بی‌توجهی اقانیم ثلاث به تعلیمات کتاب مقدس

  • 1395/07/02 - 19:42
کتاب مقدس یکی از دلایل مصلوب شدن ادعایی عیسی مسیح را ضعیف بودن او می‌داند. در کتاب مقدس در مورد مردن بدن انسانی و ضعیف عیسی مسیح چنین بیان‌شده است: «و اگرچه بدن ضعیف و انسانی او بر روی صلیب مرد، اما اکنون به‌وسیله قدرت عظیم خدا زنده است. ما نیز بااینکه در جسم خود ضعیف هستیم، اما مانند او زنده و قوی می‌باشیم و در روابط خود با شما، تمام قدرت خدا را در اختیار داریم» (ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، دوم قرنتیان 13: 4).

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مقدس مسیحیت باوجود اینکه سرشار از اشتباهات فاحش است، برخی از سخنان حکیمانه را نیز در خود جای داده است؛ اما متأسفانه نه‌تنها مسیحیان کنونی که از کتاب مقدس فاصله گرفته و به شریعت موجود در کتاب مقدس و برخی از تعالیم حکیمانه‌ی آن عمل نمی‌کند، بلکه مسیحیان نخستین و حتی عیسی مسیح و اقانیم ثلاث نیز به تعالیم حکیمانه‌ی کتاب مقدس عمل نمی‌کردند.

کتاب مقدس یکی از دلایل مصلوب شدن ادعایی عیسی مسیح را ضعیف بودن او می‌داند. در کتاب مقدس در مورد مردن بدن انسانی و ضعیف عیسی مسیح چنین بیان‌شده است: «و اگرچه بدن ضعیف و انسانی او بر روی صلیب مرد، اما اکنون به‌وسیله قدرت عظیم خدا زنده است. ما نیز بااینکه در جسم خود ضعیف هستیم، اما مانند او زنده و قوی می‌باشیم و در روابط خود با شما، تمام قدرت خدا را در اختیار داریم»[1] همان‌طور که در این آیه به‌صراحت آمده است، عیسی مسیح به خاطر ضعف بدنی و انسانی خود بر روی صلیب مرده و خداوند به‌وسیله‌ی قدرت عظیم خود او را زنده کرده است؛ بنابراین، امر مسلم این است که ضعف بدنی او دلیل مرگ او بر روی صلیب بوده است.

عیسی مسیح با ضعف بدنی و انسانی خود بر روی صلیب جان داد درحالی‌که کتاب مقدس خود راهی برای برون‌رفت از این ضعف بیان کرده است. کتاب مقدس درباره‌ی جبران ضعف انسان ناتوان چنین بیان می‌کند: «اگر یکی از آن‌ها بیافتد، دیگری او را بلند می‌کند؛ اما چه بیچاره است شخصی که می‌افتد ولی کسی را ندارد که به او کمک کند. وقتی دو نفر کنار هم می‌خوابند، گرم می‌شوند؛ اما کسی که تنهاست چطور می‌تواند خود را گرم کند؟ اگر شخص، تنها باشد و کسی بر او حمله کند، از پای درمی‌آید، اما اگر دو نفر باشند می‌توانند از خود دفاع کنند. ریسمان سه لا به‌آسانی پاره نمی‌شود.» [2] به‌راستی‌که این سخن حکیمانه‌ای بوده و از موجود حکیم صادرشده است. چراکه همه‌ی عقلا بر صحت این امر اذعان دارند که قدرت انسان ضعیف تنها با کمک انسانی دیگر که در قوت همانند اوست، بالا رفته به‌گونه‌ای که سه نفر همانند ریسمان سه لایه که به‌آسانی پاره نمی‌شود، کشته نخواهد شد. سؤال این است که عیسی مسیح چرا از دو اقنوم دیگر یعنی پدر و روح‌القدس نخواست که به او در رسیدن به هدفش کمک کنند تا به‌تنهایی و با ضعف و ذلت بر روی صلیب کشته نشود؟

انجیل متی گواهی می‌دهد که عیسی همان‌دم که ضعف و ناتوانی خود را در برابر شکنجه و مشقت صلیب دید، لب به شکوه و گلایه گشوده و به خدا گفت که چرا مرا ترک کردی تا در این تنهایی بمیرم: «و نزدیک به ساعت نهم، عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: ایلی ایلی لَما سَبَقْتِنی؛ یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی.»[3] عیسی مسیح با چنین حالتی بر روی صلیب جان سپرد ولی هیچ‌یک از خدایان یعنی پدر آسمانی و روح‌القدس با بی‌توجهی به تعلیم حکیمانه کتاب جامعه، به کمک عیسی مسیح نرفته و با او در تحمل رنج صلیب، متحد نشدند.

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه‌ی تفسیری کتاب مقدس، دوم قرنتیان 13: 4.
[2]. همان، جامعه 4: 10-12.
[3]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 27: 46.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.