علت دشمنی روحانیت شیعه با بهائیت

  • 1401/06/12 - 08:45
مزدور رسانه ای بهائیت در حالی علت دشمنی علمای شیعه با بهائیت را مخالفت این فرقه با قشر روحانیت در ادیان و برچیدن خمس و زکات عنوان کرد که بهائیت خود دارای قشر روحانی است و با تغییر نام از پیروانش خمس و زکات دریافت می کند! در واقع باید پرسیده می شد که علت دشمنی تاریخی بهائیت با علمای شیعه در ریختن خون و سب و لعن ایشان چیست!
روحانی در بهائیت, اسماعیل‌پور, خمس و زکات

اسماعیل پور به جای طرح علت دشمنی علمای شیعه با بهائیت، بهتر است ابتدا از احکام، منش و تاریخ بهائی اطلاع یابد و در ادامه پاسخ دهد که علت دشمنی تاریخی بهائیت با علمای شیعه چیست!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مرتضی اسماعیل پور مزدور رسانه ای تشکیلات بهائیت در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی، به زعم خود دلایل دشمنی روحانیت شیعه با بهائیت را برشمرد. او مدعی شد علت دشمنی روحانیت شیعه با بهائیت اینست که: «دیانت بهائی معتقد به حذف طبقه روحانی هست، بدین معنا که فرد خودش می تواند با خداوند ارتباط داشته باشد و لذا با گسترش بهائیت، سوءاستفاده از خمس و زکاتی که دریافت می کند پایان می یابد.»(1)

اما در پاسخ به مزدور رسانه ای بهائیت در خصوص علت دشمنی روحانیت شیعه با بهائیت می گوییم:

اول: بر خلاف ادعای اسماعیل پور و بهائیت، در اسلام هم فرد به صورت مستقیم با خداوند ارتباط داشته و برای نماز و مناجات از شخص دیگری کمک نمی گیرد. حتی فهم و عمل به احکام شرعی هم منحصر به تقلید و دریافت از طبقه روحانیت نیست و شخص می تواند با کسب اجتهاد، خود به منابع و مؤاخذ احکام و تکالیف مراجعه و وظیفه اش را دریابد.

دوم: مزدور سازمان بهائیت علت دیگر دشمنی روحانیت شیعه با بهائیت را در این معرفی کرد که فراگیری فرقه بهائی، موجب توقف دریافت خمس و زکات و بریدن نان روحانیت شیعی خواهد شد. این در حالیست که تنها یکی از دو مورد مصرف خمس در زمان کنونی به علما (علمایی که به دلیل تحصیل توان اشتغال ندارند) اختصاص داده می شود و موارد هشتگانه مصرف زکات هم اصلاً به قشر روحانی شیعی اختصاص ندارد.

اما این مزدور بهائیت نه تنها موارد مصرف خمس و زکات را نمی دانست بلکه حتی نسبت به دریافت خمس و زکات در بهائیت هم ابراز بی اطلاعی کرد. اما آیا این مثلاً کارشناس بهائیت نمی دانست که در فرقه بهائیت مشابه خمس به اسم حقوق البهاء دریافت و پیشوایان این فرقه به دریافت زکات عین اسلام، حکم داده اند!(2)

سوم: مزدور بهائیت مدعی شد که بهائیت مخالف طبقه روحانیت در دین است؛ حال آنکه بهائیت خود دارای طبقه عالم نمایی است که به اعتراف عبدالبهاء شغلی ندارند و از تبرّعات بهائیان ارتزاق می کنند.(3) وجوهاتی که نه تنها به مبلّغین بهائی بلکه به مدافعان و مزدوران سازمان بهائیت مثل اسماعیل پور پرداخت می شود تا علیه روحانیت شیعی سیاه نمایی و به دفاع از فرقه استعمارساز بهائیت بپردازند!

چهارم: اسماعیل پور قصد داشت تا به مخاطب القاء کند که این روحانیت شیعه است که با بهائیت دشمنی دارد ولی در واقع این بهائیت است که با روحانیت شیعی دشمنی دارد. به تاریخ و یا اطراف خود نگاه کنیم در می یابیم که بهائیت و اسلافش از ترور فیزیکی روحانیون روشنگر شیعی نظیر علامه شهید برغانی گرفته (4) تا انواع فحاشی ها و نفرت پراکنی علیه علمای دین (5) دشمنی خود را با روحانیت شیعه به اثبات رسانده است!

لذا می توان گفت که اصل سؤال و جواب، غلط بود و باید می پرسیده می شد علت دشمنی فرقه بهائیت با روحانیت شیعه چیست که حتی بر خلاف شعارهای به ظاهر پر مهر و محبتش، بدترین دشمنی را با آن روا داشته است! و پاسخ دریافت می کرد که علمای شیعه بخاطر روشنگری از فساد عقیده و وطن فروشی فرقه بهائیت، سزاوار این دشمنی بی سابقه شده است!

پی‌نوشت:
(1). مصاحبه مزدور بهائیت اسماعیل پور با رسانه برانداز.
(2). ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، ص 249.
(3). ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، ص 249؛ همان، ص 252؛ فاضل مازندرانی، رساله امر و خلق، نسخه الکترونیکی، ص 234.
(4). جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: شهید ثالث، قربانی خشونت‌طلبی بابیان!
(5). ر.ک: حسینعلی نوری، آثار قلم أعلی، کانادا: مؤسسه معارف بهائی، چاپ سوم، 2002 م، ج 2، لوح: 83، ص 504؛ عبدالحمید اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 5، ص 194.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.