افسانه دین مستقل اهل حق

  • 1396/09/01 - 10:13
برخی از نویسندگان اهل حق که بر طبل استقلال اهل حق از سایر ادیان می‌کوبند وجود اسم بزرگان ادیان دیگر را در کلام‌های خود بر اساس تناسخ می‌دانند در حالی‌که بسیاری از بزرگان این فرقه دارای تحصیلات اسلامی بوده‌اند و خود را مسلمان معرفی کرده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  تعدادی از نویسندگان معاصر اهل حق از جریان "یارسانیزم" که بر طبل جدایی این آیین از ادیان دیگر مخصوصاً اسلام می‌کوبند برای سخن خود چنین استدلال می‌آورند که: "اگر چنانچه اهل حق علی یا مسیح یا محمد و یا نوح و موسی .... را با شخصیت‌هایی که در دستگاه یاری ظهور کرده یکی می‌داند و برای آنها نیز به همان اندازه احترام قائل است دلیل بر فلسفه دونادون است نه اینکه اهل حق را یکی از فِرق و شاخه‌های اسلام یا هر بینشی دیگر بدانیم."[تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 120] و حال‌آنکه بنا بر متون  کلامی اهل حق مُروجان و مُبلغان دارای تحصیلات اسلامی بوده‌اند و سلطان اسحاق که قانون‌گذار و احیاگر این آیین بوده است علاوه بر اینکه در خانواده مسلمان می‌زیسته دارای تحصیلات اسلامی بوده است و بزرگان اهل حق در تعدادی از دفاتر و متون کلامی، خود را شیعه‌مذهب معرفی نموده‌اند. [بازشناسی آیین یارسان، صص 146-145]
پی‌نوشت:
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه ی سرانجام، فرهنگ یارسان شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان، ص 120 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 144

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.