تاریخ

12/26/1394 - 09:12

در قاموس کتاب مقدس، ذیل کلمه مجوس آمده است که «علم ایشان بر قواعد صحیحه بنا نشده بود». برخی باستانگرایان نیز مدعی شده‌اند که در کتاب دانیال نبی، باب 1 آیه 20، مجوسیان بر حکمت و دانش توصیف شده‌اند! لیکن حقیقت این است که وقتی به فَقَره مذکور از کتاب دانیال نبی (در عهد عتیق) مراجعه می‌کنیم دقیقاً خلاف این را می‌یابیم و علم آنان را در مقابل دانش پیامبران و اولیای بنی اسرائیل ناچیز شمرده است.

11/15/1394 - 09:10

کریستن سن در مورد انوشيروان چنین می‌نویسد: اصلاحات خسرو در امور مالیه، بدون شک، بیشتر به نفع خزانه دولت بوده تا به نفع رعیت. طبقه عامه، مثل قرون گذشته، با نادانی و تحمل مصائب می زیست. فیلسوفان رومی، که به ایران پناه آوردند، به‌زودی آزرده شدند چون انتظار داشتند که در کشور انوشیروان، چیزهای دیگری ببینند!

11/02/1394 - 10:41

تبعیض طبقاتی در زمان ساسانیان، یکی از عوامل گسترش اسلام در ایران بود، به خصوص تبعیضی که نسبت به کسبه و پیشه‌وران هم از لحاظ حکومتی و هم از لحاظ آیین زرتشتي در مورد آنها صورت می‌گرفت. حمايت اسلام از پيشه‌وران و بازرگانان از جالب‌ترين عوامل رشد ديانت اسلام در سرزمين ايران بود.

09/29/1394 - 23:58

در دوران ساسانیان، چهار طبقه اجتماعی وجود داشت که از بالا به پایین بر تعداد افراد آن افزوده می شد. شاه در رأس هرم طبقات بود. نکته مهم، ممنوعیت عبور از طبقه ای به طبقه دیگر بود. طبقه اول تمام تحت الحمایه نظیر شاهزادگان، امیران، خاندان شاهی و حاکمان ایالات بزرگ نظیر سیستان، کرمان و ممالک مفتوحه بودند؛ طبقه دوم هفت رئیس خاندان‌های بزرگ...

09/29/1394 - 13:12

در مورد سقوط و شکست ساسانیان از اعراب، بسیار بحث شده و به نوعی می‌توان گفت آن تاریخی که ساسانیان از اعراب شکست خوردند را، تاریخ انقضای آن حکومت هست. دانشمندان غربی درباره فروخشکیدن کیش زرتشتی در این دوره، بسیار نوشته‌اند و برداشت اغلب آنها این است که تا سده‌ی هفتم میلادی، این دین باستانی، چنان با آیین‌ها و تشریفات متحجر...

09/28/1394 - 11:35

یان ریپکا می‌گوید: نحله‌های مختلف و فرقه‌های گوناگون مذهبی متکلمان رسمی را بر آن داشتند که در آن احکام اوستایی دست به اصلاحات و تغییراتی بزنند. بنا بر سنت، شرایع در دوران ساسانیان بیست و یک «نسک» (فصل، بخش) داشته که فقط قسمت کوچکی از آن برای ما به جای مانده است. کهن‌ترین دست‌نویس‌های اوستا که امروز در دست است، فقط از...

08/09/1394 - 06:00

نتیجه‌ای که به دست می آید اینکه، اگر قرار باشد گروهی به این روز به اصطلاح جهانی بپردازند، زرتشتیان هستند که باید در این زمینه پیش قدم باشند، ولی بعد از بررسی‌ها مشاهده می‌شود که این مراسم و روز جهانی به تازگی و توسط عده ای جهانی شده، و زرتشتیان نیز به جهانی بودن این روز به تازگی و در سالیان اخیر دست پیدا کرده اند. ادعا می‌شود که این روز تنها در تقویم ایران...

06/11/1394 - 09:14

این حقیقت را نباید نادیده انگاشت که اسلام آوردن ایرانیان به همان سرعتی که مجاهدان اسلام پیش می‌رفتند، نبوده است. فتوحات حیرت انگیز و خیره کننده مسلمانان، برق آسا صورت گرفت و در اندک مدتی سلطنت ساسانی به حکومت خلف تبدیل یافت. لیکن اسلام آوردن ایرانیان به همان درجه که اسلام رفته‌رفته در دل‌های ایرانیان جا باز می‌کرد، به همان نسبت، آیین زردشتی از رونق می‌افتاد و از پیروانش کاسته‌ می‌شد...

06/02/1394 - 08:28

بسیاری از روی اشتباه "زردشت" را پیغمبر مجوس دانسته‌اند و برای پیغمبر بودن زردشت از نظر اسلام، به آیات و روایاتی استناد کرده‌ و دلیل آورده‌اند. در صورتی که اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که "مجوس" غیر از "زردشت" است. البته ناگفته پیدا است در تطبیق زردشت با مجوس، موبدان بیش از همه کوشش داشتند تا...

05/22/1394 - 19:22

اسم «اوستا» (Avesta) مانند کلمه «زردشت» در زبان پارسی اشکال و صور گوناگون دارد چون: استا، اویستا، بستاق، ایساق و غیره. در معنی این کلمه نیز دانشمندان توافق ندارند بعضی‌ها آن را به معنی «پناه» و برخی به مفهوم «دانش و معرفت» عده ای به معنی «متن» و دیگران عقایدی دیگر، ابراز کرده‌اند; اما امروزه آنچه طرفدار زیادی دارد این است که...

05/22/1394 - 08:13

پدر سوخته اصطلاحی است که توسط عده ای ادعا می‌شود که بر اثر ظلم اعراب به زرتشتیان بوده است، در حالی که اصل ماجرا مربوط به مصر باستان است و هیچ ارتباط و ریشه ای در ایران ندارد. همچنین در کتاب تاریخ ایران پس از اسلام نوشته زرین‌کوب و در کتاب تاریخ زرتشتیان نوشته شهمردان، هیچ مطلبی در مورد سوزاندن زرتشتیان در آتش بیان نشده است. مشخص...

05/21/1394 - 15:57

همواره بر اندیشمندان، تاریخ‌پژوهان و اهل علم روشن بوده و هست که ایرانیان بیش از هر ملتی برای ترویج اسلام کوشیدند. مجاهدت خالصانه ایرانیان در راه دفاع از اسلام بر احدالناسی پوشیده نیست. در حقیقت، تنها و تنها کسانی می‌توانند این چنین برای یک مکتب جانفشانی کنند، که آن -مکتب- را با جان و دل و از عمق وجود خود...

05/11/1394 - 07:00

ساسانیان سیاست کشور خود را براساس مذهب نهاده بودند و آیین زردشتی را مذهب رسمی اعلام کردند با روحانیان زردشتی میانه خوبی داشتند و این رابطه و محبت در میان دین زردشتی و دولت ساسانی تا آخر، استحکام داشت. بنابه روایت "دینکرت" اردشیر اول پس از جلوس "هیربدان هربد تنسر" را فرمان داده که متون پراکنده اوستایی عهد اشکانی...

03/31/1394 - 19:56

جایگاه زنان در دوره ساسانیان به موقعیت طبقاتی آنان بستگی داشت. زنان طبقه بالا نظیر ملکه و مادر شاه در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود آزادتر بودند. مُهرهای برجا مانده از آن‌ها اهمیت ایشان را نشان می‌دهد چنان که در نقش برجسته‌ها نیز حضور ایشان در بزم‌های شاهانه به چشم می‌خورد. این زنان در شکار، باده‌گساری و بزم‌ها در کنار مردان شرکت می‌کردند...

الصفحات