احکام و شریعت

06/22/1395 - 17:41

شراب در تمام اديان الهی نجس و خوردن آن حرام است، در كتاب تورات و انجيل هم به‌روشنی حكم نوشيدن شراب و عاقبت اين كار نجس شدن افراد است، اين احكام از سوی خداوند صادرشده است، اما همان عيسی كه مسيحيان معتقدند خداوند است حكم خود را ناديده می‌گیرد و (معاذ الله) غير مقدس می‌شود!

05/14/1395 - 12:03

مسيحيان طبق دستور روشن عيسی (عليه‌السلام) بايد دستورات تورات را اجرا كنند، ازجمله اين دستورات اين است كه زن بعد از اتمام زمان نفاس خود برای پاك شدن و ورود به كليسا وظيفه دارد اعمال خاصی انجام دهد كه البته هیچ‌کدام از زنان مسيحی اين دستورات را اجرا نمی‌کنند.

04/31/1395 - 12:00

كتاب مقدس مسيحيت علاوه بر اناجيل چهارگانه و نامه‌ها و... شامل تورات هم می‌شود و مسيحيان تورات را جزئی از كتاب مقدس خود دانسته و به آن احترام می‌گذراند و اين كتاب را آسمانی می‌دانند. در بخشی از اين به‌اصطلاح کتاب آسمانی و مقدس يهود و نصاری، دستور داده‌شده است كه اگر كاهن تشخيص داد لباس يا ظرف آن‌ها به بيماري پيسی دچار شده است همان كاهن هم بايد آن‌ها را بسوزاند.

04/17/1395 - 17:17

در كتاب تورات غذاهای حلال و حرام مشخص‌شده است اما مسيحيان به يك خواب از پطرس استناد می‌کنند و با اين خواب تمام حيوانات نجس مانند خوك و حشرات را برای خود حلال دانسته‌اند، درحالی‌که به سه دليل می‌توان ثابت كرد اين نحوه جریان شريعت در دين مسيحيت کاملاً اشتباه و جاهلانه است.

04/13/1395 - 17:46

ازدواج در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی، امری مقدس بوده و اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. از همین رو فرزندی را که حاصل ازدواج باشد، حلال‌زاده خوانده و در مقابل مولودی که از رابطه‌ی غیر مشروع به دنیا بیاید، حرام‌زاده و زنازاده می‌خوانند و اغلب به دید محرومیت به این‌گونه موالید نگاه می‌کنند.

04/10/1395 - 23:10

هر يك از اديان آسمانی احكام و معيارهای مشخصی برای غذاهای حلال دارند، مسيحيان در اين قاعده طبق دستور عيسی (عليه‌السلام) موظف به اجرای دستورات تورات هستند، اما به دليلی كه طبق چند آيه از تورات و انجيل ذکرشده است، مسيحيان مرتكب خوردن نجاست می‌شوند.

04/04/1395 - 17:50

رفتار معقول و مناسب با مردم يكی از شیوه‌های مناسب برای تبليغ و جذب افراد مخالف به دين الهی است، در قرآن كريم اين رفتار درباره همه انبياء ذکرشده است، اما متأسفانه در كتاب ساختگی مسيحيان، خداوند به پيامبرانش دستوراتی داده است كه هيچ منطقی آن‌ها را نمی‌پذیرد، زيرا در شأن خدا و پيامبرانش نيست.

03/15/1395 - 23:23

بعد از عروج عيسی (عليه‌السلام) عده‌ای راحت‌طلب مانند پولس، احكامی مانند روزه را از آيين مسيحيت حذف كردند و آن را به عيسی (عليه‌السلام) نسبت دادند، در انجيل متی درباره حكم روزه از زبان آن حضرت دو گفتار کاملاً متفاوت وجود دارد، از یک‌سو روزه مخالف شريعت است و از یک‌سو از واجبات مؤمنین!

02/06/1395 - 23:03

مسيحيان، كتابهاي عهد قديم را به‌عنوان كتاب‌هاي رسمی خود پذیرفته‌اند، پس لازم است تمام دستورات آن را هم اجرا كنند، سنت ختنه يكی از احكام الهی است كه در تمام اديان آسمانی واجب است و بايد اجرا شود، اما پولس با اين حكم الهی به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت رفتار می‌کند و دليلی واهی برای اين كار زشت ساخته است.

02/03/1395 - 18:00

سخنان پولس كه شخصيت بسيار مهمی برای مسيحيت بعد از عيسی (عليه‌السلام) است، را ميتوان در دو بخش خلاصه كرد: نخست اينكه عيسی (عليه‌السلام) خود را مصلوب و ملعون خداوند قرار داد. و ديگر اينكه مصلوب و ملعون شدن عيسی (عليه‌السلام) باعث شد پيروانش با ترك شريعت و انجام كارهای حرام نيز مسئول و ملعون نباشند!

01/29/1395 - 23:15

قرآن كريم فرموده است: «هركس به‌حکم انجيل عمل نكند فاسق است»، برخی از مسيحيان گفته‌اند اين آيه دليلی بر حقانيت مسيحيت است و هركس (مانند مسلمان و يهود و ...) كه از دستورات انجيل پيروی نكند، فاسق است، اما با استفاده از آيات مشابه اين آيه، ثابت می‌شود كه مقصود قرآن کاملاً با اين ادعا، متفاوت است.

01/27/1395 - 23:29

به عقيده ارباب كليسا تقوا ايجاب می‌كند كه انسان از ازدواج خودداری كند. كليسا ازدواج را به نيت توليد نسل جايز می‌‏شمارد؛ اما اين ضرورت، پليدی ذاتی اين كار را ازنظر كليسا از ميان نمی‌‏برد، علت ديگر جواز ازدواج، دفع افسد به فساد است يعنی به اين وسيله از آمیزش‌های بی‌قیدوبند مردان و زنان جلوگيری می‌شود.

01/27/1395 - 23:11

ازدواج و مقام زن، در اسلام اهميت خاصی دارد، اما در مسيحيت، در دوران گذشته به زن و مسئله ازدواج به‌عنوان يك امر پليد و مخالف دين نگاه می‌شد كه يك نگاه رهبانيت گرايی است و در زمان حاضر به‌صورت افراطی در روابط جنسی نظریه‌پردازی می‌شود، اما هیچ‌یک از این‌ها مورد تأیید اسلام نيست.

12/20/1394 - 23:09

پاپ فرانسیس خطاب به ده‌ها هزار نفر از مردمی که در میدان سنت پیتر حاضر بودند اظهار داشت: «من کسانی را که در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مجازات اعدام لغو شود، تحسین می‌کنم. اما گویا پاپ از تعاليم کتاب مقدس هیچ اطلاعی ندارد! و الا در کتاب مقدس به صراحت حکم اعدام، سنگسار و حتی آتش زدن برخی مجرمان آمده است.

الصفحات