انحرافات، بدعتها

11/03/1392 - 16:05

نباید تصور نمود که در حالت عادی در یک زمان کوتاهی بتوان قله‌های معرفت و شناخت را طی کرد و از باده‌ی عرفان ناب سیراب شد.

11/03/1392 - 13:04

صوفیه برای توجیه شریعت گریزی خود دست به توجيه مسائلی می‌زنند که نزد همه مردم از بداهت و روشنی خاصی برخوردار است. اما این بار با تفسير به راي کردن داستان حضرت موسی و خضر علیهما السلام در پی اثبات شریعت گریزی خود هستند.

10/15/1392 - 09:56

صوفیه در توجیه شریعت گریزی خود از هیچ کاری فروگذار نکرده تا جایی که دست به تحریف معنی قرآن زده است. ایشان در این راستا مقام یقین را مقام وصل می دانند در حالی که تفاسیر قرآن معنایی غیر از آنکه صوفیه می پندارند را بیان کرده اند.

10/15/1392 - 09:37

از اشکالاتی که به صوفیه وارد می شود، شریعت گریزی است. اما به دنبال وارد شدن این اشکال صوفیه به جای اینکه در پی رفع آن باشد، دست به توجیه پایبندی انبیاء به شریعت زده تا بدین وسیله بتواند خود را از اشکال وارد شده مبرا کند.

10/12/1392 - 14:20

در باب شریعت و طریقت صوفیه مریدان و مرشدان را به گردن نهادن به اوامر شرع ملزم می کنند تا بهانه ای برای جذب افراد و انتساب خود به اسلام داشته باشند. چرا که برای شریعت گریزی بهانه ای آورده و می گویند سالک وقتی به مقام حقیقت رسید، بی نیاز به شریعت است.

10/12/1392 - 13:16

از معتقدات فرقه به انحراف کشیده شده تصوف، این است که کسی که به حقیقت رسید، بی نیاز از شریعت می شود، در اثبات این امر نزد صوفیه از کلمات بزرگان صوفیه استفاده شده است.

10/11/1392 - 19:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جملاتي که بزرگان صوفيه بر زبان رانده اند برخلاف آن چيزي است که نصوص ديني به ما آموزش داده و از اين جملات نشان از روي گرداني از نصوص ديني دارند.

09/30/1392 - 21:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_به دنبال انحرافاتی که در صوفیه بوجود آمده است، این فرقه رد کردن دنیا و آخرت را با توجیه حدیثی از امام علی علیه السلام به شیعیان منسوب می کند.

09/11/1392 - 19:34

مرحوم میرزای شیرازی فرموده بودند: در عراق جمعی از اعراب به سرقت اموال مردم مشغولند، ایشان شب ها کمین کرده و سرقت می کنند. و اما ملا سلطان دزد دین است! از وی اجنناب کنید

09/11/1392 - 14:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ جای تردیدی نیست که صوفی گری فرقه ای نتیجه و حاصل اقتباس و تقلید از آموزه ها و رفتار و اعمال آیین های غیر اسلامی است.

09/10/1392 - 18:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبادت پروردگار و نشانه ی این بندگی در گرو انجام مناسک و دستورات اسلام است که همه ی اولیاء دین و ائمه ی بزرگوار نیز بر آن تاکید داشته اند.

09/08/1392 - 06:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_عفاف، ملکه ای نفسانی و زینتی برای انسان است و صاحب آن نزد سایرین از مقام و منزلت و کمال انسانی برخوردار خواهد بود. حیا، عفت و حجاب از مواردی است که دین مبین اسلام به شدت از آن دفاع و بر آن سفارش نموده است.

09/06/1392 - 18:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عدم پایبندی به اعمال عبادی و ضروریات دینی نتیجه و ثمر استراتژی شریعت گریزی صوفیه و در راستای همان است. گذشته از ترک نماز و روزه و حج و سایر شعائر که در کتب خود صوفیه و به اقرار خودشان صورت گرفته است؛ ترک ضروری دین را نیز مرتکب شده اند.

09/06/1392 - 07:21

در طول تاریخ مشاهده می شود که بزرگانی از شیعه که مدت های زیادی را با معصومین علیهم السلام حشر و نشر داشته اند، فریب دیو دغل صوفیه گردیده و از راه و صراط مستقیم منحرف شده اند.

الصفحات