تاریخ

08/11/1393 - 20:18

موبدان زرتشتی در گذر تاریخ با ساختن داستان‌های جعلی اصرار داشته اند که بگویند، زرتشت در راه آرمان‌های خود به قتل رسید. اما وقتی در تاریخ و متون پژوهشی بیشتر مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که در کنار این داستان‌، دیدگاهی دیگر نیز بیان شده است و آن مردنِ زرتشت، به مرگِ طبیعی است. در ادامه...

08/02/1393 - 12:57

به نظر می‌رسد برخی از اعضای جامعه زرتشتی، در راه حفظ هویت خود، دست به دامان دروغ و تاریخ‌سازی شده اند. از جمله اصرار بر تاریخ جعلی سه هزار و اندی ساله برای دین زرتشتی! سران زرتشتیگری هیچ سند و دلیل تاریخی مبنی بر قدمت 3752 ساله برای تاریخ دین خود ندارند. آنان به خوبی می‌دانند که یکی از راه‌های به کرسی نشاندنِ دروغ، تکرار و انتشار آن در سطحی وسیع است، تا...

07/28/1393 - 10:58

سلمان فارسی می گوید: وقتی که وارد مدینه شدم، زنی اصفهانی را دیدم که قبل از من به حضور پیامبر رفته و مسلمان شده بود، او مرا به سوی آن حضرت راهنمایی کرد. از این سخن سلمان فارسی، که در اذهان به اولین ایرانی مسلمان نام گرفته، هویدا می شود که سلمان اولین مسلمان ایرانی نبوده بلکه یک زن و بانوی فرهیخته ایرانی ...

06/20/1393 - 19:22

عصر حکومت ساسانیان، عرصه‌ی زد و خورد میان فرق و ادیان گوناگون بود. در این میان نحوه‌ی برخورد جامعه و حکومت زرتشتی با مسیحیان قابل توجه است. در آن عصر بسیاری از زرتشتیان که مسیحی شده بودند، کشته شده، خون‌های بسیاری بر زمین ریخته شد. به هر روی برخورد بسیار خشن و دردآور زرتشتیان علیه مسیحیان در گذر تاریخ ...

05/02/1393 - 02:30

نژادپرستی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موانع رشد و تکامل اجتماعی است. جوامع نژادپرست همواره از درون دچار پوسیدگی بوده و هستند. متأسفانه در جامعه‌ی ما نیز کسانی وجود دارند که با وقاحتِ تمام خود را از نژاد خالص آریایی؟! دانسته و از این بابت خویشتن را برتر و والاتر از دیگران می‌پندارند. این نابخردان، بیش از همه قوم عرب و یا قوم ترک و ...

04/23/1393 - 11:48

دین‌کرد (از مهم‌ترین متون پهلوی) به صراحت تمام و با ذکر مصادیق و توضیحاتی روشن، ازدواج با محارم را مصداق کردار نیک معرفی کرده است. اکنون زمان آن رسیده است که به بیان مصادیق و جزئیاتی از این مسئله، بپردازیم. یکی از مهم‌ترین گونه‌های خُوَیدودَه (ازدواج با محارم)، هم‌خوابگیِ برادر-خواهر است. دین‌کرد در توجیه این ازدواج می‌گوید: «ایزد آفریده‌هایش را هم نر و هم ماده آفریده است؛

04/18/1393 - 16:39

مزدک پسر بامداد رهبر یک نهضت اجتماعی و یک جریان معترض علیه حکومت ساسانی بود که طرفداران بسیاری در ایران یافت. در نهایت وی و پیراونش به دست انوشیروان (پادشاه زرتشتی ساسانی) سرکوب و قتل‌عام شدند. منابع متعدد تاریخی، تعداد ایرانیانی که به دست انوشیروان کشته شدند را تا یکصدهزار تن نیز بیان کرده‌اند. علاوه بر اینکه کتاب‌هاب مزدکیان نیز به دست موبدان زرتشتی سوزانده شد.

04/02/1393 - 10:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_آیا اساساً اوستا که کتاب مقدس مزدیسنا است و منسوب به زردشت است هیچگاه تدوین نشده و همیشه سینه به سینه نقل شده است و فقط در دوره اسلامی، زردشتیان برای آنکه خود را رسما در زمره اهل کتاب قرار دهند به تدوین اوستا پرداختند؟ یا قبلا تدوین شده و به صورت مدون در آمده بود؟

04/02/1393 - 10:05

ساسانیان ناچار شدند توجیهی برای برانداختن هم دینان خود بیابند. وقتی گشنسب، پادشاه ناحیه طبرستان اردشیر را متهم به ترک سنت می کند، تنسر در پاسخ او بیان می دارد همه سنت های دیرین، نیک نبوده اند و اردشیر به اوصاف حمیده بیش تر از اولینان متصف است و در مورد دین زرتشت در آن زمان چنین بیان می دارد:

04/01/1393 - 12:25

مدتی پیش برخی از رهبران مسیحی، در جهت تبلیغ دین خود، مجسمه ای از چند موبد زرتشتی را در کشور برزیل نصب کردند. برخی از موبدان و جریانات زرتشتی و باستانگرا نیز پیرامون این مسئله تبلیغ بسیاری کردند.

03/10/1393 - 18:04

بدترین شكنجه‏‌ها در زمان حکومت دینی ساسانیان، شكنجه معروف به «نه مرگ» بود كه تفصيل آن از اين‌قرار است: جلاد به ترتيب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا كعب و سپس دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بينى و عاقبت سر را قطع مي‌كرد و اجساد اعدام‌‏شدگان را نزد حيوانات وحشى مي‌افكندند.

02/28/1393 - 19:23

برخی از معاندین، احکام جزایی اسلام (که به حق است) را دست‌آویزی برای حمله به اسلام قرار داده‌اند، اما جالب است بدانیم که حکم بُریدن دست و پا و گوش و ...، و حتی سر بُریدن، زنده زنده پوست کَندن، سنگسار کردن و بسیاری مجازات‌های دیگر در متن اوستا و دیگر متون فقهی زرتشتی نیز آمده است. برای مثال...

02/24/1393 - 01:51

هيچ يك از پادشاهان ساسانى به استثناى اردشير اول و خسرو انوشيروان و خسرو پرويز، مانند بهرام پنجم محبوب عام نبوده است. پادشاهی که در بین اعراب و با فرهنگ اعراب بزرگ شد و حکومت رسیدنش را مدیون گروه حقیر از اعراب است که حرکت آنها ، مخالفت بزرگان را از پادشاه نشدن بهرام خنثی کرد.

02/23/1393 - 03:38

آیا می‌دانید در متن اوستا، بارها و بارها اهورامزدا حکم قتل‌عام مردم مازندران و گیلان را، به جرم کافر بودن (؟!) صادر کرده است؟ آیا می‌دانید بنا بر متن اوستا، کشتن مردم مازندران و گیلان یک افتخار برای بزرگان دین زرتشتی محسوب می‌شود؟

الصفحات