غلو در تفکرات وهابیت

  • 1391/12/30 - 00:43
یکی از شاخصه های پیروان وهابیت ، غلو ایشان درباره پیشوایان و علمای خودشان است . وهابیون در حالی که شیعیان را به اتهام غلو ، تکفیر می کنند و آنان را مشرک می دانند ، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان خود ، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداخته اند .
غلو در تفکرات وهابیت

یکی از شاخصه های پیروان وهابیت ، غلو ایشان درباره پیشوایان و علمای خودشان است . وهابیون در حالی که شیعیان را به اتهام غلو ، تکفیر می کنند و آنان را مشرک می دانند ، برای بالا بردن و مهم جلوه دادن پیشوایان خود ، با جعل و نسبت دادن مطالب غیر واقعی و دروغین به غلو در حق آنان پرداخته اند .

شیعیان همواره در طول تاریخ به اتهام غلو در حق امیر المومنین علی بن ابیطالب و سایر ائمه (ع) از زیارت مزار شریف آن حضرات محروم می شوند و قبر شریف امام حسین (ع)، امامین عسکریین (ع) و ائمه بقیع (ع) نیز به همین بهانه تخریب می گردد . مفتیان وهابی به بهانه غلو شیعیان ، فتوا به تکفیر ایشان داده و خون و مال و ناموسشان را مباح اعلام می نمایند و پرداخت زکات به فقرای شیعه را موجب تقویت کفر و حرام می دانند . فتوای ابن جبرین از مفتیان بزرگ وهابیت در این زمینه مشهور است .(1)

وهابیان نذر کردن برای رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را یکی از مصادیق غلو در حق آنان دانسته و چنین نذری را جایز نمی دانند و شیعیان را به همین دلیل متهم به شرک می نمایند .به عنوان مثال قیصمی در این باره می نویسد : نذر برای غیر خدا از شعائر شیعه است ، چون آنان به الوهیت علی و فرزندان او معتقدند .(2)

این در حالی است که با اندک تاملی در افکار و اعتقادات و سخنان وهابیان بر هر جوینده حقیقتی روشن است که خود پیروان وهابیت گرفتار بزرگترین غلوها در حق علما و پیشوایان خود هستند . برای روشن تر شدن این مطلب در این مقاله قصد داریم تا به معرفی یکی از شخصیتهای بزرگ وهابیت به نام محمد بن عبد الوهاب از زبان پیروان وی بپردازیم .

وهابیان در تعریف و تمجید و معرفی شخصیت محمد بن عبد الوهاب نجدی چنین می گویند :

الذی افتخرت به امّة محمد علی سائر الامم ( او کسی است که امت محمد به واسطه او بر سایر امتها افتخار می کنند !) ، العالم الربانی ، الصدیق الثانی ، مجدد الدعوة االاسلامیة ، اوحد العلماء و شیخ الوجود .

وهابیان شخصیت و زندگی محمد بن عبد الوهاب را با شخصیت و زندگی پیامبر اکرم (ص) مقایسه کرده و با تعبیر (غزوه) از جنگ های محمد بن عبد الوهاب، جنگهای وی را بیشتر و مهم تر از جنگها و غزوات رسول اکرم (ص) می دانند .

یکی از وهابیون می گوید : هنگامی که غزوات محمد بن عبد الوهاب با مشرکان جزیرة العرب را مطالعه می کردیم ، چشمانمان سرشار از اشک می شد به طوری که گویا غزوات پیامبر با مشرکان صدر اسلام را مطالعه می کردیم و با خود می گفتیم : غزوات محمد بن عبد الوهاب از غزوات پیامبر بیشتر است زیرا محمد بن عبد الوهاب در طول 20 سال بیش از 300 غزوه با مشرکان داشته است در حالی که غزوات پیامبر در طول 10 سال این مقدار نبوده است .

وی در ادامه می گوید : هنگامی که سیره و تاریخ محمد بن عبد الوهاب را مطالعه می کردیم گویا در حال مطالعه سیره و تاریخ پیامبر بودیم و معتقد بودیم که دشمنان محمد بن عبد الوهاب بیشتر و بدتر از دشمنان رسول گرامی اسلام بودند . (3)

وهابیان نه تنها در مورد شخصیت محمد بن عبد الوهاب بلکه جهت بالا بردن مقام بسیاری از شخصیتها و پیشوایان خود چنین دچار انحراف و غلو گشته اند .(4)

اینک چند سوال مهم در ذهن خطور می کند که پاسخ آن ها بسیار حائز اهمیت است .

الف : کسانی که مسلمانان را با شدت و خشونت از زیارت قبور ، توسل و تبرک نهی می نمایند و انجام این امور را غلو تلقی کرده و به واسطه آن ها فتوای شرک و کفر بسیاری از مسلمین را صادر می کنند ، چرا قبر و قلم احمد بن حنبل را منشا برکات و زیارت قبر او را دارای ثواب و پاداش دانسته و دعا در کنار قبرش را مستجاب می دانند ؟

ب : چرا وهابیت خار کوچک را در چشم دیگران می بیند اما تنه درخت را در چشم خود نمی بیند ؟ چرا غلو در حق پیشوایان خود را مورد نقد و بازبینی قرار نمی دهد و تنها به عیوب دیگران پرداخته و آنان را به اتهام غلو تکفیر می کند ؟!

ج : آیا آن چه شیعه در مورد امامان معصوم خود نقل کرده و به آنان اعتقاد دارد غیر از مطالبی است که وهابیان و حنابله برای امامان خود نقل کرده اند و یا بدانها معتقدند ؟!

 

منابع :

(1) حسینی قزوینی ، وهابیت از منظر عقل و شرع ص 144 و 146 به نقل از ابن جیرین - الولو المکین من فتاوی فضیلة الشیخ بن جبرین  ص39

(2) قصیمی ، الصراع بین الاسلام والوثنیة 1/54

(3) عصام العماد ، نقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب من الداخل ص 159

(4) از جمله دیگر کسانی که حنابله و وهابیان به شدت در مورد ایشان گرفتار غلو شده اند عبارتند از : معاویه ، احمد بن حنبل ، احمد بن نصر خزاعی ، یحیی بن معین ، ابوزرعه رازی ، علی بن موفق ، ابراهیم حربی ، ابن تیمیه ، جهت ملاحظه موارد غلو وهابیون می توانید به شرح حال ابوالحسن علی بن عمرو بن علی حرانی حنبلی م 488 ه ق و ابوالفرج عبد الواحد بن محمد شیرازی معروف به مقدسی به کتب تراجم و رجال اهل سنت رجوع نمایید .

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.