اعتقادات

08/23/1396 - 11:16

نورعلی الهی علیرغم ادعای پیروی از شریعت محمدی و مکتب علوی مطالبی اظهار می‌کند که برخلاف مسلمات مذهب تشیع است. او به‌صراحت منکر عصمت اولیاء و انبیاء الهی است که در آیات و روایات اسلامی بر آن تأکید شده است و نزد شیعه مسلم و متقن است.

08/23/1396 - 11:13

نورعلی الهی همواره سعی داشته است که خود را شیعه معرفی نماید اما در مواردی مطالبی اظهار می‌کند که نه تنها ادعاهای او را خدشه‌دار می‌کند بلکه مصداق توهین به حضرت علی (علیه‌السلام) است. او سلطان اسحاق را از امیر المومنین علی (علیه‌السلام) کامل‌تر می‌داند.

08/23/1396 - 11:10

اکثر پیروان فرقه اهل حق علیرغم اعتقاد به اصل نماز با ادله بی‌پایه و اساس این فریضه الهی را ترک و برای آن اهمیتی قائل نیستند. یکی از بهانه‌های اهل حق بر ترک نماز این است که خدمت به خلق خداوند خود عبادت است و دیگر نیاز به ادای نماز به‌عنوان عبادت نیست.

08/22/1396 - 10:29

یکی از مهم‌ترین معضلات اکثر خاندان‌های اهل حق عدم توجه و پایبندی به نماز است. بزرگان و صاحب‌نظران این فرقه برای نماز نخواندن خود ادله و داستان‌های بی‌پایه و اساسی مثل‌اینکه ما به‌جای نماز نیاز می‌دهیم و با پرداخت نیاز نمازخواندن لزومی ندارد، بیان می‌کنند.

08/22/1396 - 10:08

در باور خاندان آتش بیگی قرآنی موسوم به "قرآن زرده" وجود دارد که همه آن 17 کیلو وزن دارد و یک صفحه آن نیز به همان وزن است. در باور این خاندان که مقبول سایر خاندان‌های اهل حق نیست "آبش" یکی از مسند نشینان خاندان آتش بیگی به‌وسیله آن اختلاف بین مردم را حل می‌کرد.

08/22/1396 - 09:57

بزرگان و مسند نشینان خاندان‌های یازده‌گانه اهل حق به "سید" مشهور هستند اما در اینکه مراد اهل حق از "سید" چیست در بین صاحب‌نظران این فرقه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی همه سادات فرقه اهل حق را سید نسبی که نسبشان به امام کاظم (علیه‌السلام) می‌رسد، می‌دانند برخی دیگر سه خاندان را سید نسبی و بقیه را سید نیابتی دانسته و برخی دیگر منکر سیادت نسبی همه خاندان‌ها شده‌اند.

08/22/1396 - 09:28

نورعلی الهی بنیان‌گذار جریان مکتب که اندیشه‌های خود را اندیشه علوی و شریعت خود را شریعت محمدی می‌داند در سخنانی عوام‌فریبانه خود را با حضرت علی (علیه‌السلام) مقایسه می‌کند گویا که خود جلوه‌ای از آن حضرت است. وی زندگی خود را عین زندگانی آن امام همام قلمداد می‌کند.

08/22/1396 - 09:22

یکی از بدعت‌های سلطان اسحاق در فرقه اهل حق برقراری مراسمی بنام "جم" است که به‌ صورت هفتگی انجام می‌گیرد ودرآن کلام‌های منظوم بزرگان این فرقه خوانده می‌شود. بنا بر باور اهل حق انجام این مراسم از عبادات روزانه کافی است که نشانگر بدعت بی‌سابقه در دین اسلام می‌باشد.

08/21/1396 - 08:14

پیراوان فرقه اهل حق معتقدند که ذات الهی در افرادی تجلی پیدا می‌کند. این تجلی به دو صورت است؛ صورتی که افرادی مثل سلطان اسحاق از بدو تولد محل تجلی ذات الهی است و صورتی که افرادی در مقطعی از زندگی بر اثر انجام اعمال صالحه وتزکیه نفس به مرحله‌ای رسیده‌اند که برای مدتی محل تجلی ذات الهی هستند.

08/20/1396 - 11:36

اهل حق علیرغم اعتقاد به توحید ویگانگی خداوند متعال معتقدند که ذات الهی در هر دوره وعصری در افراد خاصی تجلی پیدا خواهد کرد واین تجلی در هر عصری بوده است و در عصر اسلام این تجلی در علی (علیه السلام) وبعد از ایشان در افراد دیگر بوده است تا اینکه در قرن هفتم هجری قمری ذات الهی در سلطان اسحاق تجلی پیدا نموده است.

08/20/1396 - 11:21

روزه مرنو یکی از اقدامات وبدعت های سلطان اسحاق است که به شکرانه نجات خود وتعدادی از یارانش بر پیروان فرقه اهل حق توسط او واجب شده است. این روزه معمولاً در اوسط آبان ماه تا اواسط آزماه قرار دارد وبعد از آن جشن عید خاوندکار در بین اهل حق مرسوم است.

08/11/1396 - 20:14

نورعلی‌الهی بنیان‌گذار "جریان‌مکتب" در فرقه اهل‌حق، علیرغم ادعای پیروی از دین مبین اسلام و مذهب تشیع، مدعی آوردن دینی است ابداعی، که حاصل وجوهره تمام ادیان است. او اعتقاد دارد که دین، آن چیزی است که او می‌گوید و بقیه همه حاشیه و فروعات است.

08/08/1396 - 20:04

بزرگان جریان مکتب در فرقه اهل‌حق همواره سعی داشته اند افکار و اندیشه‌های خود را مطابق قرآن و تفکر شیعه معرفی نمایند اما قائل به تحذیف قرآن کریم هستند که خلاف مسلم اندیشه شیعه است. نور علی الهی بنیانگذار جریان "مکتب" کتاب سرانجام که حاوی اندیشه‌های ذهنی یاران سلطان اسحاق است را عین قرآن می داند.

08/08/1396 - 20:02

برخی از خاندان‌های اهل حق علیرغم اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند متعال، طبق عقیده باطل حلول قائل به رؤیت خداوند متعال هستند. نورعلی الهی بنیان‌گذار جریان "مکتب" در فرقه اهل حق با وجود تلاش بر معرفی اهل حق به عنوان شیعه اثنی عشری درباره رؤیت خداوند مطالبی بیان می کند که با مبانی شیعه سازگار نیست.

Pages