افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا - بخش 6: اولا ازدواج موقت، نوعی ازدواج هست. هم برای مرد منفعت دارد هم برای زن. و اساس در موقعیتی که امکان ازدواج دائم وجود ندارد، این ازدواج به کار میآید که پاسخی است به نیازهای طبیعی مرد و زن. در دین زرتشتی هم ازدواج موقت وجود داشت: https://www.instagram.com/p/B_7N6mAgzI_/
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.