آسيب شناسي مشترك

02/14/1395 - 01:22

سهولت و نرمش در ذات هر دین آسمانی قرار دارد؛ چرا که به تعبیر قرآن کریم، دین الهی یک امر فطری است، یعنی گوهری است که خلقت انسان‌ها آن را می‌طلبد. بنابراین دین اسلام (که کامل‌ترین دین الهی است) نیز بر همین محور بوده و آسان گیری و نرمش، با احکام و قوانین آن همراه است. این حقیقت در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به زیبایی مطرح شده است.

02/08/1395 - 18:48

دین‌گریز کردن آموزه‌های عرفان‌های کاذب، به معنای کم‌رنگ شدن ایمان و کم‌نور شدن چراغ دین در زندگی افراد، واقعیتی است غیرقابل‌انکار؛ که باید با آسیب‌شناسی و همچنین آگاهی دادن مردم به‌خصوص جوانان نسبت به آموزه‌های ناب عرفان اسلامی و همچنین مطَّلع کردن آنها از آسیب‌های جدی عرفان‌واره‌ها، تا حد زیادی از انحراف و گمراهی جلوگیری به عمل آورد.

02/07/1395 - 22:19

عقده‌ها موضوعات عجیبی که در اعماق وجود انسان قرار گرفته باشند تلقی نمی‌شوند، بلکه مجموعه‌های رفتاری پیوسته حاضری هستند همانند استعداد موسیقی؛ به بیان ساده‌تر عقده‌ها بخش‌های رفتاری‌ای هستند که به صورت تکه تکه به حیات خود ادامه می‌دهند و در «مَن» آدمی ادغام نشده‌اند و به صورت گستره پررنگی از «علایق» خود را نشان می‌دهند.

01/29/1395 - 01:40

مبلغ هر جریان و نگرش می‌تواند نماینده‌ای برای خود خارجی و عملی آن جريان باشد؛ به تعبیر دیگر، محبت مبلغ دینی در جذب افراد و اشتباه او در دفع آنان، تأثیر عمیقی دارد؛ چرا که این فرد، کارکرد قوی‌تری در مقایسه با زبان او دارد. گروهی از فیلم‌ها مبلغان دینی را افرادی خشن، بی‌رحم و سنگ‌دل نشان می‌دهد.

01/27/1395 - 15:09

در میان آثار سینمایی و تلویزیونی، موضوع فیلم‌های زیادی بحث‌های مربوط به خدای متعال است. در این میان برخی فیلم‌ها به طور مستقیم و روشن به این مقوله می‌پردازند، اما گروهی دیگر به صورت تلویحی، این بحث را مطرح می‌کنند، به عبارت دیگر موضوع داستان فیلم به‌گونه‌ای است که با هر تفسیر ممکن به موضوع خدا نیز مربوط می‌شود.

01/25/1395 - 19:09

نتقام‌جویی در مضمون بخشی از فیلم‌های این بخش را می‌توان به عنوان مجازات برای ظلم انسان‌های تبه‌کار و بزه‌کار در نظر گرفت؛ ولی نباید این امر را فراموش کرد که در این فیلم‌ها مجازات از راه‌های قانونی و براساس هنجارهای اجتماعی، ناپسند و ناممکن شمرده می‌شود که حاصل چنین نگرشی، ایجاد هرج و مرج و بی‌قانونی در اجتماع انسانی است.

01/20/1395 - 23:56

قهرمان‌ها و الگوهای فیلم‌ها، تأثیر شگرفی در تغییر بینش‌ها و کنش‌های انسانی دارند. مخاطبی که با فیلم و شخصیت‌های داستانی آن ارتباط برقرار می‌کند، در این پروسۀ تحول قرار می‌گیرد و اموری را از شخصیت داستانی، دریافت و از آن تبعیت می‌کند. نکتۀ بسیار مهم در این زمینه، نوع شخصیت داستانی و چگونگی پرداخت و نگاه به آن است.

01/19/1395 - 10:40

میل به قدرت در انسان یک مسئله فطری است، جهتش نامحدود بوده و تعیّن خاصی ندارد. با توجه به اینکه با توسعه معلومات و معارف، انسان نیز جهت و تشخّص خود را پیدا کرده و به این تشخیص می‌رسد که چه کاری شدنی است و او می‌تواند انجام دهد و همچنین چه قدرتی برای انسان دست یافتنی است و می‌تواند آن را تحصیل کند.

01/09/1395 - 18:20

بعضی از کسانی که به دنبال ارتباطات نامشروع هستند، لهو و لعب را در فرقه‌های مروج (عرفان واره‌ها) مشاهده کرده و به همین دلیل برای دست یابی به لذت‌های زود گذر و غیر شرعی، به این مکاتب گرایش پیدا می‌کنند.بسیاری از عرفان واره‌ها این طور نشان داده می‌شود، که پیروی از هوای نفس، و افتادن در دام مواد مخدر، الکل و شهوت جنسی غیر مشروع می‌توان به معنویت رسید.

01/07/1395 - 23:02

هویت، عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات گروه، به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر، دلالت کند و آنها را در یک طرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد.

01/05/1395 - 23:06

برخی از افراد گرویده به عرفان‌های کاذب و دروغین، به دلیل مشکلات عقیدتی و فکری بوده که منشأ آن عدم معرفت به گزاره‌های دینی و عرفانی است. نگاه این گونه افراد به خداوند و عرفان اسلامی، نگاه معرفت شناسانه نیست. بنابراین عمده دلیل گرایش برخی از جوانان به این فرقه‌ها، بیشتر به خاطر مسائل مربوط به ضعف در عقیده و ایمان و معرفت نسبت به خداوند متعال است.

01/01/1395 - 16:23

با وجود توسعه‌ی دامنه‌ی ابعاد مادی در زندگی جوامع مدرن انسان زمانه‌ی ما نتوانسته از میزان احساس نیاز ریشه دار و همیشگی او به معنویت خواهی بکاهد. رچند دهه‌ای است که به اقتضای بازار گرم معنویت‌های کاذب، طرح مباحث به ظاهر عرفانی و معنوی به شدّت گسترش پیدا کرده است. از همين روي، عرفان‌های کاذب در راستای مقابله با آموزه‌های دینی، روي كار آمدند.

12/17/1394 - 00:07

اگر عرفان را حالتی ملکوتی و حقیقتی روحانی و الهی بدانیم، باید مایه و ریشه آن را در اعماق قلب و باطن جان و سرّ وجود آدمیان جستجو کرد. پس باید گفت: عارف حقیقی کسی است که قواعد عرفان را از مقرّبان درگاه حق و صدّیقان و صالحان و اولیای واقعی گرفته باشد و خود را محقّق به آن حقایق نموده و جان را منوّر به نور ملکوت کرده باشد.

12/09/1394 - 14:48

در عصر حاضر که عصر ارتباط سریع است، به‌گونه‌ای که هرچه در هر جای این کره خاکی اتفاق می‌افتد در همه جای آن در همان روز جلوی دیدگان مردم قرار می‌گیرد، سیل عرضه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون به مردم هجوم آورده است که عرفان یکی از آن‌ها بوده و با عنواین و اشکالات متفاوت از سراسر دنیا در حال عرضه است.

الصفحات