چرا زنان بهائی مستحق مهریه هستند؟!

  • 1397/09/19 - 11:48
پیشوایان بهائیت، تساوی حقوق زن و مرد را به عنوان یکی از تعالیم اختراعی خود معرفی کرده‌اند. اما جالب است بدانیم که بر خلاف این شعار، مردها را موظف به پرداخت مهریه به زن‌ها می‌دانند! از آن عجیب‌تر اینکه حتی میان زن‌های دارای شوهر شهری با شوهر روستایی نیز تبعیض قائل شده و مهریه‌ی زنان دارای شوهر شهری را بیشتر تعیین کرده‌اند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت با مبلّغی بهائی، موضوع مهریه در بهائیت را به عنوان یکی از تناقضات شعار تساوی حقوق زن و مرد در این فرقه، مورد بررسی قرار دادند.
مبلّغ بهائی: پیشوایان ما با مساوی دانستن جنس زن و مرد، حکم به تساوی ایشان در تمامی حقوق و شئون داده‌اند: «از جمله تعاليم حضرت بهاءالله وحدت نساء و رجالست كه عالم انسانی را دو بال است یک بال رجال و یک بال نساء تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید اگر یک بال ضعيف باشد پرواز ممكن نيست تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصيل فضائل و كمالات نشود فلاح و نجاح چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال».[1]
پژوهشگر: چرا در مسلکی که مدعی تساوی حقوق زن و مرد است، مردها باید به زنان مهریه پرداخت کنند؟[2] چرا نباید زن‌ها به مردها مهریه دهند؟! اگر ادعای شما بر تساوی و عدم رجحان جنسی بر جنس دیگر است، یا نباید هیچ کدام مهریه پرداخت کنند یا هر دو مکلّف به پرداخت باشند تا تساوی رعایت گردد.
مبلّغ بهائی: رعایت مساوات میان زن و مرد به این است که حقوق زنان به طور کامل پرداخت شود.
پژوهشگر: اولاً: رعایت مساوات به این است که هیچ یک مهریه ندهند. ثانیاً بر خلاف شعارهای فریبنده‌ی بهائیت، حتی میان زنان بهائی هم مساوات برقرار نشده و مهر زنانی که شوهر روستایی دارند، کمتر از زنانی که شوهر شهری دارند تعیین شده است: «مهر به اعتبار زوج است. اگر از اهل مدن (شهر) است ذهب (طلا) و اگر از اهل قری (روستا) است فضه (نقره)».[3]
مبلّغ بهائی: به این دلیل که شهری‌ها نسبت به روستایی‌ها درآمد بیشتری دارند و لذا باید مهر بیشتر بدهند!
پژوهشگر: اولاً همیشه اینطور نیست که شهری‌ها نسبت به روستایی‌ها درآمد بیشتری داشته باشند؛ چه بسا روستایی‌هایی که با دامداری، کشاورزی و حتی به راه انداختن واحد صنعتی در روستای خود، از بسیاری از شهرنشین‌ها درآمد بیشتر و تمکن مالی بهتری داشته باشند. ثانیاً: چگونه مسلکی که ادعا دارد خداوند بین هیچ‌کس تمایز قرار نداده [4]، حتی منکر تساوی روستایی و شهری می‌گردد؟!

پی‌نوشت:
[1]. عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، ج 3، ص 107.
[2]. ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 60، بند 66.
[3]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 17، ص 169.
[4]. ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، ج 3، ص 67.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.