نامتناهی بودن وجود ذهنی و قانون جذب

  • 1401/09/23 - 11:18
مروجان قانون جذب، حکم نامتناهی و نامحدود بودن تصورات ذهنی و خیالات را به عالم خارج از ذهن سرایت می دهند و همچنین خواسته هایی که غیر مقدور (خارج از توان) انسان است را نیز مقدور معرفی می کنند. این حکمی غلط است.
خلط مبحث در قانون جذب

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تناقضات، توهّمات و خرافات در مباحث تفکر نوین و آموزه قانون جذب فراوان می باشد. می خواهیم یک خَلط مبحث بین حقایق ذهنی و حقایق عینی رو تبیین کنیم.(1) هر آن چه در ذهن انسان تحقق پیدا می کند یک وجودی دارد. فکر کردن به مقدورات یعنی آنچه عموماً در توان انسان است مانند نان، درخت، خانواده، شغل و...

این موارد و امثالش علاوه بر وجود ذهنی و یافت درونی، معمولاً وجود عینی و خارجی هم دارد، یعنی در عالم خارج از ذهن می توانیم درخت، نان و... را ببینیم و یا تصاحبشان کنیم. این امر برای اکثر مردم محقق می شود. فکر کردن به غیر مقدورات هم یک حقیقت و وجود ذهنی پیدا می کند؛ مانند اینکه انسان در ذهن خود قد صد متری برای خود تصور کند یا در آسمان ها پرواز کند. این تصورات را اصطلاحاً معدومات خارجی می گوئیم؛ یعنی در خارج از ذهن وجودی ندارند.

گاهی افکار، تصورات و آرزوهائی در ذهن ما پدید می آ ید که معدوم خارجی نیست ولی برای من و امثال من حالت معدومی دارد، هر چند برای اشخاص دیگری ممکن است مقدور باشد. مثلاً برای اشخاصی که تحصیلات، مهارت و شغل مناسبی ندارند. همچنین خود، خانواده و اطرافیان وضعیت مالی مناسبی ندارند به دست آوردن اتومبیل، کارخانه، خانه لوکس و گران قیمت معمولاً دست نیافتنی است. الّا برای افراد خیلی محدودی که شرایط خاصی داشته باشند که نادر است. لذا تصورات آنها غیر مقدور حساب می شود ولی برای بعضی دیگر همین غیر مقدورات، مقدور می شوند.

در بیانات مروجان قانون جذب ادعا می شود که هیچ غیر مقدوری نداریم و انسان بر هر چیزی که تصور کند خواهد رسید. در کتاب راز راندا برن به نقل از جان آساراف می خوانیم: «کار ما به عنوان انسان این است که اندیشه هایی را که می خواهیم در خود حفظ کنیم، دقیقاً در ذهن خود مشخص کنیم که چه می خواهیم و از آن به یکی از بزرگترین قوانین عالم هستی برسیم که همانا قانون جذب است. به هر چه بیشتر فکر کنید، به همان تبدیل می شوید، اما در ضمن به هر چه بیشتر فکر کنید، همان را جذب می نمایید... اگر آن (تصور هر چیزی) را در ذهن خود ببینید، آن را در دستان خود خواهید داشت.»(2)

یا می گویند: «قانون جذب را در همه جا می توانید ببینید. شما همه چیز را به سوی خود جذب می کنید. اشخاص، مشاغل، موقعیت ها، سلامتی، ثروت، بدهکاری، شادی، اتومبیل و... به هرچه فکر کنید، آن را ایجاد می کنید.»(3) «هنری فورد: اگر فکر کنید می توانید، حتماً می توانید. و اگر فکر کنید نمی توانید حتما نمی توانید.»(4)

مايكل برنارد بكويت: «محدودیتی در این زمینه وجود دارد؟ مطلقاً. ما موجوداتی نامحدود هستیم. هیچ سقفی نداریم. توانمندیها استعدادها و قدرتی که در تک تک افراد وجود دارد نامحدود است.»(5) اینجا تصریح می کند که انسان ها موجودات نامحدودی هستند و استعداد و قدرت هایمان هم نامحدود است. در تفکر نوین و قانون جذب قدرت و استعداد و... حول محور قدرت های ذهنی می چرخد. می دانیم ذهن و فکر افراد محدود است. خود انسان هم موجودی محدود است. آنچه نامحدود است فکر و خیالات ذهنی است. مثلاً انسان می تواند تصور و خیال کند که به اندازه کره زمین و یا کهکشان راه شیری الماس و طلا دارد. ولی در عالم خارج ذهن این محقق نمی شود چون طلا و الماس و خود کهکشان و مواد تشکیل دهنده آن محدود است.
در آموزه قانون جذب، نامحدود بودن تصورات و فکر به عالم خارج سرایت داده می شود؛ اما این سرایت حکم، غلط است؛ چون موضوعات متفاوت هستند، آنچه نامحدود است خیال و تصور است. و عالم خارج و ماده که تشکیل شده از اشیاء و مواد مختلف است محدود هستند. همچنین در قانون جذب بین مقدورات و غیر مقدورات انسان هم خلط مبحث پیش آمده است. 

پی‌نوشت:
(1). وجود به وجود خارجی و ذهنی تقسیم می شود. وجود خارجی همان وجودی است که منشأ آثار است و در عالم خارج از ذهن وجود دارد این وجودات از حیث ماده محدود و متناهی هستند. وجود ذهنی هم عبارت است از از صورت و مفهوم اشیاء، که در ذهن است ولی آثار خارجی را ندارد. وجود ذهنی نامحدود و نامتناهی است.
(2). راندابرن، راز، ترجمه مهدی قراچه داغی، نشر پیکان، تهران، چاپ بیستم1400، ص30 و 31.
(3). همان، ص 41.
(4). همان، ص 181.
(5).همان.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.