احکام و شریعت

10/04/1395 - 22:06

کتاب های تبشیری فراوانی در سطح جوامع مختلف عرضه شده که رسالت اصلی آنان، دعوت به مسیحیت انحرافی است. انحرافی بودن این نوع از مسیحیت به این خاطر است که در کتاب‌های تبشیری به مطالبی استناد می‌شود که در سیره‌ی عیسی مسیح به عکس آن عمل شده است. «پرسش‌های جوانان، پاسخ‌های مفید» یکی از این کتاب‌ها است.

09/16/1395 - 21:41

اقتصاد در زندگی اجتماعی، به‌عنوان يكی از اصل جدایی ناپذیر محسوب می‌شود و از نشانه‌های كامل بودن دين اسلام اين است كه در كنار مسائل مهم ديگر، به مسئله اقتصاد هم توجه كرده است و آن را مهم می‌شمارد، اما كتاب مقدس مسيحيان، اقتصاد را برای مردم مايه‌ی بدبختی و دور شدن از ملكوت خداوند دانسته است.

09/14/1395 - 20:43

در جای جای کتاب مقدس مسیحیان، وجود تناقض و اختلافات مشهود است. حکم قطع درختان میوه یکی از موضوعات مورد اختلاف کتاب مقدس است. در بخشی از کتاب مقدس قطع درخت میوه در شرایط جنگی ممنوع اعلام شده و در بخشی دیگر از همین کتاب خداوند وعده‌ی قطع درختان را توسط مردان پیامبر خدا داده است.

09/14/1395 - 19:45

قرآن كريم در آيات متعدد، مطالبی را بيان فرموده است كه دانشمندان بعد از سال‌ها توانسته‌اند بخش‌هایی از آن را درك كنند اما در كتاب مقدس و در بخش خلقت جهان، مطلبی درباره آفرينش خورشيد و گياهان آمده است كه ازنظر علمی کاملاً مردود است، مطالب این‌چنینی می‌تواند دليل مناسبی در سست بودن كتاب مقدس مسيحيان در كنار دلايل ديگر باشد.

09/13/1395 - 19:49

بیان احکام و شریعت یکی از مهم‌ترین دلیل وجودی کتاب‌های مقدس ادیان الهی است. بخش اعظمی از کتاب مقدس مسیحیان نیز متکفل بیان احکام عملی پیروان خود شده است، با این تفاوت که بین بخش‌هایی از کتاب مقدس به خصوص عهد قدیم و عهد جدید در نقل احکام اختلاف پیش آمده است. حکم تراشیدن یا نتراشیدن موی سر مردان یکی از احکامی است که عهد جدید و قدیم، دو حکم متفاوت از هم درباره‌ی آن بیان داشته‌اند.

08/17/1395 - 20:04

قبول شهادت دادن فرد به نفع خود در دادگاه‌ها و محاکم قضایی هیچ کشور و ملتی قابل پذیرش نیست. چرا که عقلا و علمای عالم می‌دانند اگر این نوع شهادات قابل قبول باشد بسیاری از حکم‌ها به غلط صادر شده و حق و نا‌حق قابل شناخت نخواهد شد. کتاب مقدس مسیحیان حتی در مورد این قانون روشن و همگانی نیز دچار تناقض‌گویی شده است.

07/04/1395 - 21:11

مسیحیان در ادامه‌ی اشکال‌تراشی‌های واهی خود علیه قرآن، مدعی شده‌اند که وجود ناسخ و منسوخ در قرآن بر اساس نظرات علمای اسلامی، نشان از سستی و وهن کتاب آسمانی قرآن دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی "اگر" این اشکال علیه قرآن صحت داشته باشد، وجود ناسخ و منسوخ در کتاب مقدس مسیحیان نیز مشهود است.

07/02/1395 - 19:42

کتاب مقدس یکی از دلایل مصلوب شدن ادعایی عیسی مسیح را ضعیف بودن او می‌داند. در کتاب مقدس در مورد مردن بدن انسانی و ضعیف عیسی مسیح چنین بیان‌شده است: «و اگرچه بدن ضعیف و انسانی او بر روی صلیب مرد، اما اکنون به‌وسیله قدرت عظیم خدا زنده است. ما نیز بااینکه در جسم خود ضعیف هستیم، اما مانند او زنده و قوی می‌باشیم و در روابط خود با شما، تمام قدرت خدا را در اختیار داریم» (ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، دوم قرنتیان 13: 4).

06/25/1395 - 19:10

پاپ فرانسیس اخیراً ویران کردن محیط ‌زیست را در فهرست «گناهان» قرار داده است. پاپ با تأکید بر مسئله تغییرات آب و هوایی گفت: «ویران کردن طبیعت گناه محسوب می‌شود». در سنت کاتولیسم معنای عمل خیر عبارت است از غذا دادن به گرسنگان، عیادت بیماران و پناه دادن به بی‌خانمان‌ها، اما پاپ فرانسیس اکنون طبیعت را نیز مشمول عمل خیر اعلام کرده است و رعایت حق طبیعت را از جمله وظایف دینی مسیحیان قرار داده است.

06/22/1395 - 17:41

شراب در تمام اديان الهی نجس و خوردن آن حرام است، در كتاب تورات و انجيل هم به‌روشنی حكم نوشيدن شراب و عاقبت اين كار نجس شدن افراد است، اين احكام از سوی خداوند صادرشده است، اما همان عيسی كه مسيحيان معتقدند خداوند است حكم خود را ناديده می‌گیرد و (معاذ الله) غير مقدس می‌شود!

05/14/1395 - 12:03

مسيحيان طبق دستور روشن عيسی (عليه‌السلام) بايد دستورات تورات را اجرا كنند، ازجمله اين دستورات اين است كه زن بعد از اتمام زمان نفاس خود برای پاك شدن و ورود به كليسا وظيفه دارد اعمال خاصی انجام دهد كه البته هیچ‌کدام از زنان مسيحی اين دستورات را اجرا نمی‌کنند.

04/31/1395 - 12:00

كتاب مقدس مسيحيت علاوه بر اناجيل چهارگانه و نامه‌ها و... شامل تورات هم می‌شود و مسيحيان تورات را جزئی از كتاب مقدس خود دانسته و به آن احترام می‌گذراند و اين كتاب را آسمانی می‌دانند. در بخشی از اين به‌اصطلاح کتاب آسمانی و مقدس يهود و نصاری، دستور داده‌شده است كه اگر كاهن تشخيص داد لباس يا ظرف آن‌ها به بيماري پيسی دچار شده است همان كاهن هم بايد آن‌ها را بسوزاند.

04/17/1395 - 17:17

در كتاب تورات غذاهای حلال و حرام مشخص‌شده است اما مسيحيان به يك خواب از پطرس استناد می‌کنند و با اين خواب تمام حيوانات نجس مانند خوك و حشرات را برای خود حلال دانسته‌اند، درحالی‌که به سه دليل می‌توان ثابت كرد اين نحوه جریان شريعت در دين مسيحيت کاملاً اشتباه و جاهلانه است.

04/13/1395 - 17:46

ازدواج در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی، امری مقدس بوده و اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. از همین رو فرزندی را که حاصل ازدواج باشد، حلال‌زاده خوانده و در مقابل مولودی که از رابطه‌ی غیر مشروع به دنیا بیاید، حرام‌زاده و زنازاده می‌خوانند و اغلب به دید محرومیت به این‌گونه موالید نگاه می‌کنند.

الصفحات