پیشگویی بزرگان فرقه دراویش گنابادی

  • 1400/06/10 - 11:39
ملاسلطان گنابادی و نورعلی تابنده ازجمله صوفیانی بودند که در مورد خود و آینده این سلسله پیشگویی کردند. ملاسلطان مدعی شد که بعد از من در این سلسله انقطاعی اتفاق نخواهد افتاد ولی بعد از مرگ نورعلی تابنده این سلسله دچار انقطاع شد و خلاف پیشگویی او ثابت شد. نورعلی تابنده نیز درباره مدت عمر خود پیشگویی کرده بود که آن نیز محقق نشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ زندگی بزرگان صوفیه و کتب بر جای مانده از آن‌ها پر است از ادعاهای گزاف و مبالغه در باب کرامات و فضائلی که برای خود یا بزرگان صوفیه نقل کردند. ادعاهایی که در برخی از موارد حتی در قالب پیشگویی مطرح شده است. ملاسلطان گنابادی ازجمله صوفیانی است که پا را فراتر از ادعاهای برخی از اقطاب و بزرگان صوفیه گذاشته و در وادی پیشگویی وارد شده است. ملاسلطان نه‌تنها در ادعایی گزاف مدعی است که انقطاعی در سلسله سلطان علیشاهی ایجاد نشده است، بلکه در آینده و الی الأبد نیز هیچ انقطاعی رخ نخواهد داد و سلسله دچار گسست نخواهد شد. ملاسلطان گنابادی در اجازه‌ای که جهت میرزا صادق نمازی شیرازی ملقب به فیض نوشته است، می‌نویسد: «و این سلسله علّیه پیوسته بوده و در هیچ‌وقت انفصال نیافته و نخواهد یافت، الی انقراض العالم.» [1] اما این ادعای ملاسلطان که در این سلسله هیچ‌وقت انقطاع و انفصالی رخ نداده است، این ادعا دروغی بیش نیست. چراکه مورخان و صوفی پژوهان به انقطاع در این سلسله در زمان معصوم علیشاه و انقطاع و گسست او از سلسله نعمت اللهی در دکن هند اشاره کردند و حتی در زمان رحمت علیشاه نیز بازهم انقطاع دراین سلسله اتفاق افتاده است.

اما پیشگویی ملاسلطان درباره این‌که در آینده نیز انقطاعی در این سلسله ایجاد نخواهد شد، نیز محقق نشد و بالاخره بعد از سال‌ها و از زمانی که قطبیت از خاندان ملاسلطان گنابادی خارج شد، شاهد انقطاع و انفصال جدیدی در این سلسله بودیم. بازهم از درون این فرقه، درویشی باعث آشکار شدن ادعاهای پوچ و بی‌اساس بزرگان این فرقه شد و موجب رسوایی ملاسلطان گنابادی در رابطه با پیشگوئی‌اش شد. محمد اسماعیل صلاحی بعد از مرگ نورعلی تابنده و زمانی که نزدیکان نورعلی تابنده شیخ دیگر این فرقه یعنی سید علیرضا جذبی را به‌عنوان قطب این فرقه معرفی کردند، صلاحی نیز که گویا متوجه وجود مخالفینی برای قطبیت جذبی شده بود، از این موقعیت استفاده کرد و خود را قطب اصلی این فرقه معرفی کرد و باعث انقطاع و انفصالی جدید در این فرقه شد، تا ثابت کند که پیشگویی ملاسلطان ادعایی پوچ و دروغی بیش نیست.

پیشگویی دیگری که در این فرقه بسیار مشهور است و دراویش معاصر همگی منتظر رخ دادن آن بودند پیشگویی نورعلی تابنده درباره عمر طولانی خود بود، که ادعا کرده بود مدت زیادی را عمر خواهد کرد و عمر او به 121 سال خواهد رسید و شاید با این سخن به دنبال این بوده است که نشان دهد دارای مقام موت اختیاری است. پیشگویی که چندین بار مشایخ و بزرگان این فرقه ازجمله شیخ مرتضی محجوبی به‌صراحت قول آن را از نورعلی تابنده گرفته بود و دراویش بسیاری به این پیشگویی افتخار می‌کردند.

اما خداوند قادر متعال نشان داد که انسان‌ها حقیرتر از آن هستند که بخواهند در برابر اراده خداوند باری‌تعالی اظهار فضل کنند و این‌گونه بود که نورعلی تابنده حتی به صدسالگی هم نرسید و در سن 92 سالگی از دنیا رفت و شوک بزرگی را به مریدانی که سال‌ها منتظر رخ دادن این پیشگویی بودند وارد کرد. چراکه دراویش بسیاری به چشم خود این پیشگویی را چندین بار با چشم و گوش خود از زبان نورعلی تابنده دیده و شنیده بودند و تصاویر و مستندات آن هنوز هم موجود است. محقق نشدن این پیشگویی باعث شد برخی از دراویش این فرقه نسبت به آنچه تا به حال درباره نورعلی تابنده و این فرقه به آن‌ها القاء شده بود، دچار شک و تردید شوند و این مسئله به علامت سؤال بزرگی برای آن‌ها تبدیل شود که چگونه ممکن است که ادعا و پیشگویی کسی که تا دیروز او را ولی خدا می‌دانستند محقق نشود؟

پی‌نوشت:
[1]. همایونی مسعود، تاریخ سلسله‌های طریقه نعمت اللهیه در ایران، مکتب عرفان، ص 129

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.