امیرالمومنین علی(علیه السلام) در اندیشه نورعلی الهی

  • 1396/08/22 - 09:28
نورعلی الهی بنیان‌گذار جریان مکتب که اندیشه‌های خود را اندیشه علوی و شریعت خود را شریعت محمدی می‌داند در سخنانی عوام‌فریبانه خود را با حضرت علی (علیه‌السلام) مقایسه می‌کند گویا که خود جلوه‌ای از آن حضرت است. وی زندگی خود را عین زندگانی آن امام همام قلمداد می‌کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– نورعلی الهی بنیان‌گذار جریان "مکتب"در فرقه اهل حق که  خود را پیرو شریعت محمدی و مکتب علوی می‌داند،[آثار الحق، ج 1، ص 492 گفتار 1568 و ص 707 گفتار 2081] خویش را با حضرت علی (علیه‌السلام) مقایسه می‌کند گویا که خود جلوه‌ای از آن حضرت است. نورعلی الهی دراین‌باره می‌گوید:
"تمام مظهر الله‌ها ازلحاظ کمیت باهم فرقی ندارند، اما ازلحاظ کیفیت علی و سلطان حالت دیگری دارند. زندگانی خودم تطبیق می‌کند بازندگانی علی و هیچ فرقی نمی‌کند." آثار الحق، ج 1، ص 674 گفتار 2010] او در جایی دیگر می‌گوید: زندگانی من و علی طابق‌النعل بالنعل یکی است." [آثار الحق، ج 1، ص 597، گفتار 1863] وی در سخن دیگر روحیه خود را شبیه حضرت علی (علیه‌السلام) می‌داند و می‌گوید:"خدا می‌داند فقط برای رفع تکلیف جسمانی است که معالجه می‌کنم و الا هیچ قیدی ندارم، من تمام روحیات مولا رادارم. آثار الحق، ج 1، ص 255 گفتار 866] حال باید از پیروان او پرسید که آیا نورعلی الهی با این سخنان قصد دارد خود را مظهر الله معرفی نماید؟ آیا این سخنان جز برای جمع‌کردن مرید و عوام‌فریبی چیزی دیگر می‌تواند باشد؟

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، ص 492و 707و 674 و 597 و 255 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.