شبه معنویت های شرقی

08/19/1401 - 13:45

سای بابا بسیار از خدا نام می برد ولی خدای سای بابا غیر از خدای ادیان ابراهیمی و به خصوص اسلام است. ساتیا سای بابا خداوند را این گونه معرفی می کند:خدا خود دارما(نظام گیتی) و پوشش جهان آفرینش است.

معجزات یک دروغگو
08/18/1401 - 08:39

سای بابا از کاخ خود خارج می شود دست خود را بلند می کند و ماده معطری از دستش خارج می شود و فضا را معطر می کند. مخالفانش او را فریب کار می نامند: در دستان سای بابا یک شی کوچکی وجود دارد که آن را می ترکاند و مایع خوش بو و سفید رنگ خارج می شود.

دین اوشو, بی بند وباری, گورو سکس, مراقبه, پونا
08/09/1401 - 11:43

اوشو رابطه جنسی را مقدس می شمارد و مدعی است با افراط در انجام رابطه جنسی انسان به مرحله وجودی بالاتری در نفس خود وارد می شود که آن الهی بودن است. می شود دین اوشو را ترویج رابطه جنسی افراطی نامید.

انجمن تئوسوفی, کریشنا مورتی, مسیح دوباره متولد شده, منجی, موسسه نظم ستاره
08/08/1401 - 15:21

کریشنا مورتی در راستای ایفای نقش منجی گری خود فعالیت های زیادی کرد. هر چند بعدها از ادعای خود دست کشید ولی نکته مهم این است که کریشنا مورتی به صورت جهانی اعلان منجی گری کرد و خود را منجی آخر الزمان معرفی می کرد که باعث گمراهی افراد زیادی شد.

اوشو, شادی, شادکامی, مراقبه, یوگا,  آئین جین
08/04/1401 - 17:05

اوشو مُدعی است که ادیان با لذت و شادی مخالف هستند. علت این برداشت اوشو این است که در آئین خانوادگی اوشو «آئین جین» پرهیز از تمایلات نفسانی و جسمانی و بی نیاز بودن از مال دنیا از اصول پرهیزگاری شمرده می شوند. اوشو با قیاسی غلط، این تفکر را به همه ادیان نسبت داده است.

کریشنا مورتی, مُنجی, ماوراء, مغالطه, خشونت ورزی منجی
08/04/1401 - 12:21

کریشنا مورتی، مدتی به عنوان مُنجی جهانی فعالیت می کرد، ولی بعداً از این ادعا برگشت. این مدعی دروغین، مدعی وجود خشونت در ایمان به منجی است.

هدف زندگی شادی است در نظر اوشو
08/01/1401 - 16:59

اوشو نه تنها هدف زندگی را شادی می داند بلکه در حیطه معرفت شناختی وارد می شود و ملاک صحیح و غلط را شادی وغم می داند. او می گوید انسانی درست کردار است که شادمان باشد و انسان غمگین بدکردار و اهل گناه است.

تئوسوفی, کریشنا مورتی, انجمن سرّی, تناسخ, حلول عیسی (علیه السلام)
07/25/1401 - 08:55

جوهره اصلی آموزه های انجمن تئوسوفی یکی بازیابی حقیقت مبتنی بر اندیشه های بودا است و دیگری گسترش و رواج برادری جهانی بدون توجه به نژاد و جنسیت. انجمن تئوسوفی به سبب پیگیری و توجه دائم به علوم خفیه، برای افراد زیادی جذابیت دارد و موجب جذب آنان می شود.

کریشنا مورتی, شبه معنویت شرقی, روشنائی, رسیدن به حقیقت, تناقضات کریشنا مورتی
07/07/1401 - 10:10

کریشنا مورتی از افرادی است که یک سبک زندگی و شبه معنویت جدیدی را بنا نهاده است. وقتی در آموزه هایش تأمل می کنیم متوجه تناقضات گفتاری و رفتاری او می شویم. فردی که آموزه هایش مملو از تناقضات است شایستگی تبعیت ندارد.

یوگا, سامادهی, تسخیر, پتنجلی, برهمن
07/06/1401 - 16:34

اگر سه شاخه آخر یوگا، یعنی تمرکز، مراقبه و جذبه بر یک شیء واحد اجرا و تمرین شوند (به آن سمیم می گویند) قدرت های فرا طبیعی روانی ظاهر می شوند. مثلاً یوگا کار، یک شیء را انتخاب می کند و درباره آن فکر می کند و با تمرکز روی آن شیء به مراقبه می پردازد و در نهایت به جذبه و آگاهی وحدانی می رسد در نتیجه سامادهی که هدف اصلی یوگا است رخ می دهد.

باشگاه یوگا, هندوئیسم, ورزش یوگا, سید عبالحمید موحدی نائینی, مسعود مهدوی پور
06/12/1401 - 08:48

آقایان موحدی نائینی و مهدوی پور که باعث ثبت یوگا به عنوان ورزش در فدراسیون ورزش های همگانی ایران شدند، خودشان یوگا را در هند آموخته اند. در باشگاه های یوگای ایران همان تکنیک های آشرام هند انجام می شود. همچنین خیلی از افرادی که مدتی در باشگاه های یوگا تمرین می کنند برای فرا گرفتن دوره های تکمیلی یوگا به هند می روند و ادامه آموزش ها را آنجا دیده و بعد برگشت همان مطالب را به مخاطبان ایرانی عرضه می کنند.

یوگا, نیروهای ماورایی, چاکرا, کندالینی, مارچمبره زده
06/12/1401 - 08:39

نیروهای فراطبیعی روانی یکی از اثرات یوگا می باشد. متاسفانه با معرفی یوگا به عنوان ورزش، یک مکتب با آموزه های هندوئیستی را بین مردم رواج می دهند. افراد ناآگاه که دنبال تندرستی بدن و آرامش درون هستند به مربیان یوگا مراجعه و دچار آسیب های معنوی، روحی و جسمی می شوند. عقاید باطل و پرستش خدایان هند در یوگا و نیروهای ماورایی آن باعث می شوند مراجعین به یوگا دچار سبک زندگی غلطی شوند.

یوگا, بت پرستی, ورزش ذهنی, شیطان پرستی, معنویت جویی
06/05/1401 - 12:45

اساتید یوگا حرکات و حالات بدنی در یوگا را برنامه ای عبادی در ارتباط با خدایان هندو می دانند؛ وضعیت های بدنی (آسانا)، حالات نشستن(باندا)، حالات دست(مودرا) و سایر وضعیت های بدنی، مناسک و عباداتی(پوجا) هستند که برای نیایش خدایان انجام می شوند و به دقت طراحی و دسته بندی شده اند.

یوگا, برهمن, آتمن, ورزش, سلوک معنوی
06/05/1401 - 12:30

یوگا در حقیقت سلوک معنوی است و هدف از یوگا اتحاد با روح جهانی است. سلامتی و ورزش اگر واقعاً از اثرات یوگا باشند؛ یک امر فرعی و بی اهمیت هستند. ولی آنچه هویت اصلی یوگا است بحث سلوک معنوی برای اتحاد با برهمن (خدای هندوئیسم) است. اگر مراجعین به باشگاه های یوگا این حقایق را می دانستند، جذب این فرقه نمی شدند.

Pages