فرقه‌ی ضاله‌ و وطن فروش بهائی بودند که هدف قرار گرفتند، این شد که از بهائیت که ساخته و پرداخته استعمار بود برای پیش برد اهداف ضد اسلامی بهره بردند.
کودتای ننگین 28 مرداد 1332 نقطه آغازین این فتنه‌ها و خیانت به کشور عزیزمان ایران توسط آمریکای جهانخوار بود که برای تثبیت محمدرضا پهلوی انجام شد و افرادی برای نفوذ به این حکومت ازاعضای فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت ماموریت یافتند.
از جمله افراد نفوذی: «تیمسار ایادی، پزشک خصوصی شاه برای سازمان سیا جاسوسی می‌کرده و مامویت داشته که اگر شاه قدمی بر خلاف منافع آمریکا بردارد او را به قتل برساند».[1] از آنجا که بهائیت از همکاری  با آمریکا منافعی می‌برده و خود را مدیون آنها می‌دیده است شروع به تعریف و تمجید از آنها کرد، عباس افندی در یک مورد اینگونه بیان می‌کند: «قطعه‌ی آمریکا در نزد حق میدان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشا ابرار و مجمع احرار».[2]
حتی به تمجید و توصیف این ظالم استعمار گر می‌پردازد: «مردمانش خیلی محترم حکومت عادل و ملت در نهایت نجابت است».[3]
کار به جایی می‌کشد که عبدالبهاء برای اثبات دوستی و مودت بیشتر به آمریکا سفر می‌کند و منابع سرزمین خود را برای آن‌ها پیش کش می کند و آرزوی به مدنیت رسیدن را برایشان می کند: «برای ترقیات مادیه ایران، بهتر از ارتباط با آمریکائیان نمی شود و هم از برای تجار و منفت ملت آمریکا مملکتی بهتر از ایران نه چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاک پنهان است....».[4]
سود معامله‌ی دوجانبه‌ی بهائیان با آمریکا دوسویه بود، یک سو بهائیت که با آموزه‌هایش(که طراحی استعمار بود) انتشار بیشتری یافت. و آمریکا با ساخت مشرف الاذکار(محل عبادت بهائیان) در خاک خود و ایجاد بیش از هزار و دویست مرکز بهائی در ایالات متحده و بخشیدن مبلغی حدود دو میلیون دلار[5] و ترجمه نشر آثار بهائی به زبان‌های اروپایی در ترویجه این فرقه سعی بسیاری از خود نشان داد. که عباس افندی در تاید این اقدامات می نویسد؟
«این ملت [آمریکا] که مشهودا مشول تاییدات موفوره الهیه بوده و چنان مقام بلند و ر مسئولیتی را در آن قاره مستعد احراز کرده... نقش قاطعانه ایفا کرده و درو ویلسن ریس جمهوری جاویدان این ملت افتخار بی‌نظیر را احراز کرد که در میان زمامداران ممالک شرق و غرب یگانه شخصیتی بود که نوایای خیریه خود را که نزدیک به مبادی امر حضرت بها الله اعلان فرمود».[6]

پی‌نوشت:

[1]. احرار، شماره،1، تیرماه 58،ص6.
[2]. ولی امر الله ، حصن حصین شریعت الله، ص 43.
[3]. خطابات عبدالبهاء، ج2،ص231.
[4]. خطابات عبدالبهاء، ج 2،ص 231.
[5]. ولی امر الله حصن حصین شریعت الله، ص 60-61.
[6]. همان ص43-44.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.