تناقضگویی بهاء الله درباره مقام خود

  • 1397/05/24 - 12:35
پیامبرخوانده‌ی بهائیت، منتها رتبه‌ای که برای بشر متصور است را مقام پیامبری دانسته است. اما این اعتراف در حالیست که وی، ضمن اعتراف به خاتمیت حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله)، مقامی فرای پیامبری را برای خود ادعا نموده است. با این حال، اگر مقامی فرای پیامبری برای بشر متصور نیست، پس پیامبرخوانده‌ی بهائی از چه مقامی برخوردار است؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیامبرخوانده‌ی بهائیت، منتها رتبه و مقامی که برای یک بشر متصور است را مقام پیامبری دانسته و در کتاب بدیع گفته است: «قدری تفکر نما مع آن‌که منتها رتبه تکمیل هیاکل بشریه به رتبه نبوت است».[1]
اما این اعتراف حسینعلی نوری در حالیست که وی، ضمن اعتراف مکرر به ختم پیامبری به وسیله‌ی حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله): «و اما خاتم النبیین نظر به منصوص مبارکه درباره‌ی حضرت رسول (صلّی الله علیه و آله) در قرآن نازل شده و نه تنها آن حضرت خاتم النبیین بود، بلکه خاتم الرسل هم بودند و این نکته برای آن نفوس ذکر می‌شود که بین نبی و رسول فرق قائل هستند، جمال مبارک در آیات مقدّسه به صراحت ذکر کرده‌اند که نبوت و رسالت به حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله) انتها یافت»[2]؛ مقامی فرای پیامبری را برای خود ادعا نموده است:
«مقام این ظهور عظیم و موعود کریم (: من: حسینعلی نوری) از مظاهر سابقه (: پیامبران قبل) بالاتر است؛ زیرا نبوت به ظهور محمّد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) که خاتم النبیین بود ختم گردید و این دلیل است که ظهور موعود عظیم، ظهور الله است و دوره نبوت منتهی گردید؛ زیرا که رسول‌الله خاتم‌النبیین بوده».[3]
اما به راستی اگر به گفته‌ی حسینعلی نوری، مقامی فرای نبوت و پیامبری برای بشر متصور نیست، پس ادعای مقامی فرای پیامبری و کفرآمیز برای خود، دیگر چه توجیهی دارد؟!

پی‌نوشت:
[1]. حسینعلی نوری، بدیع (در جواب اسئله‌ی قاضی)، نسخه‌ی خطی، ص 119.
[2]. عبدالحمید اشراق خاوری، قاموس ایقان، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 128 بدیع، 304-303.
[3]. عبدالحمید اشراق‌خاوری، رحیق مختوم، طهران: لجنه‌ی ملّی نشریات امری، 102 بدیع، ج 1، ص 78.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.