افزودن نظر جدید

تغذیه جنین با تغذیه فرد بالغ متفاوت است. از همین روی املاح و ترکیب ادرار او نیز فرق دارد. پس سخن شما اساسا صحیح نیست. همچنین: 1. چون جنین به شکم مادر لگد می‌زند، شما هم باید بزنید؟! استفاده از ادرار در داروسازی اگر باشد، پس از کلی دخل و تصرف در ساختار آن است. وگرنه خود شما حاضرید بر اساس همین استدلال خودتان، کمی ادرار دیگری را بنوشید؟!‌ 3. اینکه ادرار ضدعفونی کننده باشد مدتهاست که از لحاظ علمی صحتش رد شده است. بنگرید: [https://www.aparat.com/v/ktheZ/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.