اعتقادات

11/06/1391 - 18:47

بخاری می گوید:من حدیث های فراوانی را در بصره شنیده ام و در شام نوشته ام و حدیث های فراوانی را در شام شنیده ام و در مصر نوشته ام .از او پرسیدند: یا ابا عبدالله! آیا این احادیث کامل نوشته شده است؟
بخاری در جواب ساکت شد و چیزی نگفت.آیا می توان به احادیث صحیح بخاری اعتماد کرد؟؟

ضریح
10/16/1391 - 00:34

حدود یکماه از انتقال باشکوه ضریح امام حسین از ایران به عراق می گذرد. این مراسم باشکوه باعث شبهاتی درباره تبرک به ضریحی که نصب نشده مطرح شده است. که در جواب باید گفت ملاک در تبرک، نسبت داشتن به شیء یا کس مقدس است پس ضریح چونکه منسوب به امام حسین است پس قمدس است و تبرک به آن صحیح است. توضیحات بیشتر و شواهد قرانی در مقاله می آید.

ابن تيميه
10/08/1391 - 11:25

ابن تیمیه معتقد است که:واقعا خداوند جسم و دارای جهات وبر روی عرش قرار گرفته و مانند انسان با صداو حروف صحبت میکند.

تفسير به راي
10/05/1391 - 22:57

اگر چه سلفیون با تاویل آیات قرآن و بیان معانی باطنی برای آن مخالفند و به شدت با این امر مبارزه می نمایند و معتقدند که قرآن غیر از همین معنای ظاهری که آن هم برای عموم افراد قابل فهم است معانی باطنی ندارد

mazaheb e arbaeh
10/04/1391 - 22:44

وهابیون با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده اند و آن را از مصادیق تقلید کورکورانه دانسته اند. ابن تیمیه مذهب سلف را غیر از اقوال اشعری و ماتریدی (که از مذاهب کلامی اهل سنت است) در فهم عقاید می داند

احمد بن حنبل
09/28/1391 - 03:46

سلفیان از دیر باز خود را وابسته و پیرو مکتب احمد بن حنبل می دانند، آنان با ادعای پیروی از احمد بن حنبل می کوشند برای خود ریشه و پیشینه ای را در جهان اسلام فراهم کنند.

وهابیت
09/27/1391 - 20:48

زبیدی از سبکی نقل کرده که گفت: «کتاب العرش» ابن تیمیه از قبیح‏ترین کتاب‏های او است... چون شیخ ابوحیان از آن مطلع شد، دائماً او را لعن می‏کرد تا از دنیا رفت؛ در حالی که قبل از آن او را تعظیم می‏نمود».

09/27/1391 - 03:57

آن چه در این مقاله آمده است مقایسه ای ساده میان دیدگاه اهل سنت و وهابیت در مساله عقل و علوم عقلیست و این که اهل سنت نه تنها به کلام اهمیت داده و ان را ضرورتی در دنیای امروز می دانند بلکه دارای مکاتب کلامی جداگانه ای چون ماتریدی ، اشعری و .. نیز هستند به خلاف وهابیت که نقل گرای مفرط بوده و به کلی با عقل و مباحث عقلی و علوم مرتبط با ان مخالفند و همه چیز را با حدیث معنا می نمایند

الصفحات