پیشینه شاهدبازی در اقوام مختلف

  • 1396/10/12 - 15:42
شاهدبازی پیشینه‌ای برون دینی داشته است. اما در ایران باستان، همچنین بین اعراب تا دو قرن بعد از ظهوراسلام، خبری از این رفتار نیست. بنابر مکتوبات تاریخی، از اقاومی که به این عمل تن دادند، یونانیان بودند. هرچند خیلی زود این اندیشه به اقوام و ملل مختلف سرایت کرد. از میان گروه‌هایی که شاهدبازی را برگزیدند، صوفیه بود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- شاهدبازی که از عقاید برخی از صوفیان است، دارای پیشینه برون دینی است. بدین معنی که: «از مطالعه کتب قدیم برمی‌آید، عشق مرد به مرد در ایران باستان سابقه نداشته است، به همین دلیل در قرون نخستین تاریخ بعد از اسلام، مثلا در آثار دوره سامانیان و پیش از آنان از قبیل رودکی و بلخی و ابوشکور بلخی و شاهنامه فردوسی، مطلب صریحی در این خصوص نیست. شاهدبازی در نزد اعراب باستان هم مرسوم نبوده است؛ زیرا در اشعار دوره جاهلیت و یکی دو قرن نخستین بعد از اسلام، مدرکی در این باره نمی‌توان یافت. اما در نزد یونانیان این امر کاملا رایج بوده است و در آثار فلاسفه بزرگی مثل افلاطون، شواهد و مدارک بسیاری در این رابطه می‌توان یافت.»[شاهدبازی در ادبیات فارسی، صص 14 و 15] بنا بر آنچه که برخی به آن معتقد هستند، اولین افرادی که به شاهدبازی می‌پرداختند، یونانیان بودند. البته این عقیده کم‌کم در بین اقوام و ملل مختلف گسترش یافت و صوفیه یکی از آن اقوام بود که از این عمل قبیح بهره‌ها گرفت.

پی‌نوشت:
شمیسا سیروس، شاهدبازی در ادبیات فارسی، فردوس، تهران، 1381، صص 14 و 15

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.