شبه معنویت های روانشناختی

قانون جذب
08/12/1401 - 15:57

قانون جذب صورت متعادل یک نظریه علمی را ندارد و بیشتر شبیه داستان های علمی تخیلی است تا اینکه نظریه علمی باشد. پذیرش نظریه قانون جذب، نباید تالی فاسد داشته باشد در حالی که آسیب های زیادی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و... برای قانون جذب ذکر شده است.

معجزه آب
08/12/1401 - 12:42

بعد از اینکه دانشمندان مختلف در آزمایشات علمی مدعای شعورمندی آب را مشاهده نکردند، «ماسارو ایموتو» متهم به فریبکاری و دروغگوئی شد. ایموتو که نتوانست ادعایش را اثبات کند با چرخش 180 درجه ای، بیان داشت که دانشمند نیست و این یک اعتقاد شخصی است.

کارکرد تفکر منفی
08/12/1401 - 12:35

بعضی افراد با تبلیغ مثبت اندیشی افراطی، سعی دارند تفکر منفی را از ساحت زندگی حذف کنند؛ در حالی که هر میل و احساس بشر، کارکرد منحصر به فرد خود را دارد؛ تغییر یا حذف یک جنبه از شاخصه های فردی انسان، باعث به هم خوردن نظم وجودی و آسیب می شود.

فیلم راز
08/12/1401 - 11:07

ابتدای فیلم راز ادعا می شود که افراد مشهور و تاثیرگذار جهان از این راز مطلع بوده اند و اسامی افرادی مانند شکسپیر، افلاطون و...را ذکر می کند، اما هیچ دلیلی بر این ادعا ارائه نمی دهد، همچنین سخنان بعض افراد مشهور را بصورت مصادره به مطلوب بیان می کند.

مثبت اندیشی و آسیب
08/11/1401 - 15:27

در روابط فردی، اجتماعی و مالی، افرادی که نکات منفی را کنار نکات مثبت و ایده آل های ذهنی با هم می سنجند بهتر به جنبه های کمبود و نقص خود آگاه می شوند؛ و با تمرکز بر رفع این موارد و تلاش بیشتر احتمال موفقیت بیشتری را برای خود رقم می زنند.

تفکرنوین
08/10/1401 - 16:15

شبه معنویت تفکر نوین متوجه شد مردم خلأ معنوی دارند و نیاز به شاد زیستن دارند. لذا با توجه به نیاز مردم آموزه هایش را ارائه داد، مثلاً بحث مثبت اندیشی و بهبود کیفیت زندگی را مطرح و بیان داشت با استفاده از نیروهای ذهنی می توانید بهبود روابط و زندگی شاد و بدون استرس را به دست بیاورید.

توهم و جذب
08/10/1401 - 16:10

در قانون جذب افراد با تصورات خیالی زندگی می کنند تا بتوانند آن خیالات را بصورت قلبی بپذیرند و باور کنند که این آرزوها محقق خواهند شد. چون شرط تحقق خواسته ها در قانون جذب، ایمان به تحقق آن می باشد. در واقع آن ها زندگی متوهمانه ای را می پذیرند.

08/04/1401 - 12:17

قانون جذب یک شبه علم و خرافه است. هیچ تأئید دینی و علمی ندارد. مروجین قانون جذب برای اینکه بتوانند در جوامع اسلامی به فعالیت بپردازند سعی کرده اند با شاهد مثال هائی از منابع دینی مدعی شوند که قانون جذب در اسلام بیان شده است.

آیا خدای درون همان شیطان است؟
08/01/1401 - 13:41

توصیف شیطان‏‌ گرایان از شیطان به‌عنوان نمادی از طبیعت و تمایلات بشری و دعوت به پیروی کردن از تمایلات و نداهای درونی کاملاً با توصیفی که شبه‏‌ جنبش‌‏های معنوی از خدا ارائه می‏‌دهند، مطابق است. یکی نام آن را شیطان گذاشته و دیگری آن را خدای درون یا الهه می‌نامد.

تفکر نوین, قانون جذب, راندا برن, مثبت اندیشی, گابریل اوتینگن
07/06/1401 - 16:57

برخلاف ادعای مروجان تفکر نوین و قانون جذب، مُثبت اندیشی افراطی باعث آسیب به انسان ها می شود. احساسات و هیجاناتی مثل ناراحتی، ترس، غصه و... اموری واقعی، طبیعی و با فواید زیاد هستند. نباید در مثبت اندیشی افراط کنیم. همیشه با امید و مثبت اندیش باشیم ولی وجوه منفی را هم مد نظر داشته باشیم.

قانون جذب, تفکر نوین, راندا برن, ثروت, موفقیت
06/30/1401 - 12:00

تفکر نوین، رشد معنوی را با شاخص کاملاً مادی می سنجد. این باورها معنویت هماهنگ با نظام سرمایه داری را بیان می کند. تفکر نوین می گوید شاخص معنویت، سلامتی و ثروت است. یعنی کسی که ثروت بیشتر و سلامتی کامل تری دارد، انسان معنوی تری می باشد.

ندای درون، رمانتیسیسم، تفکر نوین، جنبش معنوی
05/23/1401 - 11:36

در تفکر نوین واقعیت خارجی مهم نیست بلکه آنچه مهم است احساس و عاطفه درونی شماست؛ اگر به چیزی رغبت دارید دنبالش بروید ولو در جامعه قبیح باشد و اگر از چیزی نفرت دارید از آن احتراز کنید ولو جامعه و عقلا و آتوریته(مرجعیت معتبر بیرونی) آن را نپسندند. ملاک خیر و شر، باید و نباید در درون شما است.

ثروتمندان و قانون جذب، تفکر نوین، کنترل ذهن، شهرام جزایری
05/23/1401 - 11:18

معنویتی که پول را به صورت مطلق تقدیس می کند و معتقد است نه تنها نباید با نظام سرمایه داری به مبارزه برخواست که باید آنان را محترم و مقدس شمرد تا جایی که مفسد اقتصادی به نام شهرام جزایری که حکم قضائی قطعی بر مفاسد او وجود دارد محترم شمرده شده و کلاس موفقیت مالی برگزار می کند. لذا نظام سرمایه داری از آموزه های تفکر نوین و قانون جذب حمایت های مالی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغی چشم گیری می کند.

معنویت روانشناختی، قانون جذب، جادوگری، راز، راندا برن
05/23/1401 - 11:01

مروجان قانون جذب، بر قدرت ذهن و قدرت خلق و تلقین تاکید دارند، وقتی ما به قرآن کریم رجوع می کنیم، می بینیم در داستان فرعون و حضرت موسی (ع) جادوگران چوب ها و طناب هایی را بر زمین انداختند و با جادوگری باعث شدند مردم فکر کنند که این اشیا بی جان تبدیل به مار شده و حرکت می کنند.

الصفحات